Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Válka v Bosně a Hercegovině

📕14.530 🕔26.07.2010

Válka v Bosně a Hercegovině byla ukončena již před téměř čtrnácti lety. Bylo by však nesprávné domnívat se, že tamní problém je zcela a definitivně vyřešen, neboť systém, na němž je poválečná BiH vystavěna, se zdá být příliš komplikovaný na to, aby byl trvalý a stabilní. Někteří autoři dokonce tvrdí, že obnovení ozbrojeného konfliktu je v horizontu jednoho desetiletí nejen pravděpodobné, ale dokonce nevyhnutelné.

Zobrazit celý článek

Válka v Bosně a Hercegovině: 1. Úloha války v politice

📕13.593 🕔26.07.2010

Již od antického období bylo hlavním úkolem panovníka nejen bránit svůj stát před útoky jiných, ale zejména dobývat cizí území a takto získanými otroky, ornou půdou a majetkem přispívat k blahobytu svých občanů. Válka byla po staletí chápána jako hlavní a legitimní funkce vlády a jako účinná metoda řešení sporů. Vláda byla považována za úspěšnou, byla-li schopna války vést a především je vyhrávat.

Zobrazit celý článek

Válka v Bosně a Hercegovině: 2. Balkán a válka v Bosně a Hercegovině

📕58.713 🕔26.07.2010

Území Balkánu bylo vždy považováno za značně nestabilní oblast. Pro svoji polohu na křižovatce různých kulturních vlivů tamní území často měnilo majitele a tamější obyvatelé následně své tradice. Ani v dnešní době Balkán nepřestává být tím obávaným evropským „sudem střelného prachu“, jak byl označován po celé 20. století.

Zobrazit celý článek

Válka v Bosně a Hercegovině: 3. Postkonfliktní rekonstrukce a současná BiH

📕13.815 🕔26.07.2010

Válka se vyznačovala mimořádnou krutostí, a to doslova všech proti všem. Srbové a Chorvati se spojili proti Muslimům, následně naopak Chorvati s Muslimy proti Srbům a takto se měnily poměry sil v průběhu celé války. Po takovýchto zkušenostech je jasné, že přimět tyto tři skupiny, aby se spolu snažily vybudovat nový společný fungující stát, bude nesmírně obtížné, ne-li nemožné. Mezi národy dodnes převládá silné nacionalistické cítění a nedůvěra vůči ostatním. I nadále ve volbách mají vysokou popularitu politické strany, které svou nacionalistickou propagandou přispěly k občanské válce.

Zobrazit celý článek

Válka v Bosně a Hercegovině: Přílohy

📕15.525 🕔26.07.2010

Válka v Bosně a Hercegovině

Zobrazit celý článek

Válka v Bosně a Hercegovině: Seznam zkratek, literatura

📕9.763 🕔26.07.2010

Válka v Bosně a Hercegovině

Zobrazit celý článek

Válka v Bosně a Hercegovině: Úvod

📕12.194 🕔26.07.2010

Válka v Bosně a Hercegovině byla ukončena již před téměř čtrnácti lety. Bylo by však nesprávné domnívat se, že tamní problém je zcela a definitivně vyřešen, neboť systém, na němž je poválečná BiH vystavěna, se zdá být příliš komplikovaný na to, aby byl trvalý a stabilní. Někteří autoři dokonce tvrdí, že obnovení ozbrojeného konfliktu je v horizontu jednoho desetiletí nejen pravděpodobné, ale dokonce nevyhnutelné.

Zobrazit celý článek

Válka v Bosně a Hercegovině: Závěr

📕11.991 🕔26.07.2010

Válku můžeme definovat jako takový konflikt, při jehož řešení je užito násilí. Válka byla vždy významným prostředkem, jímž se státy snažily dosahovat svých politických cílů. Upřednostňování mírového řešení sporů je v současnosti patrné zejména ve vyspělých zemích, kde jsou k tomuto účelu zakládány ústavy pro výzkum míru a nenásilného řešení konfliktů arůzné mezinárodní organizace. I přesto, že hlavní organizace, jejíž hlavní cíl je udržení světového míru, OSN, má 192 členů a sdružuje tak prakticky všechny státy světa, zůstává idea světového míru stále pouhou utopií.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře