Válka v Bosně a Hercegovině: Úvod

Autor : 🕔26.07.2010 📕9.567

Seriál

 1. Válka v Bosně a Hercegovině
 2. Válka v Bosně a Hercegovině: Úvod
 3. Válka v Bosně a Hercegovině: 1. Úloha války v politice
 4. Válka v Bosně a Hercegovině: 2. Balkán a válka v Bosně a Hercegovině
 5. Válka v Bosně a Hercegovině: 3. Postkonfliktní rekonstrukce a současná BiH
 6. Válka v Bosně a Hercegovině: Závěr
 7. Válka v Bosně a Hercegovině: Seznam zkratek, literatura
 8. Válka v Bosně a Hercegovině: Přílohy

Podobné články

Další články autora

Válka v Bosně a Hercegovině[1] byla ukončena již před téměř čtrnácti lety. Bylo by však nesprávné domnívat se, že tamní problém je zcela a definitivně vyřešen, neboť systém, na němž je poválečná BiH vystavěna, se zdá být příliš komplikovaný na to, aby byl trvalý a stabilní. Někteří autoři dokonce tvrdí, že obnovení ozbrojeného konfliktu je v horizontu jednoho desetiletí nejen pravděpodobné, ale dokonce nevyhnutelné. Je proto nezbytné dál se zabývat příčinami, které tento konflikt vyvolaly, neboť jejich poznání a pochopení může pomoci nejen při řešení konfliktu v Bosně a Hercegovině, ale i v jiných regionech po celém světě.

Téma rozpadu Jugoslávie i samotná válka v Bosně a Hercegovině a problematika Balkánu je v české i světové literatuře relativně hojně zpracováno. Obvykle však nepřináší komplexnější syntézu více faktorů vzniku konfliktu. Autoři jako důvod konfliktu vyzdvihují buď tradičně problematický Balkán a dominantní Srbsko s historickými předpoklady radikálního nacionalismu, nebo ekonomické motivy konfliktu. Já se ve své práci snažím poukázat na oba motivy, protože oba měly ve válce svou nezastupitelnou úlohu. Ačkoli ve své práci věnuji značnou část vysvětlováním historických předpokladů vypuknutí válečného konfliktu, cílem je prokázat, že historie regionu a jeho národů byla prostředkem, který usnadnil, nikoli zavinil rozpoutání války. Hypotézou, kterou se pokusím prokázat je, že občanská válka v Bosně a Hercegovině nebyla jen produktem dlouhotrvajícího napětí mezi národy, ale že byla naopak uměle vyprovokována s předem stanovenými politickými záměry sousedních států a jejich menšin žijících na území Bosny a Hercegoviny.

Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do tří kapitol. První kapitolu věnuji válkám a konfliktům obecně, jejich charakteristice i jejich vývoji v průběhu dějin. Snažím se zde také postihnout, jak se mění globální pohled na válku jako politický nástroj a jak je tím ovlivněna světová politika. V této kapitole své práce se pokusím zodpovědět otázku, zda role války jako důležitého politického prostředku v dnešní době přetrvává, nebo ne.

Ve druhé kapitole se věnuji samotnému konfliktu v Bosně a Hercegovině, především pak příčinám jeho vypuknutí. Snažím se zde objasnit, proč válka měla konkrétní průběh, co bránilo jejímu zastavení a kteří aktéři nejvýznamněji ovlivnili běh událostí. Hodnotím také případné jiné možnosti řešení konfliktu.

Třetí kapitola se zabývá tématem poválečné rekonstrukce BiH. Nastiňuji zde problematiku poválečného uspořádání a socioekonomického vývoje a zejména úlohu, kterou v něm zastává mezinárodního společenství.

K vypracování bakalářské práce jsem použila logickou metodu analýzy jednotlivých událostí a jejích aktérů. Tuto metodu jsem doplnila užitím historicko-logické metody, pomocí které jsem sledovala historické předpoklady vzniku konfliktu na území Bosny a Hercegoviny.

Poznámky

[1] Dále BiH (Bosna i Hercegovina, oficiální mezinárodní označení státu).

Seriál

 1. Válka v Bosně a Hercegovině
 2. Válka v Bosně a Hercegovině: Úvod
 3. Válka v Bosně a Hercegovině: 1. Úloha války v politice
 4. Válka v Bosně a Hercegovině: 2. Balkán a válka v Bosně a Hercegovině
 5. Válka v Bosně a Hercegovině: 3. Postkonfliktní rekonstrukce a současná BiH
 6. Válka v Bosně a Hercegovině: Závěr
 7. Válka v Bosně a Hercegovině: Seznam zkratek, literatura
 8. Válka v Bosně a Hercegovině: Přílohy

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔26.07.2010 📕9.567

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 5 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 week ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 1 week ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago