Main Menu
User Menu
Reklama

EU v mírovém procesu na Blízkém východě

Autor : 🕔06.02.2010 📕11.178
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Role EU v mírovém procesu na Blízkém východě a komparace s ostatními vybranými aktéry

 

Reklama

Vypracoval: Jan Špiler
Vedoucí diplomové práce: Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Praha 2008

Úvod

1. Podstata vývoje konfliktu od vzniku Státu Izrael po současnost

1.1. Nástin vývoje od konce druhé světové války do konce 90. let 20. století

1.2. Etapa od konce devadesátých let po současnost

2. EU a západoevropské státy v mírovém procesu na Blízkém východě

2.1. Evropské mocnosti v období začínající studené války na Blízkém východě

2.2. Role západoevropských států po roce 1956

2.3. Vliv změn v sedmdesátých letech na politiku vůči Blízkému východu a počátky Evropské politické spolupráce

2.4. Konec bipolárního uspořádání světa a začátek mírového procesu v průběhu devadesátých let – Madrid, Oslo, Barcelona

Reklama

2.5. Role EU v „Kvartetu“

2.6. Aktuální usnesení Evropského parlamentu

3. Komparace postoje EU s vybranými klíčovými aktéry

3.1. Období od počátku studené války do zahájení mírového procesu devadesátých let

3.2. Mírový proces devadesátých let

3.3. Stagnace mírového procesu na konci devadesátých let a směřování ke Kvartetu

Závěr

Seznam použitých zkratek

Seznam literatury

Přílohy

Příloha 1.: Protokol ze Sevres

Příloha 2.: Benátská deklarace

Příloha 3.: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o situaci na Blízkém východě

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.02.2010 📕11.178