Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Přílohy

Autor : 🕔16.12.2009 📕9.870

Seriál

 1. Vztahy mezi Indií a Pákistánem
 2. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Úvod
 3. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 1. Britský rádž
 4. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 2. Nezávislost: problémy nekončí
 5. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 3. Pákistánské schizma
 6. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 4. Cestou války i spolupráce
 7. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Závěr
 8. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Přílohy
 9. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Literatura

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Příloha č. 1: Politická mapa Indické republiky


Zdroj: https://www.indiasurgery.net/indiasurgery/images/indiamap/IndiaMap_tourism.gif

Příloha č. 2: Náboženské složení indické populace

Náboženství Populace * Podíl v populaci (%)
Hinduisté 827 578 868 80,5
Muslimové 138 188 240 13,4
Křesťané 24 080 016 2,3
Sikové 19 215 730 1,9
Buddhisté 7 955 207 0,8
Džinisté 4 225 053 0,4
Jiná náboženství a vyznání 6 639 626 0,6
Vyznání neuvedeno 727 588 0,1
Celkem * 1 028 610 328 100,0

*) nezahrnuty údaje nižších správních celků Paomata, Mao Maram a Purul, náležejících do Senapatiského okrsku
svazového státu Manípur

Zdroj: Census of India, https://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx

Příloha č. 3: Náboženské složení pákistánské populace podle provincií

Administrative
Unit
Muslim Christian Hindu
(Jati)
Qadiani
(Ahmadi)
Scheduled
Castes
Others
Pakistan
96.28 1.59 1.60 0.22 0.25 0.07
Rural 96.49 1.10 1.80 0.18 0.34 0.08
Urban 95.84 2.59 1.16 0.29 0.06 0.06
N W F P 99.44 0.21 0.03 0.24 * 0.08
Rural 99.65 0.03 * 0.22 * 0.08
Urban 98.42 1.06 0.11 0.31 0.01 0.09
F A T A 99.6 0.07 0.03 0.21 0.03 0.07
Rural 99.63 0.04 0.03 0.21 0.03 0.06
Urban 98.16 1.17 0.32 0.10 .007 0.23
Punjab 97.21 2.31 0.13 0.25 0.03 0.07
Rural 97.66 1.87 0.15 0.19 0.05 0.08
Urban 96.25 3.27 0.06 0.37 0.02 0.03
Sindh 91.31 0.97 6.51 0.14 0.99 0.08
Rural 88.12 0.14 9.77 0.12 1.79 0.06
Urban 94.67 1.84 3.08 0.17 0.14 0.10
Balochistan 98.75 0.40 0.49 0.15 0.10 0.10
Rural 99.42 0.06 0.15 0.14 0.12 0.10
Urban 96.61 1.49 1.58 0.16 0.05 0.10
Islamabad 95.53 4.07 0.02 0.34 * 0.03
Rural 98.80 0.94 * 0.23 * 0.03
Urban 93.83 5.70 0.03 0.40 * 0.03

Zdroj: Population Census Organization, Government of Pakistan https://www.statpak.gov.pk/depts/pco/statistics/other_tables/pop_by_religion.pdf

Příloha č. 4: Britská expanze: Indie v roce 1785 a 1857

Legenda: britská území jsou označena růžovou barvou


Zdroj: https://homepages.rootsweb.ancestry.com/~poyntz/India/ind1785.html


Zdroj: https://homepages.rootsweb.ancestry.com/~poyntz/India/ind1857.html

Příloha č. 5: Britská expanze: Indie do roku 1910

Legenda: britská území jsou označena růžovou barvou


Zdroj: https://www.lib.utexas.edu/maps/historical/ward_1912/india_british_expansion_1805.jpg

Příloha č. 6: Západní a Východní Pákistán


Zdroj: https://www.storyofpakistan.com/images/p0608030101.jpg

Příloha č. 7: Propad vládních výdajů v Indii za vybraná léta


Zdroj: KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c.1757 - c.1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, ISBN 0-521-22802-6, s. 931.

Příloha č. 8: Kojenecká úmrtnost v Indii v létech 1871-1951


Zdroj: KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c.1757 - c.1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, ISBN 0-521-22802-6, s. 501.

Příloha č. 9: Nárůst vládních výdajů na vzdělání po získání nezávislosti (1950-1970)

 


Zdroj: KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c.1757 - c.1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, ISBN 0-521-22802-6, s. 975.

Příloha č. 10: Mapa Gudžarátu


Zdroj: https://www.imd.gov.in/section/nhac/distforecast/gujarat-map.gif

Příloha č. 11: Mapa knížecího státu Hajdarábád


Zdroj: https://www.leeds.ac.uk/subjectstocitizens/images/hyderabad.jpg

Příloha č. 12: Mapa Kašmíru


Zdroj: https://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg

Příloha č. 13: Jazyky indického subkontinentu


Zdroj: STRNAD, Jaroslav - FILIPSKÝ, Jan - HOLMAN, Jaroslav, VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003, 1. vydání, ISBN 80-7106-493-9, s. 13.

Příloha č. 14: Rozmístění hlavních uprchlických táborů (1971)


Zdroj: https://genocidebangladesh.org/wp-content/uploads/2007/12/refugee-camps-in-india.jpg

Příloha č. 15: Bangladéšská válka (1971)


Zdroj: https://www.genocidebangladesh.org/wp-content/uploads/2008/02/refugee_trrop-movement.jpg

Příloha č. 16: Bilance vzájemného indického a pákistánského obchodu 1999-2008

 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008
(IV-IX)
Export do Pákistánu 92,95 186,83 144,01 206,16 286,94 521,05 689,23 1 348,55 1 945,12 835,49
Nárůst 101,01% -22,92% 43,16% 39,18% 81,59% 32,28% 95,66% 44,24%
Celkový export Indie 36 822,49 44 560,29 43 826,73 52 719,43 63 842,55 83 535,95 103 090,54 126 262,67 162 983,90 96 183,25
Nárůst 21,01% -1,65% 20,29% 21,10% 30,85% 23,41% 22,48% 29,08%
Podíl na celkovém exportu Indie 0,2524% 0,4193% 0,3286% 0,3911% 0,4494% 0,6237% 0,6686% 1,0680% 1,1934% 0,8686%
Import z Pákistánu 68,21 64,03 64,76 44,85 57,65 94,97 179,56 323,01 287,94 235,62
Nárůst -6,14% 1,14% -30,74% 28,54% 64,75% 89,06% 79,89% -10,85%
Celkový import Indie 49 738,06 50 536,46 51 413,29 61 412,13 78 149,11 111 517,44 149 165,73 185 604,10 251 562,26 162 319,89
Nárůst 1,61% 1,74% 19,45% 27,25% 42,70% 33,76% 24,43% 35,54%
Podíl na celkovém importu Indie 0,1371% 0,1267% 0,1260% 0,0730% 0,0738% 0,0852% 0,1204% 0,1740% 0,1145% 0,1452%

(Údaje uváděny v milionech USD)
Data aktualizována ke dni 14.4.2009

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Ministerstva obchodu Indie

Příloha č. 17: Kritická oblast údolí Svát, ovládaná Tálibánem


Zdroj: https://media.novinky.cz/735/167350-original1-bugzs.jpg

Příloha č. 18: Míra nepřátelství mezi Indií a Pákistánem (1947-1991)

Legenda:
úroveň 1 = nevojenské akce (nezahrnuto do dat)
úroveň 2 = nebezpečí použití síly
úroveň 3 = ukázání síly
úroveň 4 = použití síly
úroveň 5 = použití síly rozvinuté do války (tj. více než 1000 mrtvých v boji)


Zdroj: PAUL, Thazha Varkey (ed.). The India-Pakistan Conflict: An Enduring Rivalry. Cambridge University Press, New York 2005, 1. vydání, ISBN 0-521-67126-4, s. 64.

Seriál

 1. Vztahy mezi Indií a Pákistánem
 2. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Úvod
 3. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 1. Britský rádž
 4. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 2. Nezávislost: problémy nekončí
 5. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 3. Pákistánské schizma
 6. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 4. Cestou války i spolupráce
 7. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Závěr
 8. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Přílohy
 9. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Literatura

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔16.12.2009 📕9.870

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago