Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Přílohy

Autor : 🕔16.12.2009 📕9.410

Seriál

 1. Vztahy mezi Indií a Pákistánem
 2. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Úvod
 3. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 1. Britský rádž
 4. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 2. Nezávislost: problémy nekončí
 5. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 3. Pákistánské schizma
 6. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 4. Cestou války i spolupráce
 7. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Závěr
 8. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Přílohy
 9. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Literatura

Podobné články

Další články autora

Příloha č. 1: Politická mapa Indické republiky


Zdroj: https://www.indiasurgery.net/indiasurgery/images/indiamap/IndiaMap_tourism.gif

Příloha č. 2: Náboženské složení indické populace

Náboženství Populace * Podíl v populaci (%)
Hinduisté 827 578 868 80,5
Muslimové 138 188 240 13,4
Křesťané 24 080 016 2,3
Sikové 19 215 730 1,9
Buddhisté 7 955 207 0,8
Džinisté 4 225 053 0,4
Jiná náboženství a vyznání 6 639 626 0,6
Vyznání neuvedeno 727 588 0,1
Celkem * 1 028 610 328 100,0

*) nezahrnuty údaje nižších správních celků Paomata, Mao Maram a Purul, náležejících do Senapatiského okrsku
svazového státu Manípur

Zdroj: Census of India, https://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx

Příloha č. 3: Náboženské složení pákistánské populace podle provincií

Administrative
Unit
Muslim Christian Hindu
(Jati)
Qadiani
(Ahmadi)
Scheduled
Castes
Others
Pakistan
96.28 1.59 1.60 0.22 0.25 0.07
Rural 96.49 1.10 1.80 0.18 0.34 0.08
Urban 95.84 2.59 1.16 0.29 0.06 0.06
N W F P 99.44 0.21 0.03 0.24 * 0.08
Rural 99.65 0.03 * 0.22 * 0.08
Urban 98.42 1.06 0.11 0.31 0.01 0.09
F A T A 99.6 0.07 0.03 0.21 0.03 0.07
Rural 99.63 0.04 0.03 0.21 0.03 0.06
Urban 98.16 1.17 0.32 0.10 .007 0.23
Punjab 97.21 2.31 0.13 0.25 0.03 0.07
Rural 97.66 1.87 0.15 0.19 0.05 0.08
Urban 96.25 3.27 0.06 0.37 0.02 0.03
Sindh 91.31 0.97 6.51 0.14 0.99 0.08
Rural 88.12 0.14 9.77 0.12 1.79 0.06
Urban 94.67 1.84 3.08 0.17 0.14 0.10
Balochistan 98.75 0.40 0.49 0.15 0.10 0.10
Rural 99.42 0.06 0.15 0.14 0.12 0.10
Urban 96.61 1.49 1.58 0.16 0.05 0.10
Islamabad 95.53 4.07 0.02 0.34 * 0.03
Rural 98.80 0.94 * 0.23 * 0.03
Urban 93.83 5.70 0.03 0.40 * 0.03

Zdroj: Population Census Organization, Government of Pakistan https://www.statpak.gov.pk/depts/pco/statistics/other_tables/pop_by_religion.pdf

Příloha č. 4: Britská expanze: Indie v roce 1785 a 1857

Legenda: britská území jsou označena růžovou barvou


Zdroj: https://homepages.rootsweb.ancestry.com/~poyntz/India/ind1785.html


Zdroj: https://homepages.rootsweb.ancestry.com/~poyntz/India/ind1857.html

Příloha č. 5: Britská expanze: Indie do roku 1910

Legenda: britská území jsou označena růžovou barvou


Zdroj: https://www.lib.utexas.edu/maps/historical/ward_1912/india_british_expansion_1805.jpg

Příloha č. 6: Západní a Východní Pákistán


Zdroj: https://www.storyofpakistan.com/images/p0608030101.jpg

Příloha č. 7: Propad vládních výdajů v Indii za vybraná léta


Zdroj: KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c.1757 - c.1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, ISBN 0-521-22802-6, s. 931.

Příloha č. 8: Kojenecká úmrtnost v Indii v létech 1871-1951


Zdroj: KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c.1757 - c.1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, ISBN 0-521-22802-6, s. 501.

Příloha č. 9: Nárůst vládních výdajů na vzdělání po získání nezávislosti (1950-1970)

 


Zdroj: KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c.1757 - c.1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, ISBN 0-521-22802-6, s. 975.

Příloha č. 10: Mapa Gudžarátu


Zdroj: https://www.imd.gov.in/section/nhac/distforecast/gujarat-map.gif

Příloha č. 11: Mapa knížecího státu Hajdarábád


Zdroj: https://www.leeds.ac.uk/subjectstocitizens/images/hyderabad.jpg

Příloha č. 12: Mapa Kašmíru


Zdroj: https://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg

Příloha č. 13: Jazyky indického subkontinentu


Zdroj: STRNAD, Jaroslav - FILIPSKÝ, Jan - HOLMAN, Jaroslav, VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003, 1. vydání, ISBN 80-7106-493-9, s. 13.

Příloha č. 14: Rozmístění hlavních uprchlických táborů (1971)


Zdroj: https://genocidebangladesh.org/wp-content/uploads/2007/12/refugee-camps-in-india.jpg

Příloha č. 15: Bangladéšská válka (1971)


Zdroj: https://www.genocidebangladesh.org/wp-content/uploads/2008/02/refugee_trrop-movement.jpg

Příloha č. 16: Bilance vzájemného indického a pákistánského obchodu 1999-2008

 

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008
(IV-IX)
Export do Pákistánu 92,95 186,83 144,01 206,16 286,94 521,05 689,23 1 348,55 1 945,12 835,49
Nárůst 101,01% -22,92% 43,16% 39,18% 81,59% 32,28% 95,66% 44,24%
Celkový export Indie 36 822,49 44 560,29 43 826,73 52 719,43 63 842,55 83 535,95 103 090,54 126 262,67 162 983,90 96 183,25
Nárůst 21,01% -1,65% 20,29% 21,10% 30,85% 23,41% 22,48% 29,08%
Podíl na celkovém exportu Indie 0,2524% 0,4193% 0,3286% 0,3911% 0,4494% 0,6237% 0,6686% 1,0680% 1,1934% 0,8686%
Import z Pákistánu 68,21 64,03 64,76 44,85 57,65 94,97 179,56 323,01 287,94 235,62
Nárůst -6,14% 1,14% -30,74% 28,54% 64,75% 89,06% 79,89% -10,85%
Celkový import Indie 49 738,06 50 536,46 51 413,29 61 412,13 78 149,11 111 517,44 149 165,73 185 604,10 251 562,26 162 319,89
Nárůst 1,61% 1,74% 19,45% 27,25% 42,70% 33,76% 24,43% 35,54%
Podíl na celkovém importu Indie 0,1371% 0,1267% 0,1260% 0,0730% 0,0738% 0,0852% 0,1204% 0,1740% 0,1145% 0,1452%

(Údaje uváděny v milionech USD)
Data aktualizována ke dni 14.4.2009

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Ministerstva obchodu Indie

Příloha č. 17: Kritická oblast údolí Svát, ovládaná Tálibánem


Zdroj: https://media.novinky.cz/735/167350-original1-bugzs.jpg

Příloha č. 18: Míra nepřátelství mezi Indií a Pákistánem (1947-1991)

Legenda:
úroveň 1 = nevojenské akce (nezahrnuto do dat)
úroveň 2 = nebezpečí použití síly
úroveň 3 = ukázání síly
úroveň 4 = použití síly
úroveň 5 = použití síly rozvinuté do války (tj. více než 1000 mrtvých v boji)


Zdroj: PAUL, Thazha Varkey (ed.). The India-Pakistan Conflict: An Enduring Rivalry. Cambridge University Press, New York 2005, 1. vydání, ISBN 0-521-67126-4, s. 64.

Seriál

 1. Vztahy mezi Indií a Pákistánem
 2. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Úvod
 3. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 1. Britský rádž
 4. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 2. Nezávislost: problémy nekončí
 5. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 3. Pákistánské schizma
 6. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - 4. Cestou války i spolupráce
 7. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Závěr
 8. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Přílohy
 9. Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Literatura

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔16.12.2009 📕9.410

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 6 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago