Main Menu
User Menu
Reklama

Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Literatura

Autor : 🕔16.12.2009 📕55.930
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
Bibliografické zdroje monografické:

1. ADAMOVÁ, Karolina - KŘÍŽKOVSKÝ, Ladislav. Stručné dějiny diplomacie. C. H. Beck, Praha2002, 1. vydání, ISBN 80-7179-309-4.

2. BLINKENBERG, Lars. India-Pakistan: The History of Unsolved Conflicts. Vol. 1. Odense University Press, Odense 1998. ISBN 87-7838-285-8.

3. BOSE, Swadesh R. The Pakistan Economy since Independence (1947-70). In KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c. 1757 - c. 1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, s. 995-1026, ISBN 0-521-22802-6.

4. DIEHL, Paul F. - GOERTZ, Gary - SAEEDI, Daniel. Theoretical specifications of enduring rivalries: applications to the India-Pakistan case. In PAUL, Thazha Varkey (ed.). The India-Pakistan Conflict: An Enduring Rivalry. Cambridge University Press, New York 2005, 1. vydání, s.27-53, ISBN 0-521-67126-4.

5. EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnostní vztahy. Oeconomica, Praha 2004, 1. vydání, ISBN 80-245-0790-0.

6. EICHLER, Jan. Terorismus a války na počátku 21. století. Karolinum, Praha 2007, 1. vydání, ISBN 978-80-246-1317-8.

7. FILIPSKÝ, Jan - KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka - MAREK, Jan - VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Lidové noviny,Praha 2003, 1. vydání, ISBN 80-7106-647-8.

8. GÁNDHÍ, Móhandás Karamčand. Hind svarádž - Indická samospráva. Doplněk, Brno 2003, 1. vydání, ISBN 80-7239-154-2.

9. HIBBERT, Christopher. The Great Mutiny: India 1857. Penguin Books, Harmondsworth 1986, 8. vydání, ISBN 0-14-004752-2.

10. KHAN, Saira. Nuclear Weapons and the prolongation of the India-Pakistan rivalry. In PAUL, Thazha Varkey (ed.). The India-Pakistan Conflict: An Enduring Rivalry. Cambridge University Press, New York 2005, 1. vydání, s. 156-177, ISBN 0-521-67126-4.

11. KRÁSA, Miloslav - MARKOVÁ, Dagmar - ZBAVITEL, Dušan. Indie a Indové: Od dávnověku k dnešku. Vyšehrad, Praha 1997, 1. vydání, ISBN 80-7021-216-0.

12. KUMAR, Dharma. The Fiscal System. In KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c. 1757 - c. 1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, s. 905-944, ISBN 0-521-22802-6.

13. LUKÁŠEK, Libor. Vývoj lidské dimenze (ochrany lidských práv a základních svobod) v komentovaných dokumentech - I. díl. Oeconomica, Praha 2003, 1. vydání, ISBN 80- 245-0528-2.

14. MAHMUD, Sayyid Fayyaz. A Concise History of India-Pakistan. Oxford University Press, Karáčí1988, 2. vydání, ISBN 0-19-577385-3.

15. MARKOVÁ, Dagmar - STRNAD, Jaroslav - KOSTIĆ, Svetislav, SVOBODOVÁ, Renata. Hindī-Cek śabdkoś: Hindsko-český slovník. Nakladatelství Dar Ibn Rushd, Praha 1998, 1. vydání. ISBN 80-86149-04-8.

16. NÉHRÚ, Džaváharlál. Sehrál revoluční úlohu. In PILÁT, Jan. Mahátma Gándhí. Orbis, Praha1963. 2. vydání, s. 222-224, ISBN 11-025-64.

17. PAUL, Thazha Varkey (ed.). The India-Pakistan Conflict: An Enduring Rivalry. Cambridge University Press, New York 2005, 1. vydání, ISBN 0-521-67126-4.

18. PILÁT, Jan. Mahátma Gándhí. Orbis, Praha 1963. 2. vydání, ISBN 11-025-64.

19. QURAISHI, I. H. The Struggle for Pakistan. University of Karachi, Karáčí 1965.

20. RAHMÁN, Mudžibur. Šestibodový program: Naše právo na život. In ZBAVITEL, Dušan. Bangladéš: Stát, který se musel zrodit. Pressfoto - nakladatelství ČTK, Praha 1973, 1. vydání, s. 141-161.

21. STRNAD, Jaroslav - FILIPSKÝ, Jan - HOLMAN, Jaroslav, VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003, 1. vydání, ISBN 80-7106-493-9.

22. VAIDYANATHAN, A. The Indian Economy since Independence (1947-70). In KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c. 1757 - c. 1970. Cambridge University Press, Cambridge 1989. 2. vydání, s. 947-994, ISBN 0-521-22802-6.

23. VESELÝ, Zdeněk. Dějiny mezinárodních vztahů. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2007. ISBN 978-80-7380-018-5.

24. VESELÝ, Zdeněk. Světová politika 20. století v dokumentech (1945-1990). Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha 2001. ISBN 80-245-0145-7.

25. VISARIA, Leela - VISARIA, Pravin. Population (1757-1947). In KUMAR, Dharma (ed.). The Cambridge Economic History of India. Vol. 2: c. 1757 - c. 1970. Cambridge University Press,Cambridge 1989. 2. vydání, s. 463-532, ISBN 0-521-22802-6.

26. WANNER, Michal. Zrození Impéria: Východoindická společnost a britský stát (1600- 1773). Dokořán, Praha 2003, 1. vydání, ISBN 80-86569-21-7.

27. ZBAVITEL, Dušan. Bangladéš: Stát, který se musel zrodit. Pressfoto - nakladatelství ČTK, Praha 1973, 1. vydání.

28. ZBAVITEL, Dušan. Přehled vývoje indických dějin a kultury. In LEHMANNOVÁ, Zuzana. Kulturní pluralita v současném světě. Oeconomica, Praha 2000, 1. vydání, s. 87-102. ISBN 80-245-0073-6.
Bibliografické zdroje seriálové:

29. HAMZA, Miloš. Budoucnost Indie. Nový Orient. 1947, roč. 2, č. 4, s. 1.

30. HAMZA, Miloš. Jeho Výsost maharádža z.... Nový Orient. 1948, č. 1, s. 10.

31. KOŘENSKÝ, Josef: Císařství indické je roztomilý svět. Nový Orient. 1991, roč. 46, č. 6, s. 185.

32. KRYZÁNEK, Ladislav. Milion Pákistánců je na útěku. Mladá Fronta Dnes. 9.5.2009, roč. 20, č. 107, s. A6.

33. MAXA, Prokop. Hajdarábádský konflikt. Nový Orient. 1949, roč. 4, č. 2-3, s. 28-29.
Elektronické zdroje:

34. 1971: Bangladesh Genocide Archive [online]. Bangladesh Genocide Archive [cit. 8.5.2009]. URL: http://www.genocidebangladesh.org/.

35. Agreement on South Asian Free Trade Area [online]. Government of Pakistan - Ministry of Commerce. [cit.4.3.2009]. URL: http://www.commerce.gov.pk/SAFTA/SAFTA%20AGREEMENT.pdf.

36. AMBEDKAR, Bhimrao Ramji. Pakistan or the Partition of India [online]. A Dalit- Bahujan Media. 2006, [cit. 10.5.2009]. URL: http://www.ambedkar.org/pakistan/pakistan.pdf.

37. BAYSAN, Tercan - PANAGARIYA, Arvind - PITIGALA, Nihal: Preferential Trading in South Asia. The World Bank [online]. 1.1.2006, [cit. 15.4.2009]. URL: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000016406_20060118141219&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679.

38. BBC On This Day: 1971: Pakistan intensifies air raids on India [online]. BBC. 2008 [cit. 8.5.2009]. URL: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/3/newsid_2519000/2519133.stm.

39. BHARDWAY, Sanjay. Bangladesh Foreign Policy vis-a-vis India [online]. Institute For Defense Studies and Analyses, New Delhi. 12.6.2003 [cit. 9.5.2009]. URL: http://www.idsa.in/publications/strategic-analysis/2003/april/Sanjay%20Bhardwaj.pdf.

40. Constitution of India [online].Government of India - Ministry of Law and Justice. 29.7.2008, [cit. 14.4.2006]. URL: http://indiacode.nic.in/coiweb/welcome.html.

41. CURTIS, Lisa - SPRING, Baker. U.S. Nuclear Agreement with India: An Acceptable Deal for Major Strategic Gain [online]. The Heritage Foundation. 14.8.2007 [cit. 12.5.2009]. URL: http://www.heritage.org/Research/AsiaandthePacific/wm1587.cfm.

42. DILLON, Dana R. - SPRING, Baker: Nuclear India and the Non-Proliferation Treaty [online]. The Heritage Foundation. 18.5.2006 [cit. 12.5.2009]. URL: http://www.heritage.org/research/missiledefense/bg1935.cfm.

43. DOERNER, William R. - MUNRO, Ross H. Pakistan Knocking at the Nuclear Door [online]. Time. 30.3.1987 [cit. 12.5.2009]. URL: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,963894-1,00.html.

44. Economic and Financial Data. Government of India - Ministry of Finance [online]. 9.4.2009, [cit. 15.4.2009]. URL: http://www.finmin.nic.in/stats_data/monthly_economic_report/index.html.

45. ENGINEER, Asghar Ali. Jinnah - how much secular, how much communal [online]. The Milli Gazette. 1.-15.7. 2005 [cit. 9.5.2009]. URL: http://www.milligazette.com/Archives/2005/01-15July05-Print-Edition/011507200552.htm.

46. Export Import Data Bank. Government of India - Ministry of Commerce & Industry [online]. 6.3.2009, [cit. 15.4.2009]. URL: http://www.finmin.nic.in/stats_data/monthly_economic_report/index.html.

47. Founders of Pakistan pledged loyalty to British rule of India [online]. The Lahore Ahmadiyya Movement. The Light and Islamic Review, Vol. 69, č. 6, 1992. [cit. 16.5.2009]. URL: http://www.muslim.org/light/92-6.htm.

48. GANDHI, Sajit. The Tilt: The U.S. and the South Asian Crisis of 1971 [online]. The National Security Archive, The George Washington University Times of India. 16.12.2002 [cit.28.4.2009]. URL: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB79/.

49. GARVER, John W. The Restoration of Sino-Indian Comity following India's Nuclear Tests [online]. In The China Quarterly, prosinec 2001, s. 865-889. Cambridge University Press. [cit. 11.5.2009]. URL: http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3657362.pdf.

50. GIRIDHARADAS, Anand. A SAARC Solution: Make Kashmir a Neutral Space [online]. Time. 9.1.2004 [cit. 13.5.2009]. URL: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/412728.cms.

51. HĐLALĐ, A. Z.: Pakistan’s Nuclear Deterrence: Political and Strategic Dimensions [online]. Perceptions: Journal of International Affairs. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. Vol. 7, prosinec 2002-únor 2003 [cit. 12.5.2009]. URL: http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume7/Dec2002-Feb2003/PerceptionVolumeVII3AZHilali.pdf.

52. Hizb-ul-Mujahideen [online]. Global Security. 7.6.2005 [cit. 25.3.2009]. URL: http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hum.htm.

53. HUSSAIN, Zahid. Frontline Pakistan: The Struggle with Militant Islam [online]. I.B.Tauris Publishers, London 2006. [cit. 12.5.2009]. URL: http://books.google.cz/books?id=uyocjlA6Vx4C&printsec=frontcover&dq=frontline+pakistan#PPA157,M1.

54. Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation [online]. SAARC. [cit.4.3.2009]. URL: http://www.saarc-sec.org/data/docs/charter.pdf.

55. Implementation of SAFTA to improve ties between Pak-India [online]. PakTribune. 23.5.2006 [cit. 13.5.2009]. URL: http://paktribune.com/news/index.shtml?144495.

56. India - Pakistan Trading Arrangement [online]. Government of India - Ministry of Commerce and Industry - Department of Commerce. [cit. 4.3.2009]. URL: http://www.commerce.nic.in/trade/indo_pak_trade.pdf.

57. India at a Glance: Religious Composition [online]. Registrar General & Census Commissioner, India. 2007, [cit. 2.5.2009]. URL: http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/religion.aspx .

58. India will not sign NPT in present format [online]. The Hindu. 6.4.2009 [cit. 12.5.2009]. URL: http://www.hindu.com/2009/04/06/stories/2009040659821000.htm.

59. India: Foreign Trade Policy. The World Bank [online]. 2008, [cit. 1.3.2009].URL: http://go.worldbank.org/RJEB2JGTC0.

60. India's Nuclear Forces, 2005 [online]. Natural Resources Defense Council. Vol.61, č. 5, s. 73-75. 2005 [cit. 10.5.2009]. URL: http://thebulletin.metapress.com/content/147052n7g76v4733/fulltext.pdf.

61. India's Nuclear Weapons Program: Smiling Buddha: 1974 [online]. The Nuclear Weapon Archive: A Guide to Nuclear Weapons. 8.11.2001 [cit. 11.5.2009]. URL: http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaSmiling.html.

62. India's Nuclear Weapons Program: The Beginning: 1944-1960 [online]. The Nuclear Weapon Archive: A Guide to Nuclear Weapons. 30.3.2001 [cit. 11.5.2009]. URL: http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaOrigin.html.

63. Indian's Letter to Clinton on the Nuclear Testing [online]. The New York Times. 13.5.1998 [cit. 11.5.2009]. URL: http://www.nytimes.com/1998/05/13/world/nuclearanxiety-indian-s-letter-to-clinton-on-the-nuclear-testing.html?scp=1&sq=letter%20to%20clinton%20on%20the%20nuclear%20testing&st=cse.

64. Indo-China War of 1962 [online]. Global Security. 12.4.2009 [cit. 11.5.2009]. URL: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/indo-prc_1962.htm.

65. Instrument of Accession [online]. The Embassy of India-Washington DC. [cit. 27.4.2009]. URL: http://www.indianembassy.org/policy/kashmir/kashmiraccession.htm.

66. KALPAGE, Stanley. Striving to meet the challenge [online]. The Sunday Times, Colombo, Sri Lanka. 23.6.1996 [cit. 9.5.2009]. URL: http://sundaytimes.lk/960623/guest.html.

67. KAMATH, M.V. The future of SAARC: A South Asian union [online]. News Today. 15.5.2007 [cit. 13.5.2009]. URL: http://newstodaynet.com/guest/1505gu1.htm.

68. National Statistics [online]. National Web Portal of Bangladesh. 27.4.2009 [cit. 27.4.2009]. URL: http://www.bangladesh.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=197.

69. Nixon/Kissinger Saw India as "Soviet Stooge" in 1971 South Asia Crisis [online]. The National Security Archive, The George Washington University Times of India. 29.6.2005 [cit. 8.5.2009]. URL: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20050629/index.htm#11.

70. NPT (in alphabetical order) [online]. United Nations Office for Disarmament Affairs. 2008 [cit. 11.5.2009]. URL: http://disarmament.un.org/TreatyStatus.nsf/NPT%20(in%20alphabetical%20order)?OpenView&Start=1&ExpandView.

71. OREL, Ivan. Situace v Pákistánu představuje „smrtelnou hrozbu“ pro bezpečnost USA a světa,řekla Clintonová [online]. Mediafax. 23.4.2009 [cit. 13.5.2009]. URL: http://www.mediafax.cz/zahranici/2858079-Situace-v-Pakistanu-predstavujesmrtelnou-hrozbu-pro-bezpecnost-USA-a-sveta-rekla-Clintonova.

72. Overthrow of the Mughal Empire [online]. Sikhism: A Universal Message. 13.3.2009 [cit. 11.5.2009]. URL: http://www.sikhism.com/underkhalsa/overthrow.

73. Pak rejects India's Dawood extradition demand [online]. The Times of India. 22.7.2006 [cit. 25.3.2009]. URL: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1793733.cms.

74. Pákistán chce zničit Taliban, armáda už zabila přes 140 radikálů [online]. Idnes.cz. 8.5.2009 [cit. 13.5.2009]. URL: http://zpravy.idnes.cz/pakistan-chce-znicit-taliban-armada-uzzabila-pres-140-radikalu-ptp-/zahranicni.asp?c=A090508_143446_zahranicni_js.

75. Pakistan passes Swat Sharia deal [online]. BBC. 13.4.2009 [cit. 13.5.2009]. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7996560.stm.

76. Pakistan: International Religious Freedom Report 2006 [online]. U.S. Department of State. 2007[cit. 2.5.2009]. URL: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71443.htm.

77. Population Census Organization [online]. Government of Pakistan - Ministry of Economic Affairs and Statistics. 30.4.2009 [cit. 2.5.2009]. URL: http://www.statpak.gov.pk/depts/pco/statistics/statistics.html.

78. SHABBIR, Usman. Remembering Unsung Heroes: Munir Ahmed Khan [online]. Pakistan Military Consortium. květen 2004 [cit. 11.5.2009]. URL: http://www.pakdef.info/nuclear&missile/munirahmad1.html.

79. SIDDIQI, Farooq. Message from Chairman JKLF [online]. Jammu Kashmir Liberation Front. 5.12.2006 [cit. 29.4.2009]. URL: http://liberationfront.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3.

80. South Asian Nuclear Crisis: Timeline of Nuclear Weapons Development in South Asia [online]. Institute for Energy and Environmental Research. 1998 [cit. 8.5.2009]. URL: http://www.ieer.org/ensec/no-6/timeline.html.

81. Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), 1954 [online]. U.S. Department of State. [cit. 6.5.2009]. URL: http://www.state.gov/r/pa/ho/time/lw/88315.htm.

82. Statistical Pocket Book of Bangladesh 2008 [online]. Bangladesh Bureau of Statistics. 3.2.2009 [cit. 27.4.2009]. URL: http://www.bbs.gov.bd/dataindex/pby/pk_book_08.pdf.

83. SUBLETTE, Carey. Pakistan's Nuclear Weapons Program [online]. The Nuclear Weapon Archive: A Guide to Nuclear Weapons. 10.9.2001 [cit. 11.5.2009]. URL: http://nuclearweaponarchive.org/Pakistan/PakTests.html.

84. Talibanci v Pákistánu si troufají stále víc, zapálili osm kamionů NATO [online]. Idnes.cz. 13.5.2009 [cit. 13.5.2009]. URL: http://zpravy.idnes.cz/talibanci-v-pakistanu-si-troufajistale-vic-zapalili-osm-kamionu-nato-1kk-/zahranicni.asp?c=A090513_114100_zahranicni_stf.

85. Text of the Constitution of Pakistan [online]. Government of Pakistan - Ministry of Information and Broadcasting. 2006 [cit. 10.5.2009]. URL: http://www.infopak.gov.pk/constitution_pakistan.aspx.

86. The Constitution of 1956 [online]. Enterprise Team. 1.6.2003 [cit. 10.5.2009]. URL: http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A060.

87. The Great Leader: The Pakistan Resolution [online]. Government of Pakistan. 2003 [cit. 9.5.2009]. URL: http://www.pakistan.gov.pk/Quaid/leader5.htm.

88. Trade Policies in South Asia: An Overview. The World Bank [online]. 7.9.2004, [cit. 15.4.2009]. URL: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/09/30/000160016_20040930094505/Rendered/PDF/299490vol.2.pdf.

89. Trade Policy Review: Pakistan 2008. World Trade Organization [online]. 18.1. 2008, [cit. 4.3.2009]. URL: http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp293_e.htm.

90. United Nations Disarmament [online]. United Nations Office for Disarmament Affairs. 2008 [cit. 11.5.2009]. URL: http://www.un.org/disarmament/HomePage/treaty/treaties.shtml.
Ostatní zdroje:

91. Rozhovor Indiry Gándhíové pro BBC, 1972 [online]. YouTube. 22.12.2007 [cit. 9.5.2009].URL: http://www.youtube.com/watch?v=fKiQboyDMUo.

92. VLČKOVÁ, Zuzana. Dnešní výročí: 11.5.1857 - Velké indické povstání [rozhlasový pořad, online]. Český rozhlas. 11.5.2007 [cit. 10.2.2009]. URL: http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00540736&br=56&s=.
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔16.12.2009 📕55.930