Vztahy mezi Indií a Pákistánem

Autor: Bc. Dalibor Mička 🕔︎︎ 👁︎ 14.254

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Historicko-politické faktory ovlivňující vztahy mezi Indií a Pákistánem

Autor: Dalibor Mička
Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Knotková
Praha 2009

Úvod

1 Britský rádž

Reklama

1.1 Období Východoindické společnosti

1.1.1 Usazování Angličanů v Indii

1.1.2 Soužití hinduistů a muslimů počátkem 18. století

1.1.3 Upevňování britské moci

1.2 Otevřený boj proti britské nadvládě

Reklama

1.2.1 Velké indické povstání: společné úsilí hinduistů a muslimů

1.2.2 Předpoklady britské nadvlády

1.2.3 Národně osvobozenecká hnutí

1.3 Bengálská otázka

1.3.1 Dopad „Bengálské otázky“ na indicko-pákistánské vztah

1.4 Satjagráha, ahinsa, svarádž, Gándhí

1.4.1 Úloha jazyka při sbližování

1.5 Problémy ve vztahu k muslimům

Reklama

1.5.1 Hinduistická bezohlednost vůči muslimům

1.5.2 Stupňování muslimských požadavků

1.5.3 Teorie dvou národů

1.6 Indie před získáním nezávislosti

1.6.1 Nezávislost výměnou za pomoc

1.6.2 Rozděl a odejdi

1.6.3 Džinnáhova neústupnost

2 Nezávislost: problémy nekončí

2.1 Pákistánská cesta k republice

2.2 Pozitiva britské nadvlády

2.3 Stinné stránky způsobu rozdělení

2.3.1 Problém náboženství

2.3.2 Problém ekonomiky

2.3.3 Problém jazykový

2.3.4 Problémy s knížecími státy

2.4 Kašmír

2.4.1 První kašmírská válka

2.4.2 Druhá kašmírská válka

2.4.3 Taškentská dohoda

3 Pákistánské schizma

3.1 Příčiny rozpadu Pákistánu

3.1.1 Hinduisticko-muslimské rozpory

3.1.2 Rozpory mezi pákistánskými muslimy

3.1.3 Bengálské volební vítězství a boj za jeho uznání

3.2 Úloha Indie při bojiza nezávislost Bangladéše

3.2.1 Solidarita

3.2.2 Problém uprchlíků

3.2.3 Třetí indicko-pákistánská válka

3.2.4 Vývoj vztahů mezi Indií a Bangladéšem

3.3 Zhodnocení dopadu vzniku Bangladéše na indicko-pákistánské vztahzy

4 Cestou války i spolupráce

4.1 Jaderné zbraně

4.1.1 Získání jaderné výzbroje

4.1.2 Úloha jaderných zbraní ve vzájemných vztazích

4.2 Spolupráce v regionu

4.2.1 Politická spolupráce

4.2.2 Ekonomická spolupráce

4.2.3 Zhodnocení přínosu integrace v regionu

4.3 Tálibán v Pákistánu

4.3.1 Reakce zahraničí

4.3.2 Dopad bojů na vzájemné vztahy Indie a Pákistánu.

Závěr

Literatura

Přílohy

Příloha č. 1: Politická mapa Indické republiky

Příloha č. 2: Náboženské složení indické populace

Příloha č. 3: Náboženské složení pákistánské populace podle provincií

Příloha č. 4: Britská expanze: Indie v roce 1785 a 1857

Příloha č. 5: Britská expanze: Indie do roku 1910

Příloha č. 6: Západní a Východní Pákistán

Příloha č. 7: Propad vládních výdajů v Indii za vybraná léta

Příloha č. 8: Kojenecká úmrtnost v Indii v létech 1871-1951

Příloha č. 9: Nárůst vládních výdajů na vzdělání po získání nezávislosti (1950-1970)

Příloha č. 10: Mapa Gudžarátu

Příloha č. 11: Mapa knížecího státu Hajdarábád

Příloha č. 12: Mapa Kašmíru

Příloha č. 13: Jazyky indického subkontinentu

Příloha č. 14: Rozmístění hlavních uprchlických táborů (1971)

Příloha č. 15: Bangladéšská válka (1971)

Příloha č. 16: Bilance vzájemného indického a pákistánského obchodu 1999-2008

Příloha č. 17: Kritická oblast údolí Svát, ovládaná Tálibánem

Příloha č. 18: Míra nepřátelství mezi Indií a Pákistánem (1947-1991)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více