Omyl učitele národů (díl 19.)

Autor: Karel Oktábec 🕔︎︎ 👁︎ 20.750

Poslední bitva třicetileté války

Příloha 4

Seznam důstojníků městských kompanií

(v pořadí: hejtman, poručík, praporčík)

 

Staré Město

Reklama

1. kompanie

Vojtěch st. Had z Proseče  (radní)
Jan Kornelius Dvorský z Gryfí Hory
Linhart Kretzig

2. kompanie

Karel Felix Šuster
Jan Wolf (uzdař)
Martin Glott

3. kompanie

Vojtěch ml. Had z Proseče (radní)
Fridrich Rašp
Kristián Miller

Reklama

4. kompanie

Jan Václav Kletblatt
Jiří Behem
Kašpar ml. ze Švenkfeldu  (lékárník)

5. kompanie

Šimon Koukol
Ondřej Štoček (nákladník)
Pavel Petr Pavlacký (starší pořádku řeznického)

6. kompanie

Jakub Bivet (cukrář)
Melichar Plincler (starší pořádku postřihačského)
Hendrych Bouček

7. kompanie

Jan Pavel Dvorský z Gryfí Hory
Adam Václav Cejz
Martin Jaroň

Reklama

8. kompanie

Daniel Jaroměřský (kupec)
Rudolf Štramanc (kupec)
Jindřich ml. Řečický

9. kompanie

Felix Had z Proseče (perkmistr hor viničních a obecní starší)
Jiří Karel Murarius
Jan Neander

10. kompanie

Jakub Wölcker (císařský mincmistr)
Adam Khyr z Khyrpachu (stavební písař Pražského hradu)
Adam Ludvík Khayl ze Šternbergku (gegenhandler pomezních cel)

11. kompanie

Jan Baptista Reymund (starší pořádku kupeckého)
Jan Antonín Casanova (starší pořádku kupeckého)
Mikuláš Grulois (kupec)

12. Svobodná kompanie

Jan Antonín Losi z Losinthalu (cís. rada a inspektor nad důchody)
Václav Jezbera z Olivé Hory (místopísař Král. českého)
Jan Benedikt Smolík (sekretář místodržitelské kanceláře)

 

Nové Město

1. Zderazská čtvrť

Jeremiáš Braumšmíd
Ondřej Peyr
Václav Třebický (písař úřadu rychtářského)

2. Svatoštěpánská čtvrť

Matěj Vojtěch Miller z Mildenberka
Šimon Kutnauer ze Sonenštejna
Daniel Kalivoda

3. Svatojindřišská čtvrť

Daniel Nathaniel Kunštát (radní)
Jan Jindřich Ludic
Samuel Zahořanský z Vorlíka (radní)
Svatopetrská čtvrť
Jan Severin Cic
Kryštof Pachta z Rájova (radní písař)
Vilém Ješek z Rittrsfeldu (nákladník)

4. První kompanie řemeslníků

Pavel Daniel Termanus (primas)
Jiří Smrčka jinak Čížek (pekař)
Daniel Miller z Mildenberka

5. Druhá kompanie řemeslníků

Václav Vltavský ze Šlangfelzu (pokladní při generálproviantu)
Martin Špatenka (kovář)
Fridrich Písecký z Kranichfeldu (desetisoudce)

6. Kompanie postranních práv

Daniel Kňour (radní)
Daniel Junger z Hiršperku
Samuel Miller z Mildenberka

7. První kompanie obyvatelů, nájemníků a podruhů

Jiří Antonín Vitášek (písař při mlýnech Šitkovských)
Lorenc Svátek (registrátor české kanceláře
Václav Petržilka (starší práva poříčného)

8. Druhá kompanie obyvatelů, nájemníků a podruhů

Jan Měchejř (zeměměřič král. Českého)
Vilém Vilímovský z Lichtenburka
Bartoloměj Kačík

9. Svobodná kompanie

Aleš Vratislav z Mitrovic (hejtman Nového Města pražského)
Kryštof Beck z Lilienthalu (obecní starší)
Viktorin Zikmund Šventle z Třebska (adjunkt zemského berního písaře)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více