Main Menu
User Menu

112. stíhací-bombardovací skupina [1952-RRRR]

112th Fighter-Bomber Group

     
Název:
Name:
112. stíhací-bombardovací skupina
Originální název:
Original Name:
112th Fighter-Bomber Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.12.1952
Předchůdce:
Predecessor:
112. přepadová stíhací skupina
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.????
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.armyaircorpsmuseum.org
URL : https://www.valka.cz/112-stihaci-bombardovaci-skupina-1952-RRRR-t137332#451476Verze : 1
MOD