Main Menu
User Menu
Reklama

SMS Emden

Autor : 🕔02.06.2005 📕20.945
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

7. Zkáza Emdenu

Poslední říjnový den připlul Emden na místo setkání s Bureskem a přeložil zásoby uhlí na křižník.Kapitán Müller zamýšlel zaútočit na radiovou stanici na ostrově Direction v souostroví Keelingových ostrovů.Chtěl tak odlákat část nepřátelských sil z okolí Bengálského zálivu a zbavit se pronásledovatelů.Po překládce uhlí plul Emden směrem k Sundskému průlivu mezi ostrovy Sumatra a Java. Tady hlídkoval až do 5.listopadu. Během této doby podniknul i neúspěšný výpad do průlivu. V noci ze 6. na 7. listopadu se křižník dostavil na setkání s Exfordem.Ten však na místě nebyl a Emdenu se ho podařilo najít až 8.listopadu večer. Na tento den byl naplánován i útok na ostrov Direction.Přepad byl tedy přeložen na další den. Exford dostal nové instrukce. Měl plout na místo setkání poblíž Sokotry, kde měl vyčkávat do konce listopadu. Buresk, který plul s Emdenem, měl plout na místo 30 mil severně od Jižního Keelingu. Tady měl čekat až jej křižník den po přepadu opět zavola zpět k sobě.

Emden zamířil k ostrovu Jižní Keeling. V 6 hodin ráno připlul křížník před vjezd do Port Refuge na ostrově Direction. Za půl hodiny už plul kapitánporučík Mücke se svým výsadkem do přístavu.Poté co kapitán Müller zjistil, že laguna je dobrým místem pro překládku uhlí, zavolal okamžitě Buresk, aby připlul. Stanice na ostrově to zjistila a dožadovala se identifikace.Emden začal rušit její signál, ale předtím se stanici ještě podařilo nekolikrát vyslat varovnou depeši o přitomnosti Emdenu u ostrova Direction. Ozvala se jediná loď, která se pokoušela stanici kontaktovat, avšak neúspěšně.Výsadek již zničil rádiový stožár.Kabelová stanice, která se na ostrově také nacházela a kde se potkávaly tři kabely ze Singapuru, z Austrálie a Jižní Afriky vysílala 15 minut do všech směrů své hlášení SOS.

Reklama

K souostroví Keelingových ostrovů byla vyslána loď HMAS Sydney, která doprovázela konvoj australských a novozelandských vojáků do Evropy. Konvoj právě proplouval ve vzdálenosti 100 mil od ostrova Direction, když zachytil volání o pomoc.Radisté na Emdenu určili pomocí rádiového signálu z lodi HMS Minotaur, plující k Africe, že nejbližší loď je ve vzdálenosti 200-250 mil.Kapitán Müller usoudil, že má ještě 8 hodin času, ale HMAS Sydney byla v době, kdy byla vyčleněna z konvoje, pouhých 52 mil od ostrova.Pro australský křižník to znamenalo 2 hodiny cesty na plný výkon.Sydney byl vyzbrojen osmi děly ráže 152mm a měl také lepší pancéřování nežli Emden. Dokázal také vyvinout o 2 uzly větší rychlost než jeho německý protivník.Zkáza Emdenu se blížila rychlostí 26 uzlů.

Buresk neodpovídal na volání Emdenu, neboť měl poruchu na vysílačce.Kdyby se Buresk nenacházel o 12 mil severozápadněji, doplul by k Emdenu v 9 hodin ráno.V té době viděly hlídky ve strážních koších na obzoru hustý kouř.Po chvíli hlídky zaznamenaly, že jde o loď s jedním komínem a dvěmi stěžni. To by odpovídalo Buresku, ale loď se blížila nepřirozeně rychle.Pak loď provedla obrat a náhle bylo vidět, že má více komínů. Výsadek, jenž měl být už zpátky, stále nepřijížděl.V 9:15 Emden signalizoval okamžitý návrat. Zazněly poplašné zvony a lodní siréna. Křižník zvedl kotvy a bez výsadku s pouze 314 členy posádky zvedal rychlost. Mezi muži výsadku byli i všichni dělovodi, což by bylo v případě bitvy pro Emden velká ztráta.

Müller rozkázal plout plnou parou vpřed. To již bylo poznat, že ona loď je nepřátelský lehký křižník se dvěma stěžni a 4 komíny. V 9:17 proplul Emden ustím laguny a plul směrem na severoseverozápad. Sydney připlouvající od severu a nacházející se nyní na pravoboku německého křižníku, v 9:30 provedl obrat na západ. V 9:40, kdy vzdálenost byla 9 500 m zahájil kapitán Müller palbu. Obě lodi pluly vedle sebe přibližně stejnou rychlostí. Kapitán HMAS Sydney Glossop se držel tak daleko od Emdenu, aby mohl využít převahy svých 152mm děl.Emden zničil britské lodi její zaměřovací zařízení, ale i tak britové, kteří palbu opětovali, brzy zničili všechny tři komíny německého křižníku. V 11:20 najel Emden na útes u Severního Keelingu. Sydney do něj vypálil ještě 2 salvy a odplul pronásledovat loď která se během bitvy objevila.

Kapitán Müller měl smůlu, že německá munice nebyla kvalitní a některé dělostřelecké granáty nevybuchly. Přesto, že němečtí dělovodi nebyly na palubě, tak děla Emdenu byly dosti přesná. Kapitán Glossop si pochvaloval pancéřování svého křižníku. V době, kdy byly lodě od sebe vzdáleny 7 000 m, pancíř HMAS Sydney odolával 105mm dělům německého křižníku.Emden během přestřelky, kdy byl systematicky likvidován, vystřílel 1500 granátů. Na palubě Sydney byli zabiti pouze 4 muži a 8 jich bylo zraněno. Kdyby však německá munice explodovala, mohlo být vše jinak.Australský křižník vypálil ze svých děl celkem 670 ran plněné lydditem, které učinek exploze ještě zvýšil a učinil z paluby Emdenu peklo.Někteří, kdo přežili nepřátelskou palbu, po najetí na útes skočili do vody a snažili se doplavat na ostrov.

Hodiny ukazovaly 12:10, když křižník HMAS Sydney dostihl loď kterou spatřil při bitvě. Zjistil, že jde o zajatý britský parník Buresk. Když kapitán Glossop vyslal ozbrojený člun na průzkum, loď se již potápěla. Její Kingstony byly otevřeny a tak kapitán vzal posádku Buresku na Sydney a vypálil do Buresku 4 granáty.Pak se Glossop vrátil k Emdenu, na kterém stále vlála válečná vlajka.Sydney se snažil domluvit se s německou lodí pomocí signalizace a pak i pomocí morseovky. Emden však neodpovídal a tak Sydney zahájil v 16:30 palbu. Až v 16:35 byla vyvěšena bílá vlajka a palba ustala. Glossop vyslal k vraku Emdenu jeden člun a jel prozkoumat jaké škody napáchala výsadková skupina na stanici.Když však přijel do přístavu, na ostrově už nebyl žádný němec. Výsadek zabavil škuner Ayesha pomocí kterého utekl. Na další den se Glossop zastavil pro trosečníky z Emdenu. Celkem na německé straně zahynulo 7 důstojníků, 29 poddůstojníků a 92 námořníků.Dalších 64 mužů bylo zraněno. HMAS Sydney připlula do Kolomba 15.listopadu i se všemi zajatými němci.

Tak končí příběh německého lehkého křížníku SMS Emden. Za cestu dlouhou přes 30 000 mil Emden dokázal potopit 16 britských obchodních lodí a zajal 3 uhelné parníky. Další 2 britské lodi vyraboval a odeslal pryč s posádkami potopených lodí. Povedlo se mu potopit jeden ruský křižník a jeden francouzský torpedoborec.Během prvních dnů války také zajal jeden ruský parník a přestavěl ho na pomocný křižník.Celkově způsobil Emden škody zhruba za 5 milionů liber.Tedy patnáctinásobku pořizovací ceny.Emden nahánělo neúspěšně 78 lodí 4 států. Dá se říct, že Emden a jeho pouť Indickým oceánem je nejslavnější část historie německého námořnictva.

Zdroj:
Dan van de Vat - Poslední korzár
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔02.06.2005 📕20.945