MiG-23 / Bedny / 2. část

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 32.351

V roce 1993 připravili příslušníci pluku ještě jednu "béenku" s orlí hlavou. Vzhledem k 35. výročí založení 28. sbolp byl nakonec letoun č. 9825 zbarven zcela kompletně. Základem byla velmi tmavá černomodrá barva na celém povrchu letounu. Na přídi se z obou stran objevila známá orlí hlava, která měla tentokrát kontrastní bílou barvu peří a zpočátku pouze bílou jiskru v oku (brzy byla upravena na červenou jako u č. 9139). Od orlí hlavy se po trupu a vstupech vzduchu do motoru táhl stylizovaný ohnivý plamen v odstínech červené až žluté, který se směrem k zádi postupně zmenšoval (končil kousek za šachtami hlavního podvozku). Taktické číslo bylo provedeno v tomto plameni pouze bílými konturami. Na SOP se objevil hlavní "výroční" marking. Všemu dominovaly velké po směru letu položené bílé číslice 35. Stejnou barvou byl na směrovém kormidle proveden svisle nápis "Čáslav". Na přední části SOP a hřbetním kýlu pak vše doplňovala bílá silueta Čáslavi a nápis "Výročí založení útvaru". Po celém povrchu trupu a SOP bylo navíc nepravidelně rozmístěno několik bílých čtyřcípých hvězd. V tomto zbarvení se letoun objevil v Čáslavi na statické ukázce během Open day v červnu 1993. Před jeho prvním letem, který provedl mjr. PAVLÍČEK, proběhla ještě úprava znaků na SOP. Ty byly v původní podobě pouze malé ve spodní části číslice 3 (vlevo) a 5 (vpravo), ale na přímý rozkaz musely být přestříkány do předpisové velikosti. Po úpravě tak v obvyklých pozicích částečně překrývaly číslice 3 a 5 na příslušných stranách. Na pravá i levá dvířka příďového podvozku se podepsali autoři zbarvení. Nalevo se pak zcela vpředu objevila také malá samolepka 28. sbolp - orla. 1. 7. 1994 přelétl mjr. SABÓ "černého orla" do Kbel, kde je letoun dodnes vystaven (bohužel kamufláž je značně vybledlá vzhledem k povětrnostním vlivům na volně stojící letoun. Při bližším pohledu již na některých místech křídel a VOP prosvítá původní sovětská kamufláž).


Detail na stylizovanou orlí hlavu "béenka" č. 9825.

Reklama

"Bedna" č. 9819 byla zajímavá jednak bílým lemováním předních hran pancéřových desek (podobně byly upraveny i letouny č. 9142, 9548 a 9817, zelenou linku neslo č. 9545) a také malou siluetou bílé hlavy orla zprava ihned pod pevným štítkem kabiny. V období jednoho roku od června 1992 do 1993 dostal letoun navíc opravy kamufláže pojaté zajímavým způsobem. Nejprve se objevilo několik skvrn červenohnědé barvy, které časem kdosi doplnil bílými linkami na "zdivo." Poslední zaznamenanou anomálií bylo 14 bílých křížů na levé pancéřové desce u štítku kabiny letounu č. 1083, které se objevily během roku 1993. Podle všeho symbolizovaly "věk" stroje. Mig-23U Příslušníci 28. sbolp opatřili Mig-23U č. 7805, pravděpodobně v létě roku 1992, samolepkou s novým znakem pluku - orlem (podrobnosti o znaku viz Mig-23BN). Jeho použití je doloženo na levé straně. Zda tento emblém dostala i nějaká další "spárka" pluku mi není bohužel známo. Zároveň ale lze říci, že na žádné z dvoumístných "třiadvacítek" 28. sbolp nebyl nastříkán starý znak pluku (podrobnosti o znaku opět viz Mig-23BN).


Další "žraločí bednou" čs. letectva byla tato "spárka" č. 7905, původně ze stavu 2. letky 1. slp v Českých Budějovicích, což dobře dokumentuje samolepka netopýra pod kabinou. Po zrušení 1. slp koncem roku 1994 si ještě nějaký čas zalétala u 41. slt v Čáslavi, než byla předána do LM Kbely.

2. letka 1. slp v Českých Budějovicích, která používala "spárky" č. 7827 a 7905, vybavila obě "třiadvacítky" znakem netopýra. Na č. 7827 bylo použito šablony a stříkací pistole. Č. 7905 dostalo samolepky a na příď navíc červeno-bílou žraločí tlamu a velmi malé černo-bílé oči. Stalo se tak pravděpodobně v průběhu roku 1992. Oba letouny v té době již létaly ve "východoněmecké" kamufláži po revizi v Drážďanech. Č. 7827 dostalo v roce 1994 na levou stranu SOP kresbu pohádkové postavy "Večerníčka." Ten byl ale náležitě upraven tak, aby připomínal svým ustrojením technika. Měl zelenou košili či triko, dále typické modrošedé pracovní kalhoty s hnědými kšandami. Na hlavě mu zůstala typická papírová čepice, ale tváře pokrývalo strniště vousů. Na štosu bílých papírů, které držel v levém podpaží, hlásal vrchní list "50 let 1. slp". V pravé pozdvižené ruce přitom mával dalším papírem, na kterém stálo "Určovací lístek Čáslav".


Zajímavý znak nesla od roku 1994 na levé straně SOP během služby u 1. slp "spárka" č. 7827 - oblíbenou dětskou postavičku Večerníčka. Autor jej však poněkud "ostaršil" díky vyrůstajícím vousům a stylizoval jej za pomoci oblečení do role technika.

Dvě "spárky" č. 8325 a 8327 prošly v první polovině 90. tých let předepsanými revizemi již v LO Trenčín. Zatímco se letoun č. 8327 vrátil zpět zjevně v původním barevném "kabátu," který dostal již u výrobce v SSSR, tak druhá "bedna" č. 8325 dostala po provedení oprav zbrusu nový nátěr pastelovými barvami 4 odstínů - světle hnědé až pískové, tmavě hnědé, bledě zelené a středně zelené. Byly to přibližně stejné barvy, které v Trenčíně použili již předtím na Migy-23BN č. 9817, 9829, 5735 a 5744. Oba Migy-23U bohužel svoji službu skončily předčasně. První bylo ztraceno č. 8327 při katastrofě v listopadu 1996. Pro č. 8325 byla osudná havárie v květnu 1998.
Tato cvičná "bedna" č. 8327 patřící 1. slp je zobrazena začátkem 90. tých let v původní kamufláži ze SSSR. Spolu s č. 8325 prošla revizí v LO Trenčín, ale svůj nátěr si zjevně zachovala i nadále, protože je v této podobě zachycena na fotografii ještě v dubnu 1996. 19. 11. 1996 byl přitom tento stroj ztracen při katastrofě u obce Herálec. Na pravé straně SOP před čs. znakem nosil letoun bílo-černou postavičku zajíce s padákem na zádech. "Spárka" tuto "malůvku" dostala pravděpodobně ještě u 1. slp v Českých Budějovicích během roku 1994.

V. Takticko-technická data

  Mig-23MF Mig-23ML Mig-23BN Mig-23U
Rozpětí (m)
Úhel nastavení křídel 18°
Úhel nastavení křídel 72° 
7,79 7,79 7,79 7,79
14,00 14,00 14,00  14,00 
Délka (m) - 17,10 16,84 16,46*
Výška (m) - 4,82 5,15 -
Hmotnost - prázdný let. (kg) - 10 845 10 476 -
Hmotnost – max. vzletová (kg)   17 800 20 170 17 200
Nosná plocha (m2)
Úhel nastavení křídel 18°
Úhel nastavení křídel 72°
37,35 37,35 37,35 37,35
34,16 34,16  34,16 34,16 
          Motor (kN)        
výkon – maximál výkon – forsáž
R-29B-300 R-35-300 R-29B-300 R-27F2M-300
81,3  85,5    81,3   67,6
120,0    130,0   120,0   98,6
Max. rychlost (km/h)  ve výši (m) 2 500 2 500 1 800 2 500
 12 500  12 500  12500   12 500
Max. rychlost u země (km/h) 1 350 1 350 1 350 1 350
Max. dostup (m) - 17 700* 16 800 -
Počáteční stoupavost (m/s) - 230 - -
         Max. dolet (km)        s příd. nádržemi (km) - 1900** 600* -
-  2 500*** - 2 250 
Radiolokátor S-23 S-23 - -
Výzbroj hlavňová   pevná Gš-23L Gš-23L  Gš-23L  Gš-23L 
ráže zbraní (mm)
 
  2x23 mm 2x23 mm   2x23 mm 2x23 mm
zásoba munice (ks) 200  200  200  200 
Výzbroj hlavňová podvěsná   UPK-23-250  UPK-23-250  UPK-23-250  UPK-23-250
ráže zbraní (mm)  2x23 mm  2x23 mm 2x23 mm**  2x23 mm
 zásoba munice (ks)  250  250  250   250
Výzbroj bombardovací (kg) 4x250-500* 16x50-100   4x250-500   16x50-100 6x500 8x250 18x50-100    4x250-500   16x50-100
Výzbroj PLŘS 2-4xR-3S 2-4xR-13M 2-4xR-60 2xR-23R 2xR-23T 2-4xR-3S**** 2-4xR-13M 2-4xR-60 1-2xR-23R 1-2xR-23T - -
Výzbroj protizemní raketová 2xCh-23M** 2-4xUB-16-57 2-4xUB-32-57 2-4xS-24B 2xCh-23M 2-4xUB-16-57 2-4xUB-32-57 2-4xS-24B 2xCh-23M 2xRM-122 2-4xUB-16-57 2-4xUB-32-57 2-4xB-8M1 2-4xS-24B 2-4xUB-16-57 2-4xUB-32-57 2-4xS-24B**

Poznámky:

Reklama

Mig-23MF
* - Uvedené varianty podvěsů bomb jsou teoretické (zvláště kombinace 16x50-100 kg s pomocí adaptérů). I stíhací útvary s Migy-23MF/ML, byť zařazené v PVOS, však před rokem 1989 podle dostupných informací s bombardovací výzbrojí občas cvičily útoky na PC.
** - V případě teoretického podvěšení protizemních řízených raket Ch-23M muselo být také použito pouzdro s řídící aparaturou DELTA NM. Tato varianta platila pro obě stíhací verze, tedy MF i ML. Mig-23ML
* - Uvedená hodnota statického dostupu při rychlosti M-2,0/2,1.
** - Dolet při ekonomické cestovní rychlosti ve výšce nad 10 000 m.
*** - Uvedená hodnota doletu je dosažena s 3 přídavnými nádržemi po 800 l.
**** - U veškeré výzbroje je uveden maximální počet nesených ks, ne jejich kombinace, která je popsána v textu výše. Tato varianta platí u všech popisovaných verzí Migů-23. Mig-23BN
* - Dolet v přízemní výšce.
** - Jedná se o kanón Gš-23 v podvěsném kontejneru.
Mig-23U
* - Tato hodnota je uvedena v ATM speciálu - "Letectvo armády české republiky od A do Z."
** - O teoretické možnosti použití PZŘS Ch-23 společně s kontejnerem DELTA NM nejsou bohužel dostupné žádné věrohodné informace.


Mig-23U č. 8325 na statické ukázce během RIAT 97 v anglickém Fairfordu. Pastelové kamuflážní barvy pocházejí z lakýrnické dílny LO Trenčín, kde letoun prošel v polovině 90. tých let revizí.

Použité prameny:
ATM speciál - "Letectvo armády české republiky od A do Z"
ČL a PVOS ročník 1996
Letectví a kosmonautika, různá čísla
ing. Jozef Tomek, MUDr. Josef Šimon - Monografie Mig-23BN Zlínek 1992
Jiří Bašný, Jiří Brázda, Michal Ovčáčik a Karel Susa - Mig-23 stíhací verze MF/ML 4+
Miroslav Lorenc, Stanislav Rogl - Zrušená křídla
Petr Kolman - "Mig-23BN" L+K 7/04
Petr Soukop a Jaroslav Matoulek - "Migy-23BN v československém a českém letectvu" HPM 1, 2/97
Fotografie: archiv autora, J. Hlava, J. Kouba, P. Soukup, S. Rogl aj. Za finální zpracování materiálu na www.valka.cz patří moje díky Martinu Smíškovi.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více