MiG-21 / Ve znamení Delty / 2. část

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 18.861
9404 7-10/1974 31.12.1992 74-5/91 6. sbolp 5/91-12/92 81. sslt z+h Vyroben 30. 6. 1974. 5/91 předán k 81. sslt na Sliač. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
9406 7-10/1974 31.12.1992 74-5/91 6. sbolp 5/91-12/92 81. sslt z+h Vyroben 25. 6. 1974. 5/91 předán k 81. sslt na Sliač. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
9409 7-10/1974 9/1993 74-5/91 6. sbolp 5/91-6/92 81. sslt 6/92-4/93 9. sbolp 4/93-9/93 11. slp z+h SM Vyroben 15. 6. 1974. 5/91 předán k 81. sslt na Sliač. 6/92 zpět k 9. sbolp do Bechyně. Odtud 6. 4. 1993 k 11. slp do Žatce. 9/93 uložen v Líních.
9410 26.7.1974 3-4/2004 7/74-3/91 6. sbolp 3/91-10-12/93 1. lšp 10-12/93-3/94 28. sbolp 3/94-12/94 LZO 1/95-99 43. slt 99-12/03 41. slt 12/03-3-4/04 211. tl z+h Vyroben 12. 6. 1974. 2. 7. 1974 přelet do ČSSR, 26. 7. 1974 převzat 6. sbolp v Přerově. 19. 7. 1983 dokončena SO v LOK. 6. 3. 1991 předán 1. lšp v Přerově. Zřejmě 10-12/93 přesun k 28. sbolp do Čáslavi. 30. 3. 1994 předán k LZO tamtéž. Od 1/95 ve stavu 43. slt stále v Čáslavi. Od 1999 ve stavu 41. slt v Čáslavi. 3-4/2004 přelétnut na uložení do LOZ ČB.
9411 7-10/1974 9-11/1993 74-3-3-4/91 6. sbolp 3-4/91-9-11/93 1. lšp z+h Vyroben 13. 6. 1974. 3-4/91 předán k 1. lšp v Přerově. 9-11/93 uložen v Líních.
9412 7/1974 9-11/1994 7/74-4/91 6. sbolp 4/91-10-12/93 1. lšp 10-12/93-3/94 28. sbolp 3/94-9-11/94 LZO z+h Vyroben 19. 6. 1974. 19. 7. 1974 přelet do ČSSR, převzat 6. sbolp v Přerově. 25. 3. 1985 dokončena SO v LOK. 9. 4. 1991 předán 1. lšp v Přerově. 10-12/93 přesun k 28. sbolp do Čáslavi. 22. 3. 1994 předán k LZO tamtéž. 9-11/94 uložen v Líních.
9413 7-10/1974 9-11/1994 74-3-4/91 6. sbolp 3-4/91-9-11/94 1. lšp z+h Vyroben 25. 6. 1974. Zřejmě 3-4/91 předán 1. lšp v Přerově. 6/93 výměna P křídla za nové, stříbrné z „MA“ č. 1207. 28. 7. 1993 nouzové přistání na travnatý pás VPD v Přerově bez otevřené pravé nohy hlavního podvozku, slovenský pilot npor. Milan Molent. Na krytu radiostanice na vrchu SOP v tu dobu dva bílé svislé pruhy, slabý a silný. Letoun opraven. 9-11/94 uložen v Líních.
9414 7/1974 4/2004 7/74-4/91 6. sbolp 4/91-10-12/93 1. lšp 10-12/93-3/94 28. sbolp 3/94-12/94 LZO 1/95-99 43. slt 99-12/03 41. slt 12/03-4/04 211. tl z+h Vyroben 20. 6. 1974. 22. 7. 1974 přelet do ČSSR, 18. 7. 1985 dokončena SO v LOK. 9. 4. 1991 předán 1. lšp v Přerově. 10-12/93 přesun k 28. sbolp do Čáslavi. 22. 3. 1994 předán k LZO tamtéž. 13. 5. 1994 odlétl do LOK na GO. Poté obdržel znovu z+h kam. a v horní části SOP nad znaky dva vodorovné žluté pruhy z obou stran. Od 1/95 ve stavu 43. slt stále v Čáslavi. Od 1999 ve stavu 41. slt v Čáslavi. 4/2004 přelétnut na uložení do LOZ ČB.
9415 7-10/1974 9-11/1993 74-3-3-4/91 6. sbolp 3-4/91-9-11/93 1. lšp z+h Vyroben 17. 6. 1974. 3-4/91 předán k 1. lšp v Přerově. 9-11/93 uložen v Líních.
9501 7-10/1974 31.12.1992 74-5/91 6. sbolp 5/91-12/92 81. sslt z+h SM Vyroben 30. 6. 1974. 5/91 předán k 81. sslt na Sliač. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR. V roce 1991 u 6. sbolp nesl před předáním na Sliač kresbu českých lvů na SOP a kačera Donalda na přídi.
9502 7-10/1974 31.12.1992 74-5/91 6. sbolp 5/91-12/92 81. sslt z+h Vyroben 30. 6. 1974. 5/91 předán k 81. sslt na Sliač. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
9503 7-10/1974 23.11.1989 74-11/89 6. sbolp z+h SM Havárie dne 23. 11. 1989 u 6. sbolp v Přerově. Pilot pplk. Jaroslav Matušů.
9706 7-10/1974 1.10.1991 74-10/85 6. sbolp 10/85-5/91 5. slp 5/91-10/91 1. lšp z+h Vyroben zřejmě 8/74. 10/85 předán k 5. slp do Líní. 5/91 přesun k 1. lšp do Přerova. Zde katastrofa dne 1. 10. 1991. Zahynul pilotní žák z Alžírska Mohamed Bouchireb.
9707 7-10/1974 Prav. 1999/00 74-10/84 6. sbolp 10/84- 5. slp -5-6/89 1. slp 5-6/89-5/91 8. slp 5/91-9-11/93 11. slp 9-11/93-12/94 28. sbolp 1/95-99/00? 42. slt z+h SM Vyroben 28. 8. 1974. 10/84 předán k 5. slp do Líní. 5-6/89 od 1. slp k 8. slp. 5/91 předán k 11. slp do Žatce. 9-11/93 k 28. sbolp do Čáslavi. Od 1/95 ve stavu 42. slt tamtéž.
9708 7-10/1974 9-11/1993 74-10/85 6. sbolp 10/85-4/91 5. slp 4/91-10/91 1. lšp z+h Vyroben 26. 8. 1974. 10/85 předán k 5. slp do Líní. 4/91 přesun k 1. lšp do Přerova. 9-11/93 uložen v Líních.
9709 7-10/1974 9-11/1993 74-10/85 6. sbolp 10/85-4/91 5. slp 4/91-10/91 1. lšp z+h Vyroben 26. 8. 1974. 10/85 předán k 5. slp do Líní. 4/91 přesun k 1. lšp do Přerova. 9-11/93 uložen v Líních. Jiný zdroj udává přesun 10/85 k 9. slp do Bechyně místo k 5. slp do Líní. V Líních ověřen v letech 1990/91.
9710 9-12/1974 31.12.1992 9-12/74-6/89 4. slp 6/89-5/91? 8. slp 5/91?-12/92 81. sslt z+h Vyroben 31. 8. 1974. 6/89 k 8. slp do Brna. Odtud prav. 5/91 k 81. sslt na Sliač. Od 1. 1. 1993 v letectvu ASR.
9711 9-12/1974 3-4/2004 9-12/74-6/89 4. slp 6/89-5/91 8. slp 11-12/93-12/94 4. sslt 1/95-00 42. slt 00-12/03 41. slt 12/03-3-4/04 211. tl z+h, z+h-N s Vyroben 3. 9. 1974. Při SO v Drážďanech dostal letoun z+h kam. „německého“ schématu. 6/89 k 8. slp do Brna. 5/91 předán k 11. slp do Žatce. Místo přeletu ale zamířil na GO do LOK. Odbarven, nastříkán na stříbrno. Po GO k 4. sslt v Přerově. 1/95 u 42. slt v Čáslavi. Od 2000 u 41. slt tamtéž. 3-4/2004 prav. přelétnut na uložení do LOZ ČB. Údajně 3/2004 ještě spatřen v Pardubicích.
9712 10-12/1974 31.12.1992 10-12/74-10/85 4. slp 5/89-92 9. slp/ 9. sbolp z+h Vyroben 1. 10. 1974. 5/89 předán k 9. slp do Bechyně. Zde v roce 1992 na GO v LOK. Při rozdělení ČSFR určen na Slovensko. Přelet po provedení GO 13. 4. 1993 do Malacek. V roce 2005 v muzeu v Piešťanech.
9713 9-12/1974 31.12.1992 9-12/74-4-5/89 4. slp 4-5/89-10/92 9. slp/ 9. sbolp z+h Vyroben 26. 8. 1974. 12. 12. 1980 dokončena SO v Drážďanech, přesto nedostal z+h „německého“ schématu. 3. 4. 1989 (5/89?) předán k 9. slp do Bechyně. 3. 3. 1992 dokončena GO? v LOK. 22. 10. 1992 přelet na Sliač. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR. Jiné údaje o službě letounu: vyroben až 7. 3. 1975. 7. 4. 1975 přelet do ČSSR, zařazen k 9. slp v Bechyni 4. 5. 1975. 6. 11. 1981 přesun k 4. slp do Pardubic, dále stejné přesuny výše uvedené. V roce 2005 v muzeu v Piešťanech.
9714 10-12/1974 9-11/1993? 10-12/74-2-3/85 4. slp 2-3/85-10/85 9. slp 10/85-6/88 5. slp 6/88-5-6/89 1. slp 5-6/89-5/91 8. slp 5/91-92 81. sslt 92-9-11/93? 82. sslt z+h SM Vyroben 1. 10. 1974. 2-3/85 předán k 9. slp do Bechyně. 10/85 přelet k 5. slp do Líní. 6/88 předán k 1. slp do Českých Budějovic. 5-6/89 přelet k 8. slp do Brna. Zřejmě od 5/91 u 81. sslt na Sliači. Během roku 1992 předán 82. sslt do Mošnova. Pravděpodobně mezi 9-11/93 uložen v Líních.
9715 10-12/1974 3.3.1982 10-12/74-3/82 4. slp z+h Vyroben prav. 10/74. Katastrofa dne 3. 3. 1982 u 4. slp v Pardubicích. Zahynul npor. Bohumil Novotný.
9801 10-12/1974 9/2004 10-12/74-5/89 4. slp 5/89-92 9. slp/ 9. sbolp 93-12/94 28. sbolp 1/95-00 42. slt 00-12/03 41. slt 12/03-9/04? 211. tl z+h, š-N Vyroben 4. 10. 1974. 5/89 předán k 9. slp do Bechyně. V druhé pol. roku 1992 na GO do LOK. Po GO předán 28. sbolp v Čáslavi (jiný zdroj 11. 3. 1993 k 11. slp do Žatce?). Od 1/95 u 42. slt v Čáslavi. Od 2000 u 41. slt tamtéž. Nátěr do šedé „NATO“ kam. po revizi v LOZ ČB na přelomu 2002/03. Od 12/2003 u 211. tl stále v Čáslavi. Podle dostupných informací má být letoun vyřazen k 9/2004 při dosažení mezní hranice 30 let provozu.
9802 25.9.1974 23.1.1997 9/74-12/84 4. slp 12/84-4/91 5. slp 4/91-6/94 1. lšp 6/94-12/94 4. sslt 1/95-1/97 LZO z+h Vyroben 14. 9. 1974. 25. 9. 1974 převzat 4. slp v Pardubicích. 12. 12. 1984 dokončena SO v LOK, poté k 5. slp do Líní. 3. 4. 1991 předán 1. lšp v Přerově. Od 1. 7. 1992 do 21. 12. 1993 na GO v LOK. 6/94 předán k 4. sslt v Přerově. Od 1/95 u LZO v Líních. Poškození dne 23. 1. 1997 u LZO v Líních. Pilot mjr. Jaroslav Klacek. Vylomena pravá noha hlavního podvozku o sněhové mantinely na okraji VPD při přistání. Letoun opravitelný, ale zrušen.
9803 10-12/1974 4.5.1988 10-12/74-10/85 4. slp 10/85-5/88 5. slp z+h Vyroben prav. 10/74. 10/85 předán k 5. slp do Líní. Zde havárie dne 4. 5. 1988. Srážka při útoku ve dvojici na PC s č. 9902. Pilot mjr. Jan Herzig.
9804 9-12/1974 9/2004 9-12/74-10/85 4. slp 10/85-4/91 5. slp 4/91-12/93 1. lšp 12/93-12/94 4. sslt 1/95-00 42. slt 00-12/03 41. slt 12/03-9/04? 211. tl z+h, š-N Vyroben 20. 9. 1974. 10/85 předán k 5. slp do Líní. 3. 4. 1991 přelet k 1.lšp do Přerova. 28. 4. 1993 dokončena GO v LOK. 1. 12. 1993 k 4. sslt v Přerově. Od 1/95 u 42. slt v Čáslavi. Od 2000 u 41. slt tamtéž. Od 12/2003 u 211. tl stále v Čáslavi. Na přelomu 2003/2004 při revizi v LOZ ČB dostal nátěr šedou „NATO“ kam. Podle dostupných informací má být letoun vyřazen k 9/2004 při dosažení mezní hranice 30 let provozu.
9805 11/1974 9/2004 11/74-5/91 5. slp 5/91-11/93 1. lšp 11/93-12/94 4. sslt 1/95-00 42. slt 00-12/03 41. slt 12/03-9/04? 211. tl z+h, š, š-N Vyroben 22. 9. 1974. 5/91 předán k 1. lšp do Přerova. Odtud 12/92na GO do LOK. Přestříkán na „šedivku.“ 11/93 k 4. sslt v Přerově.Od 1/95 u 42. slt v Čáslavi. Od 2000 u 41. slt tamtéž. V roce 2003 při revizi u LOZ v ČB dostal nátěr šedou „NATO“ kam. Od 12/03 u 211. tl stále v Čáslavi. Podle dostupných informací má být letoun vyřazen k 9/2004 při dosažení mezní hranice 30 let provozu.
9812 11/1974 19.12.1985 11/74-12/85 5. slp z+h Vyroben zřejmě 9/74. Katastrofa u 5. slp v Líních dne 19. 12. 1985. Zahynul pilot mjr. Stanislav Pecho.
9813 11/1974 31.12.1992 11/74-4/91 5. slp 4/91-92 1. lšp z+h Vyroben 20. 9. 1974. 4/91 předán k 1. lšp do Přerova. Zřejmě koncem roku 1992 přelétl na Slovensko. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
9814 12.12.1974 31.12.1992 12/74-5/85 4. slp 5/85-3/86 9. slp 3/86-5/89 4. slp 5/89-11/92 9. slp/ 9. sbolp z+h Vyroben 13. 10. 1974. Přelet do ČSSR 25. 11. 1974. 12. 12. 1974 zařazen k 4. slp v Pardubicích. 27. 5. 1985 předán 9. slp v Bechyni. 28. 3. 1986 po provedení SO? v LOK předán zpět k 4. slp do Pardubic. 24. 5. 1989 opět k 9. slp do Bechyně. 6. 11. 1992 přelet do Malacek. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
9815 11-12/1974? 31.12.1992 11-12/74?-7/84 4. slp 7/84-10/85 6. sbolp 10/85-4/91 5. slp 4/91-92 1. lšp z+h Vyroben 8. 10. 1974. Prav. 11-12/74 převzat 4. slp v Pardubicích. 7/84 předán k 6. sbolp do Přerova, ale již 10/85 přelet k 5. slp do Líní. 4/91 předán k 1. lšp do Přerova. Zřejmě koncem roku 1992 přelétl na Slovensko. Od 1. 1. 1993 ve stavu letectva ASR.
9901 11/1974 21.4.1981 11/74-4/81 5. slp z+h Vyroben zřejmě 10-12/74. Od 11/74 u 5. slp v Líních. Zde havárie dne 21. 4. 1981. Pilot mjr. Jaroslav Ďurčo.
9902 12/1974? 4.5.1988 12/74?-9/86 4. slp 9/86-5/88 5. slp z+h Vyroben 12/74?. Dodán k 4. slp v Pardubicích zřejmě ještě 12/74. 9/86 předán k 5. slp do Líní. Zde katastrofa dne 4. 5. 1988. Srážka při útoku ve dvojici na PC s č. 9803. Zahynul pilot npor. Jaroslav Michančo.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více