Main Menu
User Menu
11,5 x 40 R Scheiben


Německý terčový černoprachý náboj z konce 19. století, jeden z mnoha používaných střeleckými spolky na území tehdejšího Německa a Rakousko-uherska. Exemplář na fotografii vyrobila firma H. Utendoerffer, Norimberk, Německo. Náboj byl bohužel napaden kutilem domácím, což se na něm dost podepsalo. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/11-5x40-R-t124597#424167Verze : 0