Protektorátní projevy – díl I

Autor: Lubor Dub / dodo 🕔︎︎ 👁︎ 32.408

Po likvidaci domácího českého odboje se naše vláda v emigraci dostala do situace, kdy měla pouze chabé argumenty pro svá jednání o zrušení Mnichovské dohody a o poválečném uspořádání Československa. Potřebovala nějaký čin, kterým by dokázala touhu Čechů i Slováků po svobodě. Mocnostem se situace mohla jevit takto: Češi jsou spokojeni se svou úlohou ve Třetí Říši, jsou její zbrojovkou a oázou klidu a míru. Slováci jsou dokonce Hitlerovi spojenci, aktivně zapojení do války proti SSSR a ve válečném stavu s Anglii a USA. V té době ještě nebylo zcela jasné, jestli budeme po válce patřit mezi spojence, či mezi jak se naštěstí ukázalo později poražené členy Osy. Nemůžeme si myslet, že hranice uznané později spojeneckými mocnostmi tak jak je známe dnes, byli  samozřejmostí.

Proto byli do protektorátu vysláni parašutisté, aby podpořili domácí odboj a provedli čin, který by jasně ukázal, na které straně stojíme. Vše vyústilo v atentát na Zastupujícího říšského protektora, SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha, což byl jeden z největších činů odboje na okupovaných územích Evropy během WWII.

Reklama

To samozřejmě vyvolalo reakci i v protektorátní vládě, která nemohla nečinně přihlížet a přišla s projevy jak do rozhlasu a tisku, tak na veřejných manifestacích konaných po celých Čechách. Stranou nemohl zůstat ani protektorátní prezident…


Prezident Emil Hácha hajluje na počest zavražděného říšského protektora Reinharda Heidrycha v r. 1942
commons.wikimedia.org

Projev Dr. E. Háchy dne 30. května 1942

Třetí den po atentátu, 30.května 1942 pronesl protektorátní prezident Dr. Emil Hácha v 19.00 do českého rozhlasu tento projev:

Občané!

Pokládám za svou povinnost v této vážné chvíli připomenout vám některé skutečnosti. Když pan Beneš tak žalostně politicky selhal, byl jsem na sklonku roku 1938 zvolen řádně podle ústavy třetím presidentem. Český národ stál tu všemi opuštěn, Anglií a sovětským Ruskem zrazen. Tento stav zavinila politika dr. Beneše, který vždy stavěl zájmy demokraticko-židovského kapitalismu před potřeby naší národní budoucnosti.

Když nakonec naše země byly ohroženy Polskem a Slovensko se prohlásilo samostatným, rozhodl jsem se naše země zrádnými spojenci opuštěné dát pod ochranu Velkoněmecké říše. To se stalo v dohodě a v souhlasu se zákonnou českou vládou.  Tehdy pan Beneš byl v cizině zcela zapomenutým soukromníkem.

Pro mne a pro všechny myslící Čechy bylo zřejmé, že Anglie po vyhlášení války Velkoněmecké říši podnikne všechno, aby Velkoněmecké říši škodila. Nebylo pro mne jako zákonného a jediného státního presidenta žádným překvapením, že v tomto okamžiku pan Beneš se objeví na politické scéně jako britský agent. Jeho ctižádost učinila jej totiž zcela bezcitným k českému národu.

Kdo dosud plnil své povinnosti a soustředil se v práci, ten také dnes klidně pracuje ve svém povolání a tomu nebyl zkřiven jediný vlas  na hlavě. Kdo však poslechl pana Beneše, ten doplatil na jeho rady už v roce 1938 a ten na ně doplácí také nyní. Všechna česká krev, dosud prolitá, mohla být ušetřena, kdyby se nebyl vynořil znovu pan Beneš společně s uprchlíky, kteří opustili vlast, aby se věnoval novým politickým obchodům. Jestliže dnes prohlásím lžipresidenta Beneše za veřejného nepřítele českého národa číslo jedna, zjišt‘uji jen skutečnost. Kdyby nebylo štvaní pana Beneše, jeho lidí v cizině a jeho tajných přisluhovačů v našich zemích, naše vlast by byla nejpožehnanější a nejklidnější končinou v Evropě. Všechna tvrdá opatření Velkoněmecké říše, která nás dosud postihla, byla vyvolána nesmyslnými pokusy o politický odpor, podněcovanými z ciziny panem Benešem. Také za odporným útokem vražedným na pana Zastupujícího říšského protektora generála Heydricha zřetelně se rýsuje jako strůjce žoldnéř nepřátelských mocností pan Beneš. A tak padá na hlavu jeho i těch, kteří mu pomáhají, kletba oněch českých rodin, které svým zločinem uvrhl do nového neštěstí.

Reklama

Český národ má jen jednu zákonnou vládu a ta je zde v naší vlasti. Češi, kteří se řídí pokyny své zákonné vlády, nemají se čeho obávat – ti budou dále spokojeně žít. Ti však, co neuposlechnou mích slov jako svého jediného zákonného presidenta, ti, co nebudou dbát pokynů české vlády v naší zemi, ti budou zcela zaslouženě potrestáni.Tito Češi se vyloučili z české pospolitosti.

Místo českého národa je v tomto velikém boji jediné po boku Velkoněmecké říše. Nepřátelé Velkoněmecké říše jsou také nepřáteli českého národa. Proto je povinností každého Čecha, at‘ je kdekoliv, účinně podporovat Velkoněmeckou říši v jejím obrovském boji, a to jak stálou spoluprací na válečně důležitých úkolech naší země, tak bezohledným potíráním nepřátelských pokusů o sabotáž a nepřátelských výmyslů, budovaných na lži a podvodu.

Buďte ubezpečeni, že kdyby pan Beneš zvítězil, štěstí naší vlasti i vašich rodin a dětí bylo by zcela zničeno bolševismem, který nezná slitování. V tomto boji nemůže být těch, kteří stojí stranou. Zde je možné jen dvojí: buď jít s Říší anebo se proti ní postavit. Ten z vás, kdo by se odvážil jen v nejmenším proti Říši pracovat, bude zničen. Jen na vás je dnes, abyste svou prací a svým přičiněním přispěli k vyhubení zrádců Říše, kteří jsou také našimi nepřáteli.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více