Main Menu
User Menu
Reklama

MiG-19 / První nadzvuk

Autor : 🕔02.04.2004 📕46.111
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět


Mig-19PM č. 1102. Tento letoun naposledy sloužil na počátku 70. tých let u 5. slp v Plzni-Líních.
Nyní je umístěn v LM Vyškov. Zajímavé je, že této „péemce“ již chybí pod křídly typické závěsníky pro PL rakety RS-2US.

Bilance provozu:

Datum DruhMU Letoun, označení Jednotka Pilot Poznámky
4.8. 1958 H Mig-19P, 0741 11. slp   Podrobnosti nejsou známy.
2.9. 1958 P Mig-19P, 0813 11. slp   Letoun poškozen během kurzu přepadových stíhačů
u 11. slp. Další podrob. nejsou známy.
22.4. 1959 H Mig-19S, 0005 Výr. závod
Vodochody
David
(zalétávací pilot výr. závodu)
Během záletu stroje ztratil orientaci
a vylétal palivo. Katapultoval se u Děčína.
28.4. 1959 H Mig-19P, 0812 11. slp   Podrobnosti nejsou známy.
9. 1960 K Mig-19 11. slp kpt. J. Bureš Pilot měl být od pluku odvelen. Prováděl svůj
poslední let v hotovosti. Při přistání se letoun
ve 4. zatáčce stočil okolo podélné osy a před
dopadem na zem explodoval. Bylo poškozeno
řízení ulomenou lopatkou turbíny jednoho
z motorů. Pilot se těsně nad zemí pokusil
o katapultáž – stačil pouze odhodit kabinu.
11. 1960 H Mig-19S 4. slp Kalousek Podrobnosti nejsou známy.
11. 1960 H Mig-19PM     Pilot po startu ve výšce 4 500 m
vypnul forsáž a zaregistroval
signalizaci požáru. Po vizuální kontrole
situace se katapultoval. Tech. vada.
4. 1961 H Mig-19     Podrobnosti nejsou známy.
10. 1961 K Mig-19 8. slp kpt. Jaromír Chrastina Hlavní příčina neznámá, jako spolupůsobící
faktor byly uvedeny nedostatky v organizaci
a řízení létání.
11.2. 1962 H Mig-19S 1. slp kpt. Karel Petrák Při nočním letu se dostal do nezvyklé polohy.
Katapultoval se, vyvázl nezraněn.
6. 1962 H Mig-19S 5. slp Marek Havárie v Malackách (LTC, ostré střelby kanóny?).
Letoun na zemi zcela shořel. Pilot nezraněn.
6. 1962 H Mig-19S 4. slp kpt. Ivo Suchna Nouzové přistání do tulipánového pole
u Heřmanova Městce. Technická vada.
8. 1962 H Mig-19S 11. slp Goldfus Technická vada.
9. 1962 H Mig-19S 4. slp Váňa Technická vada.
20.9.1962 H Mig-19PM 3. slp kpt. Pecák Srážka při letové akci 4. slp nad letištěm
v Pardubicích. Oba piloti se katapultovali,
kpt. Homolovi se pro malou výšku nestačil
padák otevřít. Jeden letoun dopadl u obce
Zminný, druhý zasáhl stojánku 3. slp
a zničil jeden Mig-15UTI a 1 Mig-19PM.
K Mig-19S 4. slp kpt. J. Homola
11. 1962 H Mig-19 11. slp Vojtík Technická vada.
5. 1963 H Mig-19 8. slp Rozkošný Nesprávný postup pilota.
5.6. 1963 H Mig-19S, 0003 1. slp kpt. František Sedlář Technická vada, pilot se katapultoval u Třeboně.
20.9. 1963 Z Mig-19PM, 1105 5. slp   Požár na stojánce, letoun zničen.
5.3. 1964 K Mig-19PM, 1046 11. slp kpt. Josef Poruba Pád do nezvyklé polohy při průletu VPRNS.
16.4. 1964 K Mig-19PM 1. slp mjr. Miroslav Valášek Během cvičení prováděl zteč na polskou Il-28
nad Prahou. Pilot bombardéru provedl
neočekávaný úhybný manévr a stíhač
do něj narazil. Střelec zahynul po nárazu,
letovod se nestačil katapultovat, přežil
pouze pilot. Mjr. Valášek srážku nepřežil,
jeho mrtvé tělo však bylo z letounu vymrštěno
a dostalo se k zemi na padáku. Dopad trosek
u Barrandova.
5. 1964 K Mig-19S 8. slp mjr. Vlastimil Zaydlar, ZV lt Nesprávný postup pilota. Narazil do Lysé Hory.
8.10. 1964 H Mig-19PM 1. slp kpt. Václav Suchý Technická vada spolu s nesprávným
postupem pilota. Letoun se dostal
do nezvyklé polohy, pilot se katapultoval.
Dopad poblíž letiště České Budějovice.
Let probíhal za ZPP.
29.3. 1965 H Mig-19PM 1. slp kpt. Jiří Houdek Technická vada, požár letounu.
Pilot se katapultoval.
Dopad u kopce Kluk nedaleko ČB.
6.5. 1965 K Mig-19S 7. slp kpt. Ján Boba Při přistání z nácviku na leteckou
přehlídku na letišti Piešťany došlo
k srážce obou strojů na okruhu. Oba piloti zahynuli.
Mig-19S kpt. Jan Toman
6. 1965 Z Mig-19PM 1. slp   Požár letounu na zemi.
17.6. 1965 K Mig-19S 7. slp kpt. Jiří Kubát Pilot prováděl zteč na PC u Brna.
Při vybírání náletu se dostal do nezvyklé
polohy, kterou nevybral.
9.1965 H Mig-19S 4. slp kpt. V. Hromek Nesprávný postup pilota,
vysazení motoru, dopadu
u obce Voleč nedaleko Pardubic.
4.3.1966 H Mig-19S, 0402 4. slp František Vejda Pilot byl na nočním navigačním letu.
Objevil se požár hydrauliky. Pilot se katapultoval.
5. 1966 K Mig-19S 5. slp kpt. Josef Matoušek Kpt. Matoušek ztratil vědomí během přistání
na letišti Hořovice. Pluk plnil LTC, pilot byl
již před startem značně unaven.
9. 1966 H Mig-19S 9. slp kpt. Kuťák Technická vada. Letoun začal hořet
po startu z letiště Blatná. Pilot se katapultoval.
11. 1966 H Mig-19PM 4. slp Jiří Havel Noční start z hotovosti. Ihned po startu vysadili
oba motory. Pilot se katapultoval v 650 m.
2. 1967 H Mig-19S 8. slp pplk. Kožoušek, 1. tř. Nesprávný postup pilota. Letoun převedl
do vývrtky, kterou nedokázal vybrat.Katapultoval se.
14.9. 1967 Z Mig-19PM, 0923 4. slp   Letoun zničen na zemi požárem.
3.3. 1969 H Mig-19S, 0415 5. slp Pospíšil Technická vada.
2.7. 1969 K Mig-19S, 0315 5. slp pplk. Ladislav Vlk Nesprávný postup pilota. Během prudkého
stoupání po startu letoun pokračoval až
do přetažení a následného pádu na zem.
Pilot pravděpodobně ztratil vědomí, protože nebyl
na let vybaven anti-g oblekem.
20.6. 1970 K Mig-19PM, 1049 5. slp mjr. Václav Bečkovský,
velitel roje
Letecká nekázeň. Pilot při návratu
z hotovostního letu prováděl akrobacii
v malé výšce u přehrady Hracholusky. Při výkrutu
zachytil o stromy. V poslední chvíli se zřejmě
pokusil o katapultáž, protože kabina byla
nalezena ve větší vzdálenosti od trosek letounu.
4.6. 1971 K Mig-19S, 0506 5. slp kpt. František Beran Technická vada, nesprávný postup pilota.
1972 P,H? Mig-19PM, 1045 5. slp Vích Podrobnosti chybí. Vedeno jako havárie,
letoun se však zachoval a byl dodatečně zrušen.

Poznámky:

K - katastrofa (letoun zničen, pilot zahynul)
H – havárie (letoun zničen, pilot přežil)
P – poškození (letoun opravitelný)
Z – zničení (letoun zničen na zemi mimo letový provoz)

Vysvětlivky:

Reklama

LTC – letecko taktické cvičení
ZV lt – zástupce velitele letky

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔02.04.2004 📕46.111