Main Menu
User Menu
Reklama

VPŘED

Autor : 🕔20.10.2003 📕20.357
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

samostatný partyzánský oddíl

Základ oddílu tvořila 9- členná partyz. organizátorská skupina Voj. rady štábu 1. ukr. frontu, vysazená 16. 09. 1944 nedaleko letiště Tri duby. Velitelem byl kpt. Josef Hečko-Hora  ( Hora – krycí jméno), zástupcem velitele N. Klokov, komisařem K. Körper, náčelníkem štábu Š. Kolár –Ševčík. Na oddíl se rozrostla ve výcvikovém středisku v Bujakove, kde prošel speciální přípravou. Oddíl měl 2 roty, 1. rotě velel R. Modahel, od 22. 11. 1944 F. Cichra, 2. rotě velel F. Gold- Volfov. Koncem října měl oddíl okolo 180 mužů ( z toho asi 40 české národnosti ), zač. dubna 1945 okolo 300, 8. Dubna se k němu připojila 72- členná dělostřelecká jednotka Domobrany z Považské Bystrice. Úkolem oddílu bylo probít se na  okupovaná česká území a rozvinout tam partyz. boj.

Koncem října  1944 začal přesun směrem na Staré Hory, Velkou a Malou Fatru k Váhu. Těžké až 30 hod. pochody, časté srážky s Němci i částečná dezerce ( byly případy sebevražd ) zapříčinily, že k Váhu u Velké Bytče došla zhruba polovina mužů.
  
Přechod přes Váh byl velmi obtížný. Váh byl opevněn a údolí bylo osvětlováno reflektory. U břehu byla přichystána loďka pro 16 lidí s lany s jejichž pomocí se měli partyzáni dostat na druhou stranu. Partyzáni se rozdělili do několika skupin, po kterých se měli postupně dostat na druhou stranu. První skupina se již pozvolna dostávala k druhému břehu, když  došlo k přetržení lan. Prudký Váh zanesl loďku do nízkých břehů a zachytily je světlomety. Nastala panika. Partyzáni se topili. Dostat se na druhý břeh se jim však podařilo. První skupina se rychle stáhla do lesů. Němci okamžitě zahájili pronásledování. Většině z první skupiny se podařilo uniknout a navázat spojení s jinými partyz. skupinami na Moravě. Hlavní část skupiny s velitelstvím se na druhou stranu již nedostala. Tato událost se uskutečnila někdy v druhé polovině listopadu 1944.

Oddíl Vpřed spolupracoval s oddíly partyz. svazku Ján Žižka, spolu s nimi svedl 21. – 24. 11. 1944 těžké boje s protipartyz. jednotkami. Začátkem roku 1945 se přesunul do Turca, kde spolupracoval s místním oddílem Slovan. Z iniciativy obou oddílů vznikl 22. 03. 1945 místní partyz. oddíl v Raztočnej, organ. podřízený Slovanu. Oddíl uskutečňoval diverzní činnost na železničních a cest. komunikacích a napadal nepřátelské jednotky. V polovině dubna  1945 se v okolí Čičmian spojil se sovětskými a rumunskými jednotkami. 

Reklama

Zdroje:

1. Slovenské národné povstanie, 5. zväzok
2. vzpomínky přímých účastníků těchto událostí

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.10.2003 📕20.357