Main Menu
User Menu

10. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

10. Feldartillerie -Brigade

10.Feldartillerie-Brigade
10. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Posen (Poznaň, Poľsko)


Podriadené jednotky:1. Posensches Feld-Artillerie-Regiment Nr.20
Pluk poľného delostrelectva (1.poznaňský) č. 20


2. Posensches Feld-Artillerie-Regiment Nr.56
Pluk poľného delostrelectva(2. poznaňský) č. 56


Nadradené stupne:


1914


5. Armee - 5. armáda
V. Armee-Korps - V. armádny zbor
10.Division - 10. divíziaVeliteľ:
Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/10-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65207#232259Verze : 0
MOD