Main Menu
User Menu

1. výcviková základna ženijního vojska [2000-2003]

1st Engineer Troops Training Base

     
Název:
Name:
1. výcviková základna ženijního vojska
Originální název:
Original Name:
1. výcviková základna ženijního vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2000
Předchůdce:
Predecessor:
1. výcviková a mobilizační základna ženijního vojska
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.2003
Nástupce:
Successor:
15. ženijní záchranná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2000-30.06.2003 Velitelství pozemních sil
01.07.2003-30.11.2003 4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín
Dislokace:
Deployed:
01.10.2000-30.09.2003 Litoměřice, Dělostřelecké kasárny
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-31.10.2001 Jaroš, Rostislav (Podplukovník)
01.11.2001-DD.MM.RRRR Jaroš, Rostislav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. výcviková rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR výcviková rota řidičů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. výcviková rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. výcviková rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitelská rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR rota logistiky
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 1031
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz/
http://www.army.cz/acr/utvary/1vzzv/index.html via http://web.archive.org/
Ročenka MO 2000
Ročenka MO 2002
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-zakladna-zenijniho-vojska-2000-2003-t90048#467572Verze : 0
MOD