Main Menu
User Menu

1. sv. válka - Stirnpanzer

Stirnpanzer

Čelný pancier používaný pre prilby M16 a tiež r.u. prilby M17.
Po zavedení oceľovej prilby M16 sa radikálne znížil počet zranení hlavy spôsobených guľkami a šrapnelmi, pretože poskytovala omnoho lepšiu ochranu ako kožené Pickelaube.

Napriek tomu sa objavila požiadavka ešte väčšej ochrany, najmä pre vojakov na statických postoch ako boli pozorovatelia, hliadky v zákopoch či obsluhy guľometov.

Z tohto dôvodu bol v roku 1916 predstavený aj nový prídavný pancier k prilbe m16. Vyrobený bol z masívneho kusu železa s hrúbkou 4-5 mm a váhou vyše 2 kg (iný zdroj uvádza dokonca 4 kg). Pancier sa upevňoval na helmu o kryty vetracích otvorov pomocou dvoch výrezov a pre väčšiu stabilitu bol ešte zaistený koženým remeňom okolo prilby. Vyrábal sa v jednej univerzálnej veľkosti.

Odhadovaná produkcia prídavných pancierov je cca 50.000 ks.

Okrem prídavného panciera na prilbu sa vyrábal aj oceľový hrudný pancier - Grabenpanzer alebo Sappenpanzer.

Pre jeho značnú váhu bolo jeho nosenie medzi vojakmi veľmi nepopulárne a používali ich len zriedka a aj to len na krátky čas. Preto sú aj fotografie vojakov s prídavným pancierom na prilbe skôr vzácnosťou. Stalo sa bežným javom, že ho vojaci po príchode na front jednoducho odhodili.

Ich aktívne používanie frontovými jednotkami sa skončilo v roku 1917, keď sa stala vojna mobilnejšou.

Hrúbka: 4-5mm
Hmotnosť: 2 kg

www.cascoscoleccion.com
https://members.fortunecity.com/milit/stirnp.htm
URL : https://www.valka.cz/1-sv-valka-Stirnpanzer-t74717#274769Verze : 1