Main Menu
User Menu

1. protitanková brigáda [1945-1945]

1st Anti-Tank Brigade

     
Název:
Name:
1. protitanková brigáda
Originální název:
Original Name:
1. protitanková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
1. dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 1. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Brandýs nad Labem, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-30.09.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 101
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 102
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 103

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (1. protitanková brigáda)
URL : https://www.valka.cz/1-protitankova-brigada-1945-1945-t59331#213824Verze : 0
MOD