Main Menu
User Menu

1. padákový výsadkový prapor [1969-1976]

1st Parachute Airborne Battalion

     
Název:
Name:
1. padákový výsadkový prapor
Originální název:
Original Name:
1. padákový výsadkový prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1976
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.09.1976 22. výsadkový pluk
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.09.1976 Prostějov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1969-DD.MM.RRRR Jurnikl, B. ( )
00.04.1971-10.05.1972 Hrbek, Čestmír ( )
DD.MM.RRRR-01.09.1976 Hrachovec, J. ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1969-01.09.1976 Velitelská četa
01.09.1969-01.09.1976 Četa materiálního a technického zabezpečení
01.09.1969-01.09.1976 1. výsadková rota
01.09.1969-01.09.1976 2. výsadková rota
01.09.1969-01.09.1976 3. výsadková rota
01.09.1969-01.09.1976 Protitanková baterie
Poznámka:
Note:
01.09.1969-01.09.1976 VÚ Prostějov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (1. padákový výsadkový prapor)
URL : https://www.valka.cz/1-padakovy-vysadkovy-prapor-1969-1976-t49346#408589Verze : 2
MOD

1. padákový výsadkový prapor


Vznik: 1. 9. 1969 z jednotek zrušené 22. výsadkové brigády


Podřízené jednotky:
- velitelská četa
- četa materiálního a technického zabezpečení
- výsadková rota
- výsadková rota
- výsadková rota
- protitanková baterie (komplety 9K11 Maljutka se střelami 9M14)


Předurčení:
plnění úloh taktického vzdušného výsadku v operacích strategického svazku frontu


Zdroj:
Švrlo, P.: Slovenskí vojenskí výsadkári (1939 - 2004)
archív autora
URL : https://www.valka.cz/1-padakovy-vysadkovy-prapor-1969-1976-t49346#191467Verze : 0
MOD