Main Menu
User Menu

1. dělostřelecká brigáda [1995-2002]

1st Artillery Brigade

     
Název:
Name:
1. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
1. delostrelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
13. delostrelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2002
Nástupce:
Successor:
zrušená
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.04.2000 1. armádny zbor
01.04.2000-01.10.2002 Veliteľstvo domobrany
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.10.2002 Senica, kasárny M.R.Štefánika

Velitel:
Commander:
01.10.1995-01.12.1995 Kavecký, Jozef (Podplukovník)
01.12.1995-01.01.2000 Gürtler, Marián (Plukovník)
01.01.2000-01.10.2002 Paulička, Karol - poverený velením (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1995-01.04.1996 Tauchman, Josef (Podplukovník)
01.04.1996-01.01.2000 Kubek, Ján (Podplukovník)
01.01.2000-01.10.2002 Fischer, Milan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1995-30.09.2002 3x delostrelecký oddiel
01.10.1995-30.09.2002 prieskumný oddiel
01.10.1995-30.09.2002 raketometný oddiel
01.10.1995-30.09.2002 protitankový oddiel
01.10.1995-30.09.2002 veliteľská batéria
01.10.1995-30.09.2002 dopravná rota
01.10.1995-30.09.2002 rota materiálneho zabezpečenia
01.10.1995-30.09.2002 rota technického zabezpečenia
01.10.1995-30.09.2002 strážna rota
01.10.1995-30.09.2002 obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1995-30.09.2002
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1995-01.10.2002 VÚ 3848 Senica
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/1-delostrelecka-brigada-1995-2002-t43175#294208Verze : 0
MOD
Diskuse
Posielam Vám podklady pre doplnenie údajov do 1. delostreleckej brigády.


velitelia 1. del.brigády :


od 1.10.1995 do 30.11.1995 pplk.Ing. Jozef Kavecký
od 1.12.1995 do 31.12.1999 plk.Ing. Marián Gürtler
od 1.1.2000 do 30.9.2002 pplk.Ing. Karol Paulička - bol poverený velením brigáde ako ZV brigádyNáčelníci štábu brigády :


od 1.9.1995 do 31.3.1996 pplk.Ing. Josef Tauchman
od 1.4.1996 do 31.12.1999 pplk.Ing. Ján Kubek
od 1.1.2000 do 30.9.2002 pplk.Ing. Milan Fischer
URL : https://www.valka.cz/1-delostrelecka-brigada-1995-2002-t43175#421239Verze : 0