Main Menu
User Menu

1. centrum údržby a skladovaní obrněných vozidel [1998-RRRR]

1st Center of Park and Maintenance of Armored Systems

Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº1 (PCMASA 1)

     
Název:
Name:
1. centrum údržby a skladovaní obrněných vozidel
Originální název:
Original Name:
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº1 (PCMASA 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1998
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1998-01.01.2017 Odbor zásobování a údržby
01.01.2017-DD.MM.RRRR Velitelství logistických center
Dislokace:
Deployed:
01.07.1998-DD.MM.RRRR Villaverde, základna

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/1-centrum-udrzby-a-skladovani-obrnenych-vozidel-1998-RRRR-t86864#613283Verze : 3
MOD
Sklad a centrum údržby obrnených systémov No 1 má svojho predchodcu v Rote operáv a náhradných dielov, ktorá bola vytvorená roku 1936 v Móstoles. Roku 1939 po skončení občianskej vojny je rota reorganizovaná ako sklad a dielne, pričom podlieha veleniu prepravy a je preložená do priestorov Carabanchel. Roku 1946 je reorganizovaná s označením Základňa skladov a dielní 1 vojenského regiónu. 1952 je jednotka preložená z Carabanchel do priestorov kde sídli dnes a to v Villaverde, Madrid. Roku 1959 je jednotka reorganizovaná a uskutočňuje údržby a opravy 4 stupňa kolesovej techniky. Roku 1981je vytvorená Základňa generálnej podpory vozidiel AMX-30. Roku 1987 začína byť jednotka logistickým orgánom, podliehajúcim Materiálnemu veliteľstvu, dnes Veleniu údržby, pričom dostáva označenie Centrum údržby obrnených systémov No 1 (CMSA No 1) a poskytuje údržbu a opravy obrnenej techniky európskej výroby ( AMX-30 a BMR/VEC). Roku 1992 jednotka poskytuje služby a integrovanú podporu aj vozidlám M-60 výroby USA, pričom od roku 1997 je jedinou jednotkou, ktorá poskytuje údržbu a opravy tohto typu vozidiel. Od roku 1995 CMSA No 1sa stáva kontrolným orgánom opráva údržby vozidiel Leopard. V spolupráci s podnikom SBB roku 1997 začína s modernizáciou vozidiel BMR/VEC.

Roku 1998 na základe reorganizácie Plan Norte, jednotky dostáva dnešné označenie Sklad a centrum údržby obrnených systémov No1 „Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núm. 1“.
Jednotka údržby uskutočňuje opravy a údržbu vozidiel AMX30, Leopard, BMR,s, VEC, a Pizarro s celoplošnou pôsobnosťou.
Pôsobí ako podporný prvok pre Zoskupenie logistickej podpory No 11 (AALOG 11) pri údržbách 3 stupňa kolesových vozidiel LCE, a ELET. Taktiež je zodpovedné za údržbu obrnenej techniky európskej výroby. Skladová jednotka je zodpovedná za skladovanie jej zvereného materiálu pre potreby údržby a opráv.

Sklad a centrum údržby obrnených systémov No1 sa skladá z
• Velenia
• Ekonomického oddelenia
• Roty podpory velenia
• Sanitárnej asistencie
• Jednotky údržby
• Skladovej jednotky
• Oddelenia kvality

zdroj:
www.mde.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/pcmasa_1
forejercito.forumup.es

1. centrum údržby a skladovaní obrněných vozidel [1998-RRRR] - organizačná štruktúra

organizačná štruktúra
URL : https://www.valka.cz/1-centrum-udrzby-a-skladovani-obrnenych-vozidel-1998-RRRR-t86864#321817Verze : 1
MOD