Main Menu
User Menu

1. armáda

I. Armee / 1st Army

     
Název:
Name:
I. armáda
Originální název:
Original Name:
I. Armee-Commando
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.10.1849
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1859
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.10.1849-DD.02.1853 Ministerstvo války
DD.02.1853-DD.10.1859 Vrchní armádní velitelství
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vídeň

Velitel:
Commander:
DD.MM.1849-DD.MM.1854 Wratislaw-Netolický z Mitrowic, Evžen ( )
DD.MM.1854-DD.MM.1854 Csorich von Monte Creto, Anton ( )
DD.MM.1854-DD.MM.1859 Wimpffen, Franz von ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Zivković, Georg: Alt-österreichisch Heerführer. Strojopis, b. r. v.
- armádní schematismy
- www.archivinformationssystem.at
URL : https://www.valka.cz/1-armada-t43740#382088Verze : 0
MOD
Součástí armády bylo:
velitelství armády se štábem,
1. armádní sbor [1849-1866] (říjen 1849 – květen 1859),
2. armádní sbor [1849-1866] (říjen 1849 – květen 1859),
3. armádní sbor [1849-1866] (říjen 1849 – květen 1859),
9. armádní sbor [1849-1866] (říjen 1849 – květen 1859),
2. jezdecký sbor [1854-1856] (červen 1854 – leden 1856),
Zemské hlavní velitelství Čechy [1856-1866] (únor 1956 – září 1859),
Zemské hlavní velitelství Morava a Slezsko [1856-1866] (únor 1956 – září 1859),
Zemské vojenské velitelství Čechy [1849-1853] (říjen 1849 – červen 1853),
Zemské hlavní velitelství Rakousy [1856-1866] (únor 1956 – září 1859),
Zemské hlavní velitelství Vnitřní Rakousy [1856-1866] (únor 1956 – září 1859),
Zemské vojenské velitelství Morava a Slezsko [1849-1853] (říjen 1849 – červen 1853),
Zemské vojenské velitelství Rakousy [1849-1853] (říjen 1849 – červen 1853),
Zemské vojenské velitelství Vnitřní Rakousy [1849-1853] (říjen 1849 – červen 1853),
Literatura:
Zivković, Georg: Alt-österreichisch Heerführer. Strojopis, b. r. v. (kopie v autorově archívu).
URL : https://www.valka.cz/1-armada-t43740#245672Verze : 0
MOD
I. armáda
I. Armee-CommandoZřízeno: 16. října 1849
Zrušeno: 1859
Sídlo: Vídeň
Působnost: pro Rakousy, Solnohradsko, Štýrsko, Čechy, Morava, Slezsko, (Severní) Tyrolsko a Vorarlberk


Nadřízená instance:
1849-1853 - Ministerstvo války
1853-1859 - Vrchní armádní velitelství


Velitel:
1849-1854 - generál jezdectva Evžen hrabě Wratislaw-Netolický z Mitrowic
1854-1854 - polní podmaršál Anton svobodný pán Csorich von Monte Creto


Velitel armády a velící generál
1854-1859 - polní zbrojmistr Franz hrabě von Wimpffen
V letech 1849-1853 byla Velitelství I. armády podřízena velitelství sborů, jejichž prostřednictvím velelo vojenským jednotkám na přiděleném území, a zemská vojenská velitelství, která na tomto území vykonávala vojenskou správu.


V roce 1853 byla tato zemská vojenská velitelství zrušena a velitelství armády, stejně jako velitelství jednotlivých podřízených sborů, vykonávalo přímo i záležitosti vojenské správy.


V roce 1956 byla pro účely vojenské správy v území opět zřízena příslušná velitelství, která se nazývala jako vojenská generální velitelství, přičemž tato byla ovšem přímo podřízena velitelství armády, respektive velitelství sboru.
URL : https://www.valka.cz/1-armada-t43740#345700Verze : 0
MOD
I. armáda v letech 1849-1853Generální pobočník:
1850: major Friedrich svobodný pán von Weigelsperg
1851: plukovník Franz Burdina von Löwenkampf
1852: plukovník Franz Burdina von Löwenkampf


Křídelní pobočník:
1851: setník Ferdinand Lindner
1852: setník Ferdinand Lindner


Podřízené formace a velitelství:
1850:
1. armádní sbor
2. armádní sbor
3. armádní sbor
4. armádní sbor


Zemské vojenské velitelství pro Rakousy a Solnohradsko
(tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Linci)
Zemské vojenské velitelství pro Ilýrii a Vnitřní Rakousy
(tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Innsbrucku, Vojenské velitelství v Lublani a Vojenské velitelství v Terstu)
Zemské vojenské velitelství pro Čechy
Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
(tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Opavě)


1851:
1. armádní sbor
2. armádní sbor
3. armádní sbor
4. armádní sbor
9. armádní sbor


Zemské vojenské velitelství pro Rakousy a Solnohradsko
(tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Linci a Pevnostní velitelství v Solnohradu)
Zemské vojenské velitelství pro Vnitřní Rakousy
(tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Innsbrucku, Vojenské velitelství v Lublani, Vojenské velitelství v Terstu a Vojenské velitelství v Klagenfurtu)
Zemské vojenské velitelství pro Čechy
Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
(tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Opavě)


1852:
1. armádní sbor
2. armádní sbor
3. armádní sbor
4. armádní sbor
9. armádní sbor


Zemské vojenské velitelství pro Rakousy a Solnohradsko
(tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Linci a Vojenské a pevnostní velitelství v Solnohradu)
Zemské vojenské velitelství pro Vnitřní Rakousy
(tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Innsbrucku a Vojenské velitelství v Klagenfurtu)
Zemské vojenské velitelství pro Čechy
Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
(tomu pak podléhalo Vojenské velitelství v Opavě)
URL : https://www.valka.cz/1-armada-t43740#345701Verze : 0
MOD
I. armáda v letech 1853-1856V roce 1953 byla zrušena zemská vojenská velitelství a velitelství armády, stejně jako velitelství jednotlivých podřízených sborů, vykonávalo i záležitosti vojenské správy.


Přednosta I. sekce (adjutantura a presidiální kancelář)
1853: plukovník Franz Burdina von Löwenkampf, generální pobočník
1854: plukovník Franz Burdina von Löwenkampf, generální pobočník

Přednosta II. sekce (operační kancelář)
1853: plukovník štábu generálního ubytovatele Carl Röszgen von Floss
1854: plukovník štábu generálního ubytovatele Carl Röszgen von Floss


Šéf III. sekce (vojenská správa)
1853: polní podmaršál Ignaz svobodný pán Dreihann von Sulzberg am Steinhof
1854: polní podmaršál Ignaz svobodný pán Dreihann von Sulzberg am Steinhof


   Přednosta I. oddělení
   1853: setník 1. třídy Andreas Rossi
   1854: setník 1. třídy Andreas Rossi


   Přednosta II. oddělení
   1853: vrchní válečný komisař Joseph Pichler
   1854: vrchní válečný komisař Joseph Pichler


   Přednosta III. oddělení
   1853: vrchní zásobovací správce Benedict Gerstenbrandt
   1854: vrchní zásobovací správce Benedict Gerstenbrandt


   Přednosta IV. oddělení
   1853: podplukovník auditor Carl Gürtler
   1854: podplukovník auditor Anton Bartassović


   Přednosta V. oddělení
   1853: štábní polní lékař dr. medicíny a chirurgie Joseph Dworaschek
   1854: štábní polní lékař dr. medicíny a chirurgie Joseph Dworaschek


polní váleční koncipisté (1853)
protokol (1853)
registratura
výpravna


Prezident Delegovaného vojenského smíšeného soudu (1853)
velitel armády


Prezident zemského vojenského soudu (1854)
velitel armádyPrezident Vojenské a civilní společné politické a soudní komise
1853: posádkový podplukovník Ferdinand Böhnlich von Nordenfeld
1854: posádkový podplukovník Ferdinand Böhnlich von NordenfeldVýplatčí Provinciálního válečného výplatního úřadu
1853: Franz Christian Nagel
1854: Franz Christian Nagel


Válečné pokladny v Linci, Štýrském Hradci a Innsbrucku


Polní superior
1853: polní superior Joseph Geiger
1854: neobsazeno

1853:
1. armádní sbor
2. armádní sbor
3. armádní sbor
9. armádní sbor


1854:
1. armádní sbor
2. armádní sbor
3. armádní sbor
9. armádní sbor


1855:
1. armádní sbor
Velitelství záložních útvarů 2. armádního sboru
URL : https://www.valka.cz/1-armada-t43740#345703Verze : 0
MOD
I. armáda v letech 1856-1859Struktura v letech 1856-1859


Ad latus
1856: polní podmaršál arcivévoda Karel Ferdinand
1857: polní podmaršál arcivévoda Karel Ferdinand
1858: polní podmaršál arcivévoda Karel Ferdinand


Šéf I. sekce (adjutantura, presidiální kancelář a justiční záležitosti)
1856: plukovník sboru pobočníků Adolph rytíř von Schönfeld, generální pobočník
1857: plukovník sboru pobočníků Adolph rytíř von Schönfeld, generální pobočník
1858: plukovník sboru pobočníků Adolph rytíř von Schönfeld, generální pobočník


Přednosta 1. oddělení
1856: podplukovník sboru pobočníků Emanuel svobodný pán von Saffran
1857: plukovník sboru pobočníků Leopold hrabě Gondrecourt
1858: ?


Přednosta 2. oddělení
1856: podplukovník auditor Anton Krünes
1857: vrchní štábní auditor 2. třídy Anton Krünes
1858: ?


Šéf II. sekce (operační kancelář)
1856: plukovník štábu generálního ubytovatele Friedrich rytíř Packenj von Kielstädten
1857: plukovník štábu generálního ubytovatele Friedrich rytíř Packenj von Kielstädten
1858: plukovník štábu generálního ubytovatele Friedrich svobodný pán Packenj von Kielstädten


Šéf III. sekce (vojenská správa)
1856: vrchní válečný komisař 1. třídy Joseph Pichler
1857: vrchní válečný komisař 1. třídy Alois Rössler
1858: vrchní válečný komisař 1. třídy Alois Rössler


Přednosta 3. oddělení
1856: vrchní válečný komisař 2. třídy Johann Aust
1857: vrchní válečný komisař 2. třídy Johann Aust
1858: ?


Přednosta 4. oddělení
1856: vrchní válečný komisař 1. třídy Franz Schwarz
1857: vrchní válečný komisař 1. třídy Franz Schwarz
1858: ?


Přednosta 5. oddělení
1856: vrchní štábní lékař 1. třídy Johann Hassinger
1857: vrchní štábní lékař 1. třídy Johann Hassinger
1858: ?


Prezident Zemského vojenského soudu ve Vídni
1856: velící generál
1857: velící generál


Zástupce prezidenta Zemského vojenského soudu ve Vídni
1858: polní podmaršál Wilhelm svobodný pán von Lebzeltern


Prezident Vojenské a civilní společné politické a soudní komise
1856: plukovník Cosmas Bohn
1857: plukovník Carl Adelsberger von Illingenthal
1858: neobsazeno


Polní superior
1856: polní superior Franz König
1857: polní superior Franz König


1856:
1. pěší armádní sbor
3. armádní sbor
6. armádní sbor
9. armádní sbor


Zemské generální velitelství pro Dolní a Horní Rakousy, Solnohradsko, Štýrsko a Tyrolsko
Zemské generální velitelství pro Čechy
Zemské generální velitelství pro Moravu a Slezsko


1857:
1. pěší armádní sbor
3. armádní sbor
6. armádní sbor
9. armádní sbor


Zemské generální velitelství pro Dolní a Horní Rakousy, Solnohradsko, Štýrsko a Tyrolsko
Zemské generální velitelství pro Čechy
Zemské generální velitelství pro Moravu a Slezsko


1858:
1. pěší armádní sbor
3. armádní sbor
6. armádní sbor
9. armádní sbor


Zemské generální velitelství pro Dolní a Horní Rakousy, Solnohradsko, Štýrsko a Tyrolsko
Zemské generální velitelství pro Čechy
Zemské generální velitelství pro Moravu a Slezsko
URL : https://www.valka.cz/1-armada-t43740#345705Verze : 0
MOD