Main Menu
User Menu
Motte


1. Malý, většinou uměle navršený pahorek se strmými svahy převážně kruhového nebo oválného půdorysu. Jeho vrchol sloužil jako základna pro stavbu ranných normanských hradů. S motte se lze běžně setkat na území Francie a Velké Británie.


2. Pojmem Motte (popř. Motte-bailey, Motte-a-bailey) je v literatuře také označován typ normanského hradu (z 11.-12. stol.) budovaný na výše zmiňovaném pahorku. Hrad často sestával z dřevěné nebo zděné obytné věže ( donjon) umístěné na motte společně s obvodovou hradbou (popř. palisádou). Kolem pahorku (nebo v jeho těsné blízkosti) mohlo být vybudováno jednoduché opevněné předhradí ( bailey).


https://www.castlewales.com/motte.html
URL : https://www.valka.cz/Motte-t32173#116067Verze : 0
motte se vyskytují i u nás, např. v literatuře často citované tvrziště u Popic.
https://www.hrady.cz/index.php?OID=1965


Krásně zachovaný příklad ideální motte je v Geiselsbergu těsně za rakouskými hranicemi
URL : https://www.valka.cz/Motte-t32173#116968Verze : 0
Dalším příkladem motte na našem území může být i tvrziště u obce Žabčice. Ve střední Evropě, se ale místo pojmu MOTTE někdy užívá pojem HAUSBERG (v literatuře jej lze nalézt jak ve spojení s Popicemi, tak i Žabčicemi).
URL : https://www.valka.cz/Motte-t32173#116990Verze : 0

Citace - Comtur :

Dalším příkladem motte na našem území může být i tvrziště u obce Žabčice. Ve střední Evropě, se ale místo pojmu MOTTE někdy užívá pojem HAUSBERG (v literatuře jej lze nalézt jak ve spojení s Popicemi, tak i Žabčicemi).To tvrziště u obce Žabčice se nazývá Koválov.
URL : https://www.valka.cz/Motte-t32173#225577Verze : 0