Main Menu
User Menu
Bašta


Z hradeb ( kurtiny) vystupující objekt okrouhlého, polygonálního nebo jiného tvaru, jehož úkolem byla aktivní obrana přilehlých pevnostních staveb a kurtin. Výška objektu jen zřídka přesáhla okolní hradby. Bašty nacházíme u opevnění z dob starých Římanů stejně jako u pevností z doby Marie Terezie (baštou byl i bastion).
Bašta - Dělostřelecká bašta - hrad Rabí

Dělostřelecká bašta - hrad Rabí
URL : https://www.valka.cz/Basta-t31743#114560Verze : 0