Main Menu
User Menu
Retranchement


Pevnostní stavba v hrdle bastionu, nebo ravelinu (mohla být i improvizovaná - pokud hrozil průlom), která umožňovala obranu i v případě obsazení předsunutého prvku nepřítelem.
URL : https://www.valka.cz/Retranchement-t23936#89147Verze : 0
Retranchement generální


Obranná linie budovaná v týlu opevnění. Na rozdíl od běžného retranchmentu uzavírala několik pevnostních objektů současně.
URL : https://www.valka.cz/Retranchement-t23936#92144Verze : 0
Kromě pojmu retranchement se můžeme v literatuře setkat i s pojmem "Retirata" což je totéž.
URL : https://www.valka.cz/Retranchement-t23936#114527Verze : 0