Main Menu
User Menu

Vlora (občina)

Vlorë (municipality)

Vlorë

     
Název:
Name:
Vlora
Originální název:
Original Name:
Vlorë
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Kraj Vlora
Sídlo:
Capital:
Vlora
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
? (5 administrativních jednotek / administrative units)
Rozloha:
Area:
647,94 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Fier, Selenicë, Himarë
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vlor%C3%AB
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Vlora-obcina-t231065#641320Verze : 0
MOD