Main Menu
User Menu

CZK - Intenzimetr IT-65

INTENZIMETR IT - 65
Intenzimetr IT-65 je přenosný dozimetrický přístroj určený k měření úrovně radiace v zamořeném terénu a k dozimetrické kontrole stupně zamoření povrchů osob, výzbroje, techniky, potravin, vody, různých předmětů, objektů a terénu radioaktivními látkami.


Souprava intenzimetru IT-65 tvoří:


- intenzimetr IT-65 nebo IT-65 a,
- sonda,
- brašna se zabudovaným kontrolním zářičem,
- pryžové ochranné návleky na sondu (5 ks),
- sluchátko,
- propojovací kabel pro připojení přístroje k palubní síti,
- žárovka 27 V (2 ks); jen u původního provedení propojovacího kabelu, u novějšího provedení jsou žárovky nahrazeny srážecími odpory,
- záznamník s návodem k obsluze přístroje.
Měřicí rozsah 0,05 mR.h-1 až 500 R.h-1 je rozdělen do dvou podrozsahů. Základní chyba měření při teplotě 15 °C až 25 °C a při relativní vlhkosti 65 % je ±20 %, při teplotách -30 °C až 15 °C a 25 °C až 50 °C je přídavná chyba ±30 %.


Přístroj je vodotěsný a snese ponoření do hloubky 0,5 m. Napájeníje řešeno buď z vnitřního zdroje dvěma monočlánky (typ 5044 nebo 142), nebo z vnějšího zdroje - z palubní sítě mobilních prostředků 12 V nebo 24 V. Nepřetržitá pracovní doba přístroje napájeného z jedné sady čerstvých monočlánků je 30 hodin. Rozměry brašny jsou 265 x 160 x 115 mm. Hmotnost celé soupravy činní 2,8 kg.


V levé části čelního panelu je měřidlo (1) a tlačítkový spínač osvětlovací žárovky (2) s nápisem OSVĚTLENÍ. V horní části panelu je pětikolíková vidlice pro připojení k palubní síti (3), označená nápisem AKU. V pravé části panelu je přepínač funkcí (4), knoflík pro nastavení kalibračního napětí (5) označený nápisem KAL, ovládací tlačítko (6) umožňující kalibraci přístroje, označené nápisem KAL, vidlice pro připojení sluchátka (7) označená nápisem SL a vývod kabelu sondy.


Šestipolohový přepínač funkcí je určen pro tyto úkony:


VYP - přístroj je vypnut, ručka měřidla ukazuje na první rysku stupnice označenou 005;
KN - kontrola napětí při použití vnitřního zdroje. Ručka se musí vychýlit do zeleně označené části stupnice označené KN;
mR/h - měření na radiometrickém rozsahu;
R/h - měření na rentgenometrickém rozsahu.
Polohy označené nad polohou VYP s označením BAT se používají při měření s vnitřními napájecími zdroji, polohy označené pod polohou VYP s označením AKU se používají při měření svnějšími napájecími zdroji.


Sonda má válcovitý tvar. Tvoří ji Geiger-Mullerův počítač (GM počítač) a elektronické obvody pro zpracování odezvy GM počítače. Přístroj je spojen se sondou šroubovitým kabelem. Na čele sondy je umístěna clona pro kontrolní měření. Brašna je určena k uložení přístroje a příslušenství při měření, přepravě a skladování. Na vnitrní straně víka je uložena sonda s kabelem a přišito kožené pouzdro pro uložení čtyř srážecích žárovek. Brašna je opatřena závěsným řemenem a upínací tkanicí pro připevnění k tělu obsluhy kolem pasu.


Pryžové ochranné návleky se navlékají na sondu při každém měření se sondou, kterou chrání před zamořením. Sluchátko je určeno k akustické indikaci při měření na radiometrickém rozsahu a ke kontrole činnosti přístroje. Kontrolní zářič Sr - J Y je upevněn na vnitřním boku brašny a používá se ke kontrole funkce přístroje na radiometrickém rozsahu. Propojovací kabel slouží k připojení napájení přístroje na palubní sít mobilního prostředku a obsahuje v původním provedení schránku pro vložení čtyř srážecích žárovek používaných při napájení z palubní sítě. V novějším provedení jsou žárovky nahrazeny odpory a spínačem.


Detektorem záření gama na rentgenometriokém rozsahu je ionizační komora. Na tomto rozsahu se měří úroveň radiace zamořeného terénu. Proud ionizační komory, úměrný úrovni radiace, je zesilován a poté měřen mikroampérmetrem. Ke kalibraci přístroje slouží obvod zapojovaný tlačítkem KAL.


Detektorem záření gama a beta na radiometrickém rozsahu je Git počítač. Na tomto rozsahu se provádí dozimetrická kontrola stupně zamoření povrchů osob, výstroje, výzbroje, techniky, objektů a předmětů měřením úrovně radiace na jejich povrchu. Impulsy z GM počítače, jejichž četnost je úměrná úrovni radiace, se upraví tvarovacím obvodem na obdélníkové a jsou vedeny do integračního obvodu na jehož výstupu vzniká stejnosměrný proud, který je měřen mikroampérmetrem. Z tvarovacího obvodu se impulsy přivádějí do sluchátka pro kontrolu činnosti přístroje. Napětí potřebná pro obvody se získávají z napájecích zdrojů prostřednictvím tranzistorového měniče napětí.


Zdroj: CSLA.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Intenzimetr-IT-65-t96582#359532Verze : 0
Přístroj v reálu
zdroj: vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-Intenzimetr-IT-65-t96582#359533Verze : 0