Main Menu
User Menu

Medaile na výročí 1300 let Bulharska

Medal for 1300th Anniversary of Bulgaria

Медал 1300-годишнина на България

     
Název:
Name:
Medaile na výročí 1300 let Bulharska
Název v originále:
Original Name:
Медал 1300-годишнина на България
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.10.1981
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Medaile-na-vyroci-1300-let-Bulharska-t96019#621892Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile na výročí 1300 let Bulharska
Název v originále:
Original Name:
Медал 1300-годишнина на България
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.10.1981
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Medaile-na-vyroci-1300-let-Bulharska-t96019#621893Verze : 0
MOD
Oslavy 1300 let historie Bulharska spojené s udílením řádu mělo pro Bulhary velký a zásadní význam v hledání svých kořenů a historie země. Mimo řádu, který byl vzácně udělován se k této historické události udělovala i pamětní medaile 1300 let Bulharska.
Medaile byla založena Výnosem předsednictva Národního shromáždění číslo 2192 ze dne 16. prosince 1981.
Nebyla udělována plošně, ale především vybraným organizacím, závodům, vědeckým institut a vzácněji i prostým občanům Bulharska. Pro instituce byla tato medaile udělovaná v etuji o velikosti 60 mm, tedy jako medaile stolní. Autorem medaile byl umělec B. Radoslavov.
Medaile byla udělována i cizincům, v průběhu let se vše měnilo a konečná podoba dekorace nebyla až tak pěkná a zajímavá. Vzhledem k tomu, že tato medaile má několik vydání a variant, vše si představíme.
č.l
URL : https://www.valka.cz/Medaile-na-vyroci-1300-let-Bulharska-t96019#357800Verze : 1
Velké oslavy výročí jsou spojeny se se státními návštěvami nejem socialistických zemí.
Medaile, která byla udělována představitelům cizích zemí doznala jisté úpravy. Dekorace je v horní části pomoci závěsného ouška upevněna na ozdobnou sponu, kterou prochází vlastní stuha, opět v barvách státního praporu. Na sponě je vavřínový půlvěnec, převýšený hvězdičkou.
Zadní strana spony je hladká, leštěná. Medaile má splývavou stuhu, které je obvyklá v zemích západní Evropy.


č.2
URL : https://www.valka.cz/Medaile-na-vyroci-1300-let-Bulharska-t96019#357855Verze : 0
Medaile 1300 let Bulharského státu byla udělovaná státním organizacím, vědeckým ústavům, školám, zařízením. Stále však hovoříme o medailei I. typu, která se od nositelné dekorace liší pouze velikosti (60 mm). Medaile uložená v etuji byla u těchto organizací uložená na četném místě v síni či koutku bojových tradic.


č.3
URL : https://www.valka.cz/Medaile-na-vyroci-1300-let-Bulharska-t96019#357857Verze : 0
Již po krátké době se objevuje další typ medaile, která je zcela odlišná a v žádné literatuře není uvedeno co vedlo bulharské soudruhy k vydání nového typu této pamětní dekorace. I zde rozeznáváme základní vydání:
1. vydání pro občany Bulharska
2. vydání, určené pro ocenění zásluh cizinců
3. stolní medaile pro státní organizace a zařízení.
Symbolika medaile je poněkud zvláštní neb na téměř kulaté medaili je položená reliefně tříramená, profilovaná hvězdice. V centru medailonu je postava heraldického lva státního znaku Bulharska a mezi rameny jsou významné letopočty vztahující se k Bulharské historii:
681 historické datum vzniku státního útvaru na území Bulharska
1944 (9. září 1944) povstání proti fašismu a nacismu
1981 výročí 1300 let trvání Bulharska.
Medaile je v horní části upevněna na ozdobou sponu kterou tvoří půlvěnec z dubových a vavřínových listů, kterou prochází stužka.
Medaile pro cizince má jinou stuhu – (viz obrázek)
Medaile, která byla předávaná v etuji je ražena z tombaku, průměr medaile je 60 mm .
Poznámka:
Problematika této medaile je ještě poněkud složitější, ale pro naši potřebu je snad toto povídání dostačující.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-na-vyroci-1300-let-Bulharska-t96019#357860Verze : 1