Main Menu
User Menu

511. středisko radiolokačního průzkumu Mikulášovice [1993-1993]

511th Radar Surveillance Centre Mikulasovice

     
Název:
Name:
511. středisko radiolokačního průzkumu Mikulášovice
Originální název:
Original Name:
511. středisko radiolokačního průzkumu Mikulášovice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
511. středisko radiolokačního průzkumu
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.1993
Nástupce:
Successor:
411. středisko radiolokačního průzkumu Mikulášovice
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-30.11.1993 51. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-30.11.1993 Mikulášovice, kasárny
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Radiolokační stanoviště -
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Vobecký, Ing. Jiří (major), Kolek, Ing. Jiří (major): Radiotechnické vojsko - K 50. výročí vzniku; MO ČR-AVIS (Praha 2000)*
České letectva a PVO č.1/94 "Na prahu změn - Struktura 4. sboru PVO K 01.01.1994" Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/511-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-Mikulasovice-1993-1993-t95839#357457Verze : 1