Main Menu
User Menu

Řád severní hvězdy

Order of Northern Star

Nordstjärneorden

     
Název:
Name:
Řád severní hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Nordstjärneorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.02.1748
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
komandér velkokříže
komandér 1. třídy
komandér
rytíř 1. třídy
rytíř
Poznámka:
Note:
Po reorganizaci v roce 1975 je udělován pouze cizincům a členům královské rodiny.Změnila se barva stuhy.
Zdroje:
Sources:
sv.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628263Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád severní hvězdy - komandér velkokříže
Název v originále:
Original Name:
Nordstjärneorden - Kommendör med stora korse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Stuha po r. 1975.
Zdroje:
Sources:
sv.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628264Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád severní hvězdy - komandér 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Nordstjärneorden - Kommendör av 1. klass
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1748
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sv.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628265Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád severní hvězdy - komandér
Název v originále:
Original Name:
Nordstjärneorden - Kommendör
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sv.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628266Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád severní hvězdy - rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Nordstjärneorden - Riddare av 1. klass
Datum vzniku:
Date of Establishment:
23.02.1748
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sv.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628267Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád severní hvězdy - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Nordstjärneorden - Riddare
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1975
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sv.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628269Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád severní hvězdy - komandér velkokříže
Order of Northern Star - Commander Grand Cross
Nordstjärneorden - Kommendör med stora korse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
16.09.1812 -, Mikuláš I. Pavlovič
21.01.1829 Oscar II, -
10.06.1924 Mengesha, Seyoum
DD.MM.1999 Papandreou, Andreas
DD.MM.RRRR Bernadotte, Jean Baptiste Jules
DD.MM.RRRR Butrus-Ghálí, Butrus
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628270Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád severní hvězdy - komandér 1. třídy
Order of Northern Star - komandér 1. třídy
Nordstjärneorden - Kommendör av 1. klass
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628271Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád severní hvězdy - komandér
Order of Northern Star - Commander
Nordstjärneorden - Kommendör
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628272Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád severní hvězdy - rytíř 1. třídy
Order of Northern Star - Knight 1stClass
Nordstjärneorden - Riddare av 1. klass
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628273Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád severní hvězdy - rytíř
Order of Northern Star - Knight
Nordstjärneorden - Riddare
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#628274Verze : 0
MOD
Řád Severní hvězdy
Nordstjärneorden
Pokud chceme hodnotit význam tohoto řádu, který byl řádem všeobecně záslužným je nutno si uvědomit, že to byl švédský král Frederik I., který 23. června 1748 (některé prameny však uvádějí jako datum založení řádu již 23. února) tento zajímavý a líbivý řád zakládá. Král Frederik panoval v letech 1720 -1751, tedy v době, kdy Evropa nebyla příliš klidným místem, ale tento osvícený panovník zakládá řád, který lze poměrně liberálně udělit všem občanům, království za prokázané služby, na poli zásluh o královský dům, ale především o rozvoj švédské společnosti bez ohledu na společenské postavení vyznamenané osoby .
Řád má členění, které je typické právě pro švédské dekorace : .
Komander velkokříže, jde vlastně o klasický velkokříž, který může být udělen s řetězem, případně se nosí na velkostuze černé barvy, která je široká 100 mm. Komplet je doplněn hvězdou ( křížem ) velkokříže
Komander 1. třídy, klenot je nošený na náhrdelní stuze a je doplněný hvězdou ( bez paprsků mezi rameny )
Komander – tento stupeň je nošený na náhrdelní stuze a nedoplňuje se řádovou hvězdou
Rytíř řádu – řádový klenot je poněkud menší, nosí se na stuze na prsou
Řád mohl být a často byl zdobený brilianty !
Tato podoba, řádová stuha je popisem řádu od roku založení do řádové reorganizace, která proběhla v roce 1975.
Řád pro roce 1975 mění stuhu a je určen jako nejvyšší řád k udělování cizím státním příslušníkům. K tomu opět několik poznámek z katalogu na kterém se podílel Dr. Jiří Fidler s Dr. Lucii Wittlichovou Krása evropské faleristiky:
Řád byl zachován až do poloviny osmdesátých let (1975), v současné době se tento řád jako jediný uděluje zahraničním státním příslušníkům.
„Řád polární hvězdy (Kungliga Nordstjärnerorden) je od roku 1975 udělován pouze cizím státním příslušníkům a tvoří jej pět tříd, které doplňuje jedna medaile„.
Literatura :
PhDr. Jiří Fidler, PhDr. Lucie Wittlichová: Krása evropské faleristiky
URL : https://www.valka.cz/Rad-severni-hvezdy-t9553#350821Verze : 1