Main Menu
User Menu

Flores Magón, Ricardo

     
Příjmení:
Surname:
Flores Magón
Jméno:
Given Name:
Ricardo
Jméno v originále:
Original Name:
Ricardo Flores Magón
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
licenciado
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.09.1874 Eloxochitlán, Oaxaca, Mexico
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.11.1922 Leavenworth, Kansas, USA
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Účastník Mexickej revolúcie
Revolučný periodista
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Flores_Magón
www.archivomagon.ne
URL : https://www.valka.cz/Flores-Magon-Ricardo-t94452#353328Verze : 0
MOD
lic. Ricardo Flores MagónPochádzal z liberálner rodiny a bol prostredným z troch synov. Svoje detstvo až do 8 rokov prežíva v Oaxaca a potom sa jeho rodina sťahuje do hlavného mesta Mexico. Tu ukončuje štúdiá na Národnej škole jurisprudencie a následne začína pracovať ako advokát.


Roku 1892 sa zúčastńuje manifestácii proti tretiemu znovu zvoleniu P. Díaza ako prezidenta.


V rokoch 1897 až 1900 žije v diśtrikte Mazatlán de la Flores, Oaxaca, kde pracuje ako účtovník pre preprepravnú spoločnosť. Roku 1900 sa vracia do hlavného mesta a tu spolu so svojim starším bratom Jesúsom zakladá noviny Regeneración. V týchto novinách sa systematicky kriticky vyjadruje o režime P. Díaza a o chorom právnom systéme krajiny, čo mu zakrátko vynáša pobyt za mrežami.


Na prvom kongrese liberálnych klubov, konaného roku 1901, v San Luis Potosí, veľmi aktívne útočí na vládu P. Díaza, čo má za následok, jeho znovu uväeznenie a pozastavenie vydávania novín.


5.2.1903, spolu s bratom Enriquem, a ďalšími liberálmi sa zúčastňuje protestov proti prezidentov a je znovu uväznený, aby bol následne odoslanaý k opusteniu krajiny, pričom odchádza do Lareda, Texas spolu so svojim bratom a ďalšími.


Tu, v exile znovu začína publikovať noviny Regeneración a roku 1905 sa zúčastňuje ustanovujúceho zasadnutia Liberálnej strany Mexica. Strana mala pokrokové myšlienky ako napríklad pozastavenie reelekcie, zrušenie trestu smrti, zavedenie minimálnej mzdy, zavedenie povinnej školskej dochádzky do veku 14 rokov, redukcia pracovného času a agrárna reforma.


V USA zostáva až do roku 1904, pričom mnoho času trávi za mrežami v rôznych mestách.


Bol jedným z intelektuálnych autorov Mexickej revolúcie a roku zaslúžil sa aby sa ozbrojený bol rozšíril po celej hranici s USA. Francisco I. Madero, mu ponúkol roku 1910, aby sa pridal k jeho plánu San Luis a aby spoločne porazili P. Díaza. Flores Magón toto odmieta, nakoľko považuje Maderove hnutie za buržoáznu revolúciu a jeho ciele vzdialené sociálnym cieľom. Flores Magón chcel aby sa revolúcia zaoberala aj zrušením štátnej moci a súkromného vlastníctva.


Z Los Angeles, pokračoval v agitačnej práci a mal čulé kontakty s komunistami a anarchistami a zvlášť z militantmi z organizácia Priemyselný robotníci sveta. 14.6.1911 je zatknutý spolu so svojim bratom Enriquem a ďalšími, z dôvodu podpory rebélie v Baja California.


Po porážke pokusu o prevzatie Baja California sa Liberálna strana štiepy, pričom umiernené krídlo odchádza do Mexico D.F., a anarchistické odchádza do Los Angeles. Flores Magón 23.9.1911 z väzenia vyzýva svojich prívržencov na boj proti autoritám, kléru a kapitálu.


Po prepustení z väzenia roku 1914 znovu začína spolupracovať s novinami Regeneración, ale nedostatok zdrojov spôsobil, že noviny prestali vychádzať koncom roku 1915. Toto spôsobilo, že spolu s úzkou skupinou spolupracovníkov odcházda do dištriktu Edendale, Los Angeles, aby tu aplikoval svoje myšlienky.


18.2.1916 je znovu zatknutý pre svoju publikačnú činnosť za letáky proti politike V. Carranzu. Súd ustanovuje kauciu 3.0000 USD a vo väzení zostávajú až do augusta, kedy Emma Goldman a Alexander Berkman, skladajú požadovanú sumu.


16.3.1918 publikuje v novinách Regeneración svetový anarchistický manifest, začo je odsúdený na 21 rokov väezenia vo väaznici Mc Neil Island, v štáte Washington.


S podlomeným zdravím je premiestnený z Mc Neil Island do vojenskej väznice Leavenworth, Kansas, kde 21.11.1922 umiera.

Jeho telo bolo premiestnené do Mexico 15.1.1923 z iniciatívy odorového zväzu železníc a pochované na Francúzskom cintoríne. 1.5.1945 jeho ostatky boli premiestnené do rotundy slávnych mužov a roku 1993 jeho meno bolo vyryté na stenu v poslaneckej snemovni.


zdroj
es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Flores_Magón
www.archivomagon.ne
www.nevadaobserver.com

URL : https://www.valka.cz/Flores-Magon-Ricardo-t94452#353330Verze : 0
MOD