Main Menu
User Menu

Vyznamenania udeľované v rámci hodnostnej skupiny Izrael - IDF

Vyznamenání udělovaná v rámci hodnostní skupiny Izrael – IDF

Diskuse
Medaila Cti (Hebrejsky: עיטור הגבורה‎, Itur HaGvura) je najvyššie vyznamenanie Izraelskej hodnostnej skupiny. Udeľuje sa za dlhodobú a záslužnú činnosť v oblasti skvalitnenia fór a písania článkov, ktoré sa tematicky priamo a bezprostredne týkajú histórie, súčastnosti, významných osobností a výzbroje Izraelských obranných síl (resp. výrobkov Izraelského obranného priemyslu). Udeľuje sa tiež za pomoc pri budovaní a zlepšovaní tejto hodnostnej skupiny. Návrh na toto vyznamenanie môže podať hoci ktorý člen hodnostnej skupiny Izraelských obranných síl.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenania-udelovane-v-ramci-hodnostnej-skupiny-Izrael-IDF-t93596#350612Verze : 0
Medaila Odvahy (Hebrejsky: עיטור העוז‎, Itur HaOz) je vyznamenanie nižšieho rangu hodnostnej skupiny Izraelských obranných síl. Toto vyznamenanie sa udeľuje za dopĺňanie sekcií faktografických fór a písanie článkov, ktoré sa týkajú osobností Izraelských obranných síl. Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny Izraelských obranných síl.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenania-udelovane-v-ramci-hodnostnej-skupiny-Izrael-IDF-t93596#350613Verze : 0
Medaila za vynikajúce služby (Hebrejsky: :‎עיטור המופת, Itur HaMofet) je vyznamenanie nižšieho rangu hodnostnej skupiny Izraelských obranných síl. Je vyznamenanie, ktoré sa udeľuje za dopĺňanie faktografických fór a publikovanie článkov, ktoré sa týkajú jednotiek a techniky, ktoré boli alebo sú súčasťou Izraelských obranných síl. Návrh na toto vyznamenanie môže podať hociktorý člen hodnostnej skupiny Izraelských obranných síl.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenania-udelovane-v-ramci-hodnostnej-skupiny-Izrael-IDF-t93596#350614Verze : 0
Citácia v rozkaze (Calašim) Toto ocenenie sa udeľuje za dlhodobé členstvo a aktívne prispievanie do faktografickej časti fóra a za prispievanie do sekcie aktualít bez rozdielu témy (teda aj za príspevky, ktoré nesúvisia z tematikou Izraelských obranných síl).


Udeľuje sa v štyroch stupňoch ako:
- citácia v rozkaze brigádneho veliteľa: za 250 príspevkov ("& Bar" za každých 50 príspevkov)
- citácia v rozkaze divízneho veliteľa: za 500 príspevkov ("& Bar" za každých 50 príspevkov)
- citácia v rozkaze oblastného veliteľa: za 750 príspevkov ("& Bar" za každých 50 príspevkov)
- citácia v rozkaze „veliteľa hodnostnej skupiny“: za 1000 príspevkov ("& Bar" za každých 50 príspevkov)
Vyznamenania udeľované v rámci hodnostnej skupiny Izrael - IDF - Citácia v rozkaze Brigádneho veľitela

Citácia v rozkaze Brigádneho veľitela
Vyznamenania udeľované v rámci hodnostnej skupiny Izrael - IDF - Citácia v rozkaze Divízneho velitla

Citácia v rozkaze Divízneho velitla
Vyznamenania udeľované v rámci hodnostnej skupiny Izrael - IDF - Citácia v rozkaze Oblastného veliteľa

Citácia v rozkaze Oblastného veliteľa
Vyznamenania udeľované v rámci hodnostnej skupiny Izrael - IDF - Citácia v rozkaze „Veliteľa hodnostnej skupiny“

Citácia v rozkaze „Veliteľa hodnostnej skupiny“
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenania-udelovane-v-ramci-hodnostnej-skupiny-Izrael-IDF-t93596#350615Verze : 0