Main Menu
User Menu

31. stíhací křídlo [1991- ]

31st Fighter Wing

     
Název:
Name:
31. stíhací křídlo
Originální název:
Original Name:
31st Fighter Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1991
Předchůdce:
Predecessor:
31. taktické stíhací křídlo
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1991-01.04.1994 9. letecká armáda
01.04.1994-DD.MM.RRRR 16. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1991-01.04.1994 Homestead, Homestead AFB
Velitel:
Commander:
01.08.1991-06.11.1992 Plummer, Stephen B. (Colonel)
06.11.1992-01.04.1994 Rudd, William T. (Colonel)
01.04.1994-24.05.1995 Campbell, John H. (Colonel)
24.05.1995-03.07.1997 Wald, Charles F. (Brigadier General)
03.07.1997-30.11.1998 Peppe, Timothy A. (Brigadier General)
30.11.1998-21.01.2000 Leaf, Daniel P. (Brigadier General)
21.01.2000-25.05.2001 Darnell, Daniel J. (Brigadier General)
25.05.2001-09.10.2002 Hoffman, Donald J. (Brigadier General)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1991-01.04.1994 31. logistická skupina
01.11.1991-01.04.1994 31. operační skupina
01.04.1994-DD.MM.RRRR 31. logistická skupina
01.04.1994-DD.MM.RRRR 31. operační skupina
19.07.2002-DD.MM.RRRR 31. skupina údržby

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
01.04.1994 Air Force Outstanding Unit Award
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/31-stihaci-kridlo-1991-t93030#348285Verze : 0
Útvar používá původní znak schválený pro 31st Fighter-Escort Wing dne 13. prosince 1951.


Zdroj:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/31-stihaci-kridlo-1991-t93030#348286Verze : 0