Main Menu
User Menu

Arkebuzírský pluk Dampierrův [1616-1620]

Arquebusier-Regiment Dampierre

     
Název:
Name:
Arkebuzírský pluk Dampierrův
Originální název:
Original Name:
Arquebusier-Regiment Dampierre
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1616
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1620
Nástupce:
Successor:
Arkebuzírský pluk Dampierrův
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1616-DD.MM.1616 Gradiška
DD.MM.1618-DD.MM.RRRR Čechy / Bohemia
DD.MM.1619-DD.MM.RRRR Rakousko, Uhry / Austria, Hungary

Velitel:
Commander:
DD.MM.1616-DD.MM.1619 Duval de Dampierre, Heinrich (Oberst)
DD.MM.1619-DD.MM.1620 Dampierre de Mondroville, Jacob (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphons - Semek, Anton: Geschichte der k. und k. Wehrmacht III/2
URL : https://www.valka.cz/Arkebuzirsky-pluk-Dampierruv-1616-1620-t92568#383528Verze : 0
MOD
Majitel pluku / Regimental Proprietor:
1616-1620 - plukovník Heinrich Duval hrabě von Dampierre
1620-1620 - generál polní strážmistr Heinrich Duval hrabě von DampierreHistorie pluku:
Pluk byl naverbován ve Vnitřních Rakousích v roce 1616 na základě jmenování z 2. září téhož roku. Původně sestával ze tří praporců, avšak již v následujím roce byl na náklady arcivévody Maxmiliána rozšířen na pět praporců. Pluk se nejprve zúčastnil bojů proti Benátkám a poté bitev války třicetileté. V roce 1618 se nacházel v Čechách a zúčastnil se operací u Jindřichova Hradce a Pelhřimova. V roce 1619 se přesunuly tři praporce pluku společně s jedním praporcem dalšího Dampierrova pluku k Vídni, kde svojí přítomností pomohli císaři Ferdinandovi, tísněnému stavovskými vůdci. Pluk ještě prodělal střetnutí u Ulrichskirchenu a u Vídně. V roce 1620 Heinrich Dampierre-Duval zemřel a majitelství tohoto tělesa přešlo na jeho dosavadního velitele Jacoba von Dampierre, pod nímž pluk prodělal řadu dalších střetnutí.

Zdroje:
Wrede, Alphons - Semek, Anton: Geschichte der k. und k. Wehrmacht III/2
URL : https://www.valka.cz/Arkebuzirsky-pluk-Dampierruv-1616-1620-t92568#346596Verze : 0
MOD