Main Menu
User Menu

RUM - Ministerstvo císařského a královského domu a zahraničních věcí

Ministerium des Kaiserlichen und Königlichen Hauses und des Äußern

K. u. K. Ministerium des Kaiserlichen und Königlichen Hauses und des Äußern
C. a k. ministerstvo císařského a královského domu a zahraničních věcízkráceně: ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo zahraničíPřed rokem 1848 měla agendu zahraničních věcí ve své působnosti státní kancelář. Po tomto datu převzalo tuto činnost, spolu se záležitostmi habsburského arcidomu, ministerstvo zahraničních věcí. Po rakousko-uherském vyrovnání bylo ministerstvo zahraničních věcí jedním ze tří společných ministerstev - spolu s říšským ministerstvem války a říšským ministerstvem financí. Ministr zahraničních věcí zaujímal mezi svými kolegy výsadní postavení. Jednak měl v působnosti záležitosti císařovy rodiny, jednak jeho úřad neměl ekvivalent v jednotlivých částech monarchie, zatímco vedle říšského ministra financí existoval rakouský i uherský ministr financí a vedle říšského ministra války existovali rakouský i uherský ministr zemské obrany.


Ministerstvo zahraničních věcí bylo často přezdíváno jako aristokratická pevnost, neboť ze všech ministerstev si udržovalo nejvyšší zastoupení aristokratické části šlechty, ačkoli i v tomto úřadě se v průběhu 19. století poměr aristokratů vůči osobám z řad nižší šlechty, nobilitovaného měšťanstva či ostatním. Podmínkou přijetí byla rovněž značně obtížná přijímací zkouška. Naproti tomu požívali jeho zaměstnanci patřičnou prestiž, jak to vyplývalo z prestižního postavení tohoto úřadu. Úředníci ministerstva se dělili na úředníky centrály a archivu, úředníky diplomatické služby a úředníky konzulární služby.Ministři:
1867-1871 - Friedrich Ferdinand hrabě Beust
1871-1879 - Gyula hrabě Andrássy
1879-1881 - Heinrich Karl svobodný pán von Haymerle
1881-1895 - Gustav hrabě Kálnoky
1895-1906 - Agenor hrabě Goluchowski
1906-1912 - Aloys hrabě Lexa von Aehrenthal
1912-1915 - Leopold hrabě Berchtold
1915-1916 - István svobodný pán Burián de Rájecz
1916-1918 - Ottokar hrabě Czernin
1918-1918 - István hrabě Burián de Rájecz
1918-1918 - Gyula hrabě Andrássy ml.Zdroje:
- http://www.archivinformationssystem.at
- http://de.wikipedia.org
- http://www.libri.cz
- ŽUPANIČ, Jan: Ve službě císaře a krále. C. a k. úřednictvo na ministerstvu zahraničí. In: Historický obzor, roč. 20, č. 11/12.
URL : https://www.valka.cz/RUM-Ministerstvo-cisarskeho-a-kralovskeho-domu-a-zahranicnich-veci-t90778#339499Verze : 0
MOD