Main Menu
User Menu

Fischer, Eduard von

     
Příjmení:
Surname:
von Fischer
Jméno:
Given Name:
Eduard
Jméno v originále:
Original Name:
Eduard von Fischer
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Dr. h. c.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
rytíř
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža Vojenského rádu Márie Terézie.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchie (1526 - 1918), Themis, Praha 1997.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Fischer
URL : https://www.valka.cz/Fischer-Eduard-von-t90711#339281Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Fischer
Jméno:
Given Name:
Eduard
Jméno v originále:
Original Name:
Eduard von Fischer
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie rytíř
Order of Maria Theresia Knight
Maria Theresia Orden Ritter
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchie (1526 - 1918), Themis, Praha 1997.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Fischer
URL : https://www.valka.cz/Fischer-Eduard-von-t90711#518685Verze : 0
MOD
Když vypukla první světová válka, působil Eduard Fischer, jenž byl židovského původu, jako velitel Zemského četnického velitelství č. 13 pro Bukovinu (předtím působil řadu let jako velitel Velitelství četnického oddělení v Černovicích). Krátce po vypuknutí první světové války, obsadili Rusové severní Bukovinu, včetně zemského hlavního města Černovic. Fischer shromáždil v jižní části Bukoviny ozbrojenou formaci, která sestávala z místních četníků, příslušníků finanční stráže, povolaných příslušníků domobrany a dobrovolníků, mezi nimiž nechyběli lesníci a železničáři. Řada z nich byla rovněž židovského původu. Ostatně ruští okupanti se ke zdejším Židům chovali dosti brutálně - zapalovali jejich vesnice a vraždili je.


Fischerovo uskupení částečně provádělo klasické vojenské operace, avšak hlavní těžiště jejich činnosti spočívalo v diverzních (např. ničení kolejí a telegrafních sloupů) a špionážních akcích. Přestože se jednalo o z vojenského hlediska vesměs druhořadý lidský materiál bez těžké výzbroje, působili Fischerovi muži v srpnu až prosinci 1914 Rusům v okupované části Bukoviny nemalé potíže, v říjnu se jim dokonce načas podařilo osvobodit hlavní město Černovice, což znamenalo záchránu pro další civilisty, kteří byli evakuováni z frontových oblastí do zázemí ve zbývajících částech mocnářství. Jednotka, která na začátku války čítala necelé dva tisíce mužů, se rozrostla až na více jak sedmitisícové těleso. Pod Fischerovo velení byl posléze postaven i rusínský Huculský prapor, který čítal zhruba 1300 mužů. Za své zásluhy byl vyznamenán rytířským křížem Vojenského řádu Marie Terezie, což zároveň znamenalo povýšení do šlechtického stavu.Poznámka k hodnosti:
V Seidels kleines Armeeschema Nr. 76 ze srpna 1914 je u Fischerova jména uvedena hodnost podplukovník (Oberstleutnant), nicméně v dalších zdrojích, které popisují jeho bojovou činost je uváděn již jako plukovník (Oberst), přičemž za své zásluhy byl posléze povýšen na generálmajor (Generalmajor).Zdroje:
- MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchie (1526 - 1918), Themis, Praha 1997.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Fischer
- www.jewishgen.org
URL : https://www.valka.cz/Fischer-Eduard-von-t90711#339285Verze : 0
MOD