GBR - Hodnosti - Britské královské námořnictvo [období 1. světové války-současnost]

Royal Navy Ranks/Rates [WWI era-present]
[období 1. světové války / WWI era]


Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
Admiral of the fleet Velkoadmirál Admiral of the fleet Admiral of the fleet - -
Admiral Admirál Admiral Admiral - -
Vice Admiral Viceadmirál Vice Admiral Vice Admiral - -
Rear Admiral Kontradmirál Rear Admiral Rear Admiral - -
Commodore 1st Class Komodor 1.třídy Commodore 1st Class Commodore 1st Class - -
Commodore 2nd Class Komodor 2.třídy Commodore 2nd Class Commodore 2nd Class - -
Captain Námořní kapitán Captain Captain - -
Commander Fregatní kapitán Commander Commander - -
Lieutenant-Commander Korvetní kapitán Lieutenant-Commander Lieutenant-Commander - -
Lieutenant Námořní poručík Lieutenant Lieutenant - -
Sub-Lieutenant Námořní podporučík Sub-Lieutenant Sub-Lieutenant - -
Midshipman Námořní praporčík Midshipman Midshipman - -
Warrant Officer Praporčík Warrant Officer Warrant Officer - -
Chief Petty Officer Vrchní loďmistr Chief Petty Officer Chief Petty Officer - -
Petty Officer Loďmistr Petty Officer Petty Officer - -
Leading Seaman Vrchní námořník Leading Seaman Leading Seaman - -
Able Seaman Námořník 1.třídy Able Seaman Able Seaman - -
Ordinary Seaman Námořník 2.třídy Ordinary Seaman Ordinary Seaman - -
Boy 1st class Plavčík 1.třídy Boy 1st class Boy 1st class - -
Boy 2nd class Plavčík 2.třídy Boy 2nd class Boy 2nd class - -Zdroje :
www.gwpda.org
www.royalnavy-history.net/WW1NavyBritish-Ranks.htm
www.uniforminsignia.net
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#337388 Verze : 0
[období 2.světové války / WWII era]


Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
Admiral of the fleet Velkoadmirál Admiral of the fleet Admiral of the fleet - -
Admiral Admirál Admiral Admiral - -
Vice Admiral Viceadmirál Vice Admiral Vice Admiral - -
Rear Admiral Kontradmirál Rear Admiral Rear Admiral - -
Commodore 1st Class Komodor 1.třídy Commodore 1st Class Commodore 1st Class - -
Commodore 2nd Class Komodor 2.třídy Commodore 2nd Class Commodore 2nd Class - -
Captain Námořní kapitán Captain Captain - -
Commander Fregatní kapitán Commander Commander - -
Lieutenant-Commander Korvetní kapitán Lieutenant-Commander Lieutenant-Commander - -
Lieutenant Námořní poručík Lieutenant Lieutenant - -
Acting Lieutenant Pověřený námořní poručík Acting Lieutenant Acting Lieutenant - -
Sub-Lieutenant Námořní podporučík Sub-Lieutenant Sub-Lieutenant - -
Acting Sub-Lieutenant Pověřený námořní podporučík Acting Sub-Lieutenant Acting Sub-Lieutenant - -
Midshipman Námořní praporčík Midshipman Midshipman - -
Warrant Officer Praporčík Warrant Officer Warrant Officer - -
Chief Petty Officer Vrchní loďmistr Chief Petty Officer Chief Petty Officer - -
Petty Officer Loďmistr Petty Officer Petty Officer - -
Leading Seaman Vrchní námořník Leading Seaman Leading Seaman - -
Able Seaman Námořník 1.třídy Able Seaman Able Seaman - -
Ordinary Seaman Námořník 2.třídy Ordinary Seaman Ordinary Seaman - -
Boy 1st class Plavčík 1.třídy Boy 1st class Boy 1st class - -
Boy 2nd class Plavčík 2.třídy Boy 2nd class Boy 2nd class - -Zdroje :
www.naval-history.net/WW2aaRN-PayTables20-21.JPG
http://rankmaven.tripod.com/NATO-92-RM.htm
www.uniforminsignia.net
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#336868 Verze : 0
[1955-1993]


Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
Admiral of the fleet Velkoadmirál Admiral of the fleet Admiral of the fleet - -
Admiral Admirál Admiral Admiral - -
Vice Admiral Viceadmirál Vice Admiral Vice Admiral - -
Rear Admiral Kontradmirál Rear Admiral Rear Admiral - -
Commodore Komodor Commodore Commodore - -
Captain Námořní kapitán Captain Captain - -
Commander Fregatní kapitán Commander Commander - -
Lieutenant-Commander Korvetní kapitán Lieutenant-Commander Lieutenant-Commander - -
Lieutenant Námořní poručík Lieutenant Lieutenant - -
Sub-Lieutenant Námořní podporučík Sub-Lieutenant Sub-Lieutenant - -
Acting Sub-Lieutenant Pověřený námořní podporučík Acting Sub-Lieutenant Acting Sub-Lieutenant - -
Midshipman Námořní praporčík Midshipman Midshipman - -
Warrant Officer Praporčík Warrant Officer Warrant Officer - -
Chief Petty Officer Vrchní loďmistr Chief Petty Officer Chief Petty Officer - -
Petty Officer Loďmistr Petty Officer Petty Officer - -
Leading Rate Vrchní námořník Leading Rate Leading Rate - -
Able Seaman Námořník 1.třídy Able Seaman Able Seaman - -
Ordinary Seaman Námořník 2.třídy Ordinary Seaman Ordinary Seaman - -
Junior Rating Námořník Junior Rating Junior Rating - -Zdroje :
http://rankmaven.tripod.com/NATO-92-RM.htm
www.uniforminsignia.net
www.scribd.com
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#336480 Verze : 0
[1993-současnost/present]


Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
Admiral of the fleet Velkoadmirál Admiral of the fleet Admiral of the fleet - -
Admiral Admirál Admiral Admiral - -
Vice Admiral Viceadmirál Vice Admiral Vice Admiral - -
Rear Admiral Kontradmirál Rear Admiral Rear Admiral - -
Commodore Komodor Commodore Commodore - -
Captain Námořní kapitán Captain Captain - -
Commander Fregatní kapitán Commander Commander - -
Lieutenant-Commander Korvetní kapitán Lieutenant-Commander Lieutenant-Commander - -
Lieutenant Námořní poručík Lieutenant Lieutenant - -
Sub-Lieutenant Námořní podporučík Sub-Lieutenant Sub-Lieutenant - -
Midshipman Námořní praporčík Midshipman Midshipman - -
Warrant Officer Class 1 Praporčík Warrant Officer Class 1 Warrant Officer Class 1 - -
Warrant Officer Class 2 Podpraporčík Warrant Officer Class 2 Warrant Officer Class 2 - -
Chief Petty Officer Vrchní loďmistr Chief Petty Officer Chief Petty Officer - -
Petty Officer Loďmistr Petty Officer Petty Officer - -
Leading Rate Vrchní námořník Leading Rate Leading Rate - -
Able Seaman Námořník 1.třídy Able Seaman Able Seaman - -
Ordinary Seaman Námořník 2.třídy Ordinary Seaman Ordinary Seaman - -Zdroje :
www.royalnavy.mod.uk
www.uniforminsignia.net
www.scribd.com
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#336415 Verze : 0

Diskuse

2 Tars: Koukals na tohle: www.militaria.cz ?


Např. cituji: "Velká Británie (český ekvivalent v závorce): Admiral of the Fleet (velkoadmirál), Admiral (admirál), Vice-Admiral (viceadmirál), Rear Admiral (kontradmirál). Commodore (komodor), Captain (námořní kapitán), Commander (komandér), Lieutenant-commander (komandér-poručík), Lieutenant (námořní poručík), Sub-Lieutenant (námořní podporučík), Acting Sub-Lietenant (titulární námořní podporučík).
Termín "non-commissioned Officers" je pak převeden jako "námořní praporčíci a poddůstojníci
".


Pokládám za bigotní jazykovou omezenost, když i dnes někdo americkou hodnost Lieutenant-commander překládá jako "korvetní kapitán", když US Navy nikdy žádnou hodnost "corvette-captain" neznala (funkci pochopitelně ano). Je to zbytečné okrádání paní Češtiny, která má v tomto ohledu dostatečné prostředky, aby dokázala i jazykově odlišit, z kterého prostředí, zda kontinentálního či anglosaského, ta která hodnost pochází."


Já se v tom zase nijak moc nevyznám. Narazil jsem na to, když jsem hledal něco jiného, nicméně mi to přišlo celkem zajímavé.
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#336975 Verze : 0
Ano, já ten článek znám, myslím, že dokonce i tenhle server, kdysi jsem do něj zabloudil ahledal tam taky něco jiného, nicméně i tohle mě kdysi zaujalo.


osobně jsem jiného mínění než je pan František Novotný, který je dobrý spisovatel sci-fi, asi dobrý jachtař, napsal i pár knih o historii plachetnic, ale jeho názory zcela nesdílím.
Docela to shrnul ten první příspěvek pod článkem.


K tomu překladu. FN má jistě pravdu v tom, že české překlady námořních hodností vycházejí z KuK Kriegsmarine, neboli tomu, co bylo češtině nejbližší a z čeho vycházela, když bylo potřeba tyto hodnosti překládat do češtiny.


Ovšem tyto překlady jsou jaksi "zaběhnuté" pro většinu námořní literarury v ČR a já zase považuju jeho návrh za jakési "anglické vlezdoprdelkovství". Ono je sice hezké, že čeština zná výraz komandér, ovšem to je zase pro mě neoanglismus a pokud mě mé znalosti neklamou, používá tento "anglický paskvil" jen seriál Star Trek a pak se používá u nositelů určitých stupňů vyznamenání. Ve spojení s jakýmkoliv námořnictvem jsem se s ním nikde nesetkal.


Když už pan FN navrhuje tohle, z jakého důvodu překládá "Commander" zrovna jako "komandér" a ne "Velitel", což je vlastně primární překlad tohoto slova. Takže bychom měli Velitele-poručíky?
Jak bychom tedy třeba odlišili kapitána obchodní lodi, kterému se v běžné češtině říká kapitán a je to spíše funkce než hodnost od "Captaina", což je hodnost válečného námořnictva. Pokud to přeložím jako "námořní kapitán", už je to zcela zřejmé.


Podle toho, co pan FN navrhuje, bychom potom místo torpédoborců měli "ničitele", místo letadlových lodí "nosiče letadel" apod. A toho bych se vážně dočkat nechtěl.


P.S.: nevztahuj prosím tenhle výlev na sebe, já se snažím jen vysvětlit proč s názorem pana FN nesouhlasím a je mi jasné, že jsi mě pouze upozornil na tenhle článek, aby byly nejasnosti vyřešeny hned v zárodku Smile
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#337022 Verze : 0
V pohodě, neboj, nevztahuju. Jen jsem na to narazil při hledání něčeho jiného a řekl jsem si, že se podělím Smile


P.S.: u těch vyznamenání se snažím používat spíše komtur než komandér.
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#337023 Verze : 0
P.S.: je zajímavé, že u angličtiny mu to vadí, ale u ruštiny si klidně Flagman přeloží jako admirál a nikterak mu to nevadí.
Já sice ruštinu ovládám velmi zběžně, nicméně v ruštině výraz "admiral" pokud vím existuje a tak by přesný překlad měl znít nějak jako "vlajkonoš" nebo "vlajkovec" Shocked
SmileSmile
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#337024 Verze : 0
Pokiaľ je toto:

Citace :

Velká Británie (český ekvivalent v závorce): Admiral of the Fleet (velkoadmirál), Admiral (admirál), Vice-Admiral (viceadmirál), Rear Admiral (kontradmirál). Commodore (komodor), Captain (námořní kapitán), Commander (komandér), Lieutenant-commander (komandér-poručík), Lieutenant (námořní poručík), Sub-Lieutenant (námořní podporučík), Acting Sub-Lietenant (titulární námořní podporučík).

z oficiálneho dokumentu vytvoreného a používaného pre rezort obrany (a ten dokument je stále platný), tak potom bude možné že niekdo tie konkrétne preklady v našej tabuľke skôr či neskôr napadne práve s odkazom na oficiálny zdroj....


Ale tiež uvažujem prečo toho Commandera nepreložili ako veliteľ...
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#337026 Verze : 0
Na tohle těžko můžu něco argumentovat, snad jen tím, že ten překlad je špatný.
Připadá mi podivné, že 2 lidé (v tomto momentě autoři této příručky), jejichž jména mnoha lidem asi nic neřeknou (alespoň mě ne, ale to zas nemusí být tak divné Smile ) si prostě vytvoří "novou" terminologii, která nemá s běžně používanými překlady nic společného a podle toho se pak mají všichni řídit?


Dost silně pochybuji, že oni pánové jsou tak silní v námořní terminologii, spíše je to tak, že ony hodnosti jsou přeloženy "otrocky" a doslova.
Nechci dotyčným pánům sahat do svědomí a zpochybňovat jejich znalost angličtiny, ale setkal jsem se několikrát i s "odbornými" překlady a třeba slovníky námořní terminologie, které uváděly totální krávoviny.


Já tu příručku bohužel neznám ani jsem ji v ruce neměl, možná by k ní někdo z kolegů, který má přímé kontakty na AČR, měl přístup a zjistil, jak "moc" je pravda, co pan FN napsal a jak "moc" je tento dokument oficiální a používaný.


Jak už jsem napsal výše, zdá se mi divné, že někdo v ČR, která nemá vlastní válečné námořnictvo, vymýšlí náhle "novou" terminologii a překlady, když ty staré už existují.
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#337083 Verze : 0
Ještě jsem nad tím přemýšlel a jsem si celkem jist, že k onomu překladu došlo z prostého důsvodu a sice z neznalosti faktu, že už v češtině existuje ustálený termín pro danou hodnost.
Jak už jsem uvedl, příručku jsem nečetl, ale věřím, že bych v ní v oblasti námořnictva našel i další "perly".


Mimochodem, opět jsem přesvědčen, že autoři příručky běžnou armádní hodnost "Lieutenant-Colonel" nepřeložili podle svého vzoru "Plukovník-poručík", ale ustáleným výrazem v češtině "podplukovník", o což se s nimi jistě nikdo hádat nebude.
URL : https://www.valka.cz/GBR-Hodnosti-Britske-kralovske-namornictvo-obdobi-1-svetove-valky-soucasnost-t90032#337101 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více