Main Menu
User Menu

SOV - KAPSO (kontrolná mobilná stanica)

Letisková kontrolná mobilná stanica KAPSO je určená k výkonu kontrolných operácií, k vyhľadávaniu závad a k nastavovaniu systémov motorov 55 a 55B umiestnených v lietadlách a letadlových systémech funkčne spojených s motorom pri komplexných prehliadkach, predpísaných prácach podľa manuálov v rámci letiskového útvaru.


KAPSO je nainštalovaná na podvozku automobilu GAZ-66-05 s kabínou K-66.


Kabína


Je vyrobená z vyztuženej umelej hmoty. Zadné dvere kabíny sú dvojkrídlové. Na oboch stranách sú tri okná. Kabína je konstrukčně upravená. Na prednej časti ľavej steny je nosná konštrukci pre upevnenie nosníkov prívodných spojov a výklenok pre vyvedenie prívodov z kabíny.


Vzadu vpravo je hermetický úsek pre umiestnenie hydraulického stendu. Pod podlahou kabíny za výklenkami pre kolesá sú závesné úseky : pravý a ľavý.


Stanica umožňuje :


- kontrola spúšťacieho automatu APD-23,
- kontrola automatizovaného ovládacieho bloku ABU-47-3,
- kontrola regulátoru teploty RT-12-11,
- kontrola ďalších systémov,
- tlaku vzduchu,
- tlaku oleja,
- tlaku paliva.


Zloženie stanice :


- upravená kabína K-66 na podvozku GAZ-66,
- tlakomerný pult A4512U-52000-0,
- hydraulický stend A4512U-6000-0,
- spojený panel A4512U-0201-0,
- kontrolno-skúšobná aparatúra KPA,
- kontrolno-registračná aparatúra KZA,
- elektrické vybavenie,
- nástroje a príslušenstvo.


Špeciálne vybavenie stanice


Pojítka :


- stanice s lietadlom – SPU-7 lietadla,
- medzi členmi obsluhy stanice : SPU-7 stanice,
- s inými účastníkmi : rdst R-848.Hlavné technické údaje :


Rozmery v mm:


Dĺžka : 6150
Šírka : 2600
Výška : 2825


Hmotnosť : 5970 kg


Obsluha stanice : 3 osobyZdroj : Let-41-15 Letisková kontrolná mobilná stanica KAPSO Popis a prevádzka - predpis ČSĽA - Praha, 1979
SOV - KAPSO (kontrolná mobilná stanica) - Celkový pohľad.

Celkový pohľad.
SOV - KAPSO (kontrolná mobilná stanica) - KAPSO s natiahnutou plachtou.

KAPSO s natiahnutou plachtou.
SOV - KAPSO (kontrolná mobilná stanica) - Súprava v pochodovej polohe s EGU-17/35M.

Súprava v pochodovej polohe s EGU-17/35M.
URL : https://www.valka.cz/SOV-KAPSO-kontrolna-mobilna-stanica-t89953#336052Verze : 0
Interiér skriňovej nadstavby KAPSO.


Zdroj : Let-41-15 Letisková kontrolná mobilná stanica KAPSO Popis a prevádzka - predpis ČSĽA, Praha, 1979
SOV - KAPSO (kontrolná mobilná stanica) - Ovládací pult v skriňovej nadstavbe KAPSO.

Ovládací pult v skriňovej nadstavbe KAPSO.
SOV - KAPSO (kontrolná mobilná stanica) - Pravá strana.

Pravá strana.
SOV - KAPSO (kontrolná mobilná stanica) - Ľavá strana.

Ľavá strana.
URL : https://www.valka.cz/SOV-KAPSO-kontrolna-mobilna-stanica-t89953#336065Verze : 0