Main Menu
User Menu

Řád Jugoslávské koruny

Orden Jugoslavenské krune

     
Název:
Name:
Řád Jugoslávské koruny
Název v originále:
Original Name:
Orden Jugoslavenske krune
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#406353Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Jugoslávské koruny 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Orden Jugoslavenske krune 1 stepen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#406362Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#406363Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Jugoslávské koruny 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Orden Jugoslavenske krune 3 stepen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#406364Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Jugoslávské koruny 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Orden Jugoslavenske krune 4 stepen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#406365Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Jugoslávské koruny 5. třída
Název v originále:
Original Name:
Orden Jugoslavenske krune 5 stepen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.04.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#406366Verze : 0
MOD
Orden Jugoslavenske krune
Orden der Jugoslawischen Krone
Malá statečná srbská armáda dokázala v roce 1915 porazit Rakousko-Uherskou armádu, ale v dalším období podlehla spojeným vojskům Německa, Rakousko-Uherska a Bulharska.
Rozpad Rakouska-Uherska a statečný postoj Srbů ve válce to vše mělo za důsledek to, že poražené Srbsko se stává vítěznou stranou ve Velké válce 1914-1918. Malé Srbské království se připojením Chorvatska, Slovinska a dalších sporných území stává státem s vůdčími ambicemi na Balkánském poloostrově.
Království SHS (Srbsko, Chorvatsko a Slovinsko) od roku 1920 zvažuje a uvažuje o založení všeobecně záslužného řádu, který by byl přijatelný jednak pro všechny národnosti země, ale zároveň aby byl přijatelný i v rámci jejich náboženského přesvědčení.
Království SHS v této době stále disponuje jen původními Srbským řády (Řád Karadjordje, řád Bílého Orla, řád Sv. Sávy), tedy řády, které jsou vlastní jen Srbům, kterých je však v novém království menšina.
Král a jeho ministři si byli vědomi, že je nutné sjednotit národy SHS a jednou z této možnosti bylo i založení všeobecně záslužného řádu.
V roce 1929 je schválena konečná podoba řádového klenotu, který má mít tvar kříže, který by vyhovoval katolickému obyvatelstvu Chorvatska a Slovinska, zároveň se tento kříž více podobá rozvinutému květu a to z důvodu, aby byl tvarově přijatelný pro muslimské obyvatele Bosny a Hercegoviny a řád také měl být jako kříž přijatelný pro pravoslavné Srby. Nic z toho se však nepovedlo a řád se stává velmi nepopulárním v celé zemi, neboť nesplnil očekávání vlastně nikoho, žádná společenská vrstva nebyla spokojena a řád se netěšil žádané pozornosti ani v zahraniční.
Řád Jugoslávské koruny založil král Alexandr I. Karadjordevič 5. dubna 1930 jako významný, všeobecně záslužný řád, který se měl udělovat za všeobecné zásluhy o královský dům, a především za zásluhy o Jugoslávii.
Řád byl rozdělen do pěti stupňů opět dle vzoru Čestné legie.
l. Velkokříž, klenot na velkostuze doplněný řádovou hvězdou
2. Velkodůstojník, klenot nošený na náhrdelní stuze a doplněný řádovou hvězdou, která je identická s hvězdou velkokříže, je jen menší
3. Komandér řádu, který se nosí na náhrdelní stuze (bez hvězdy)
4. Důstojník řádu, který se nosí na stuze náprsní, klenot řádu je menší, ale je zlacený
5. Rytíř řádu, klenot je pouze stříbrný, nezlacený a nosí se na trojúhelníkové stuze
Řádový klenot 1 - 3. stupně má stejnou velikost.
První vydání řádu Jugoslávské koruny je bez zeleného věnečku v převýšení klenotu. Tato ražba však byla silně kritizovaná jako nehezká. Proto již 15. listopadu 1930 je zákonem doplněn statut řádu a do převýšení klenotu je vložen zeleně smaltovaný věneček na kterém je závěsné souško.
1. Klenot 1. třídy má rozměr 76 x 55,3mm. Řádová hvězda velkokříže 86,7 x 87,6mm. Velkostuha o šířce 100mm. Výrobce : HUGUENIN FRERES a CO. Medailleurs LE LOCLE Suisse.
2. II. třída (velkodůstojník), klenot o rozměru 76 x 55,3mm. Menší hvězda o rozměru 75,0 x 74,7mm. Stuha náhrdelní, šířka 55mm.
3. III. řádová třída (komander) se nachází v rozměru kříže 75,6 x 53,3mm, ale známe i rozměry další, např. 75,5 x 54,8mm, 76,3 x 55mm. Stuha je široká 40mm.
4. IV. řádová třída (důstojník), kříže je stříbrný, zlacený. Velikost kříže je opět kolísavá dle jednotlivých výrobců :
Huguenin : 57,8 x 43,9mm
Kovnica Sorlini Varaždin : 58,1 x 42,7mm.
5. řádová třída (důstojník) klenot řádu je stejně velký jako i řádové stupně důstojník. V tomto případě však již kříž není zlacený.
Řad Jugoslávské koruny nikdy nebyl doplněn meči a nikdy nebyl zavěšen na válečné (červené) stuze.
Literatura :
Boris Pristner : Odlikovanja ( vyznamenání ). Záhřeb 1984
Pavel Car, Tomislav Muhič : Serbische und Jugoslawische Orden und Ehrenzeichen von 1859 bis 1941
část č. 1
Řád  Jugoslávské  koruny - Obrázek převzatý o odborné faleristické publikace

Obrázek převzatý o odborné faleristické publikace
Řád  Jugoslávské  koruny - Sbírka Alt + kniha pánu Cara a Muhiče

Sbírka Alt + kniha pánu Cara a Muhiče
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#335890Verze : 1
Jugoslávské království muselo řešit odstředivé tendence především politických představitelů Chorvatska, které chtělo vlastní národnostní stát (bylo poukazováno na zkušenosti Československa). Nespokojené bylo však i srbské obyvatelstvo. Tato všeobecná nespokojenost se projevovala v protestech, které přerůstali v manifestace a to především v Chorvatsku a Srbsku.
Příslušníci srbské národnosti byli nespokojeni se svým postavením v mnohonárodním státě a tak při každé příležitosti poukazovali na to, že jsou především Srbové a teprve potom "Jugoslávci". Navenek se to mimo jiné projevovalo i tím, že hrdě nosili staré srbské dekorace, znaky či označení a případně i soukromou úpravou udělených řádu Jugoslávie dokázali vyjádřit svůj negativní postoj k Jugoslávii.
Jako důkaz je zde obrázek soukromé úpravy (nepovolené) řádu Jugoslávské koruny. Závěs je tvořen dubovými listy. Zadní medailon zde nese jen monogram krále Alexandra I. Zde zmizel letopočet, který byl dnem prohlášení království Jugoslávie. Jde o stříbrný kříž, silně zlacený a pečlivě ražený. Tento řád byl prodán v jedné zámořské aukční firmě v Kanadě. Klenotnickou úpravu provedla firma Huguenin ve Švýcarsku.
Literatura je uvedena v úvodní části článku.
část č. 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#335899Verze : 1
Název
Name
Řád Jugoslávské koruny 2. třída
Order of Yugoslav Crown 2nd Class
Orden Jugoslavenske krune 2 stepen
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1931 Fajfr, Jaroslav
DD.MM.1931 Votruba, Josef
DD.MM.1933 Bílý, Josef
DD.MM.1933 Netík, Jan
DD.MM.1933 Phleps, Artur Martin
DD.MM.1935 Fiala, Bohuslav
DD.MM.1935 Husárek, Karel
DD.MM.1935 Kajdoš, Vladimír
DD.MM.1936 Luža, Vojtěch
DD.MM.1936 Matička, Jaroslav
DD.MM.1941 Ingr, Jan Sergěj
DD.MM.1942 Mézl, Ondřej
DD.MM.1942 Viest, Rudolf
DD.MM.RRRR Bojdev, Vasil
Celkem : 14
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#415136Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Jugoslávské koruny 3. třída
Order of Yugoslav Crown 3rd Class
Orden Jugoslavenske krune 3 stepen
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1930 Červinka, Jaroslav
DD.MM.1932 Kajdoš, Vladimír
DD.MM.1933 Vojan, Karel
DD.MM.1933 Čížek, Jaroslav
DD.MM.1936 Vicherek, Alois
26.11.1937 Vejmelka, František
DD.MM.1937 Janoušek, Karel
01.12.1938 Tittel, Hermann Karl Richard
DD.MM.1942 Neumann, Bedřich
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#415139Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Jugoslávské koruny 4. třída
Order of Yugoslav Crown 4th Class
Orden Jugoslavenske krune 4 stepen
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1929 Viest, Rudolf
DD.MM.1934 Vavroch, Josef
24.08.1939 Janák, Jaroslav
DD.MM.1939 Kubáň, Methoděj
DD.MM.1943 Strankmüller, Emil
DD.MM.RRRR Balabán, Josef
DD.MM.RRRR Kudláček, Čeněk
DD.MM.RRRR Lukas, Karel
Celkem : 8
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#415141Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Jugoslávské koruny 5. třída
Order of Yugoslav Crown 5th Class
Orden Jugoslavenske krune 5 stepen
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Popović, Koča
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Jugoslavske-koruny-t89890#627908Verze : 0
MOD