Main Menu
User Menu

Letištní peruť 1 [1945-1946]

1st Air Base Squadron

     
Název:
Name:
Letištní peruť 1
Originální název:
Original Name:
Letištní peruť 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Letištní peruť Kbely
Datum zániku:
Disbanded:
14.03.1946
Nástupce:
Successor:
Letecká základna 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.10.1945-01.01.1946 Velitelství leteckého týlu 1. oblasti
02.01.1946-14.03.1946 Velitelství leteckých základen 1. oblasti
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1945-14.03.1946 Praha- Kbely, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.09.1945-04.12.1945, ( )
04.12.1945-14.03.1946, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Poznámka:
Note:
01.12.1945-14.03.1946 VÚ 4638 Praha
Zdroje:
Sources:
IRRA, Miroslav : ČESKOSLOVENSKÉ VOJENSKÉ LETECTVO 1945-1950 I. díl (Svět křídel 2006)
URL : https://www.valka.cz/Letistni-perut-1-1945-1946-t89450#333608Verze : 0
Letištní peruť 1 (LP 1)


Byla zřízena k zabezpečení 1. letecké divise
Letecký pluk 10 (LP 10)
Letecký pluk 12 (LP 12)


Z důvodu zatímní dislokace leteckých pluků 3. letecké divise ve Kbelích, zabezpečovala i
Letecký pluk 7 (LP 7)
Letecký pluk 8 (LP 8)


Právě shodnost zkratek pro Letecký pluk(LP xx) a Letištní peruť (LP xx) byla důvodem přejmenování Letištní peruť na Letecká základna


Krycí číslo: VÚ 4638


Zdroj: www.vojenstvi.cz
Miroslav IRRA: ČESKOSLOVENSKÉ VOJENSKÉ LETECTVO 1945-1950 I. díl (Svět křídel 2006)
URL : https://www.valka.cz/Letistni-perut-1-1945-1946-t89450#333646Verze : 0