Main Menu
User Menu

SOV - 5L62A (automobilový plnič GAZ-66)

Automobilový plnič 5L62A predstavuje pojazdné čerpacie – dávkovacie zariadenie s vlastným pohonom, umiestnené na upravenom podvozku terénneho automobilu GAZ-66, typ 4 x 4. Pracuje na princípe prečerpávania okysličovadla AK-20K odstredivým čerpadlom z jedného vonkajšieho zásobníku do nádrže rakiet rakiet 11D, 20D a 5Ja23, alebo vytlačovať okysličovadlo z nádrží rakiet do nádrží plniacich zariadení prepravníkov PR-1MB. Základné časti a mechanizmy plniča sú umiestnené v skriňovej nadstavbe.


Skriňa je upevnená na podvozkovom ráme automobilu. Zadná časť skrine tvorí kabínu operátora. Kabína je vybavená ohrievacím a ventilačným systémom a zabezpečuje prehľad obsluhovaného zariadenia.


Je určený:


- pre plnenie obsluhovaných zariadení stanoveným objemom pracovnej kvapaliny (pre prečerpávanie s meraním),
- pre zlievanie pracovnej kvapaliny z prostriedkov v prevádzke,
- pre prečerpávanie pracovnej kvapaliny bez merania.


Nemá vlastný zásobník (cisternu) a v závislosti na vykonávaných prácach s používa v súprave s cisternou, alebo železničnou cisternou. Automobilový plnič môže tiež pracovať so stacionárnymi zásobníky.


Automobilový plnič tvorí:


- odstredivé čerpadlo NPK- S: odstredivé, samonasávacie, jednostupňové. Pohon od motoru automobilu (mechanický, z prevodovej skrine) alebo od elektromotoru v vonkajšieho zdroja el. prúdu,
- ručné čerpadlo VN- IMA: piestové, vodorovné dvojčinné,
- litromer: SA-3M – pre meranie objemového množstva,
- počítadlo dávkovanie: SU-5A,
- počítadlo- zdvojovač,
- vzduchová fľaša,
- vzduchový reduktor: S3-1404-F,
- elektromotor: A02-51-4V,
- ohrievacie zariadenie: 030.Hlavné technické údaje:


Pracuje v rozmedzí teplôt vzduchu ± 50°C.


TTD automobilu sú zhodné s vozidlom GAZ-66.


Dávkovanie: od 150 – do 10000 l


Rýchlosť pri výdaji dávok: 250 l/min.
Rýchlosť pri prečerpávaní bez merania: min. 300 l/min.Rozmery v mm:


Dĺžka: 5640
Šírka: 2342
Výška: 2730


Svetlosť: 314


Hmotnosť: 6000 kg


Prepravná rýchlosť:


- po komunikáciach 60 km/hod.
- neupravené cesty 30 km/hod.
- terén 10 km/hod.Zdroj: PVO- 24- 28 Automobilový plnič 5L62A, predpis ČSLA – Praha 1974
URL : https://www.valka.cz/SOV-5L62A-automobilovy-plnic-GAZ-66-t88600#329339Verze : 0
Ahoj.
Chci se vyjádřit k technickému popisu plničů 5L62 a 5L22. Oba jsem obsluhoval u II. TO 71. plrb Stará Boleslav.
5L62 je nástupce plniče okysličovadla typu OA kterým byl ZAK 32 na podvozku GAZ (typ už nevím) ale výrazně připomínal válečný Studebakr (omluva za slovní tvar).
5L22 je nástupce plniče paliva s vnitřní nádrží na palivo P3, kterým byl ZAK 41 na podvozku ZIL 157.
ZAK 41 měl ještě navíc nádrž na palivo P2 - izopropylnitrát, který se plnil do raket 11D. Několik jsem jich ještě zažil u 71. plrb.
Co se týče technického provedení obou typů 5Lxx, oba jsou z nerezové kyselinovzdorné oceli a shodného technického provedení. Liší se pouze označením a typem určení k dané kapalině. Palivo P3 a okysličovadlo OA se nesmí zaměnit.
5L62 nevytlačovala okysličovadlo z nádrže raket do nádrže přepravníku, ale okysličovadlo se odčerpávalo. Sloužil jsem v letech 1975 - 1983 a za mne se již nádrže na okysličovadlo na přepravnících neplnily. Původně se okysličovadlo vytlačovalo vzduchem z nádrže přepravníku do nádrže rakety. Nádrže na přepravnících byly z nerezové oceli a dlouhodobým působením OA se znehodnocovaly. Přečerpáváním se také prodlužovala doba přípravy raket před nabitím na rampu. Byly také problémy s vycvičením obsluh pro manipulaci s OA.
Rychlost plnění nádrží palivem P3 a okysličovadlem OA do raket 20DP a 20DSU z 5Lxx byla 140 litrů za minutu. Podle předpisu PVO.
K těmto plničům patřily jako zásobníky cisterny ZAK 21 CM pro okysličovadlo a ZAK 21 CTM pro palivo. Rozlišení pro typ skladované kapaliny opět jenom podle označení. Okysličovadlo se ještě skladovalo a plnilo do nádrží RA2 (hliník 2m3) a palivo do nádrží NP3 (ocel bez vnitřní izolace pryskyřicí 3m3) a NP7 (ocel bez vnitřní izolace pryskyřicí 7m3), a v ocelových sudech 200 litrů. Stěna 5 mm.
Nevím kolik útvarů ještě mělo velkoobjemové nádrže RA 33 (hliník 33 m3) na okysličovadlo. U II. TO jsme měli na pracovišti 53 - sklad OA dvě tyto cisterny pod zděným přístřeškem se záchytnou vanou. Osobně jsem tu vpravo plnil na 100% objemu.
Nádrže RA byly z velmi čistého hliníku (96 %) aby odolaly účinkům okysličovadla. Okysličovadlo se ještě mohlo skladovat v nerezových nebo porcelánových nádobách. Jinak to leptalo všechno včetně skla.
Protože jsem také nějakou dobu pracoval na funkci náčelník laboratoře - správce skladu KRPH uvedu vám složení OA a P3.
P3 - směs di a tri etylaminů a xylidinů + voda. P3 bylo lehčí než voda. Cca 0,96 kg/litr.
OA - koncentrovaná kyselina dusičná (cca 96%) nasycená kysličníkem dusičitým + fluorovodík HF + kyselina fosforečná H3PO4 + voda. HF a H3PO4 sloužili jako inhibitory koroze. Při destilačních rozborech kvality se u P3 sledoval hlavně obsah vody u OA se titrační metodou.
U OA se sledovala koncentrace kyseliny dusičné + obsah kysličníků dusíku + HF + H3PO4.
U OA se později titrační metoda změnila a koncentrace kyseliny dusičné se měřila speciálním přístrojem kterým se měřil rozdíl elektrických potenciálů ve speciálním skleněném zařízení - elektrodě. Měrná hmotnost OA byla přibližně 1 litr = 1,6 kg.
II. TO měl na starosti 8. palebných oddílů (Volchov) pražské brigády. Kolem roku 1980 jsem rozjížděl palivové hospodářství u I. TO Chyňava, který se staral do té doby jen o rakety S125 - Něva.
Pracoviště 5 - plnění palivem, pracoviště - 17 plnění okysličovadlem + laboratoř KRPH. K tomu náleží také pracoviště 53 - sklad OA a pracoviště 54 - sklad P3.
Uvedené informace platí pro komplexy Dvina, Volchov a S200.
Myslím, že moje informace jsou dost vyčerpávající.
Případné dotazy zodpovím, pokud si budu ještě něco pamatovat.


Pozdravte pana Frantu Chmelaře se kterým jsme nějaký čas bydleli jako sousedi v Byšicích (8. plro - 71. plrb)
URL : https://www.valka.cz/SOV-5L62A-automobilovy-plnic-GAZ-66-t88600#634323Verze : 1
5L62A (5Л62А)
SOV - 5L62A  (automobilový plnič  GAZ-66) -


SOV - 5L62A  (automobilový plnič  GAZ-66) - Z nabídky běloruského MO.

Z nabídky běloruského MO.
URL : https://www.valka.cz/SOV-5L62A-automobilovy-plnic-GAZ-66-t88600#677604Verze : 0
MOD
Diskuse
Mirko,
a mohol by si uviesť aj to k čomu (akému prostriedku / zbrani) je plnič určený a čo (čím) plní ?
URL : https://www.valka.cz/SOV-5L62A-automobilovy-plnic-GAZ-66-t88600#329395Verze : 0
Pokiaľ som mohol vysledovať tak 5L62 sa používa aj v civilných skladoch PHM (podľa súčasných ponúk ruských firiem ponúkajú na prečerpávanie PHM zo stacionárnych zásobníkov do cisterien a naopak okrem 5L62 aj čerpadlo 5L22), pričom v spojení s vhodnou výpočtovou technikou sú tieto čerpadlá súčasťou aj systémov kalibrácie nádrží (certifikované meranie objemu stacionárnych a mobilných cisterien - napr. systém МИГ, ЗОНД).


Rovnako bolo uvedené čerpadlo súčasťou technických oddielov PLRK S-200, S-125 a S-75 (podľa pamätníkov na ruských fórach, aj keď netuším akú úlohu mohlo hrať u S-125) - ale či slúžilo na prečerpávanie aj raketového paliva (prípadne okysličovadla) nedokážem zistiť...
URL : https://www.valka.cz/SOV-5L62A-automobilovy-plnic-GAZ-66-t88600#329434Verze : 0
MOD
Martin Smíšek uvádza :


2V11 - zkušební stanice rakety 8K14 (ZIL-131)


5L22A - automobilní plnič systému S-200 (GAZ-66)


5L62A - automobilní plnič systému S-200Read more: www.valka.cz


V mnou uvádzanom zdroji sa požadované informácie nenachádzajú.
URL : https://www.valka.cz/SOV-5L62A-automobilovy-plnic-GAZ-66-t88600#329436Verze : 0