Main Menu
User Menu

SS - Série V typ Šč Ščuka

Serie V Type ShCh Shchuka

Серия V тип Щ Щука

     
Název:
Name:
Série V typ Šč Ščuka
Originální název:
Original Name:
Серия V тип Щ Щука
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Šč-101 Losos - Щ-101 Лосось
Šč-102 Lešč - Щ-102 Лещ
Šč-103 Karp - Щ-103 Карп
Šč-104 Nalim - Щ-104 Налим
Šč-105 Keta - Щ-105 Кета
Šč-106 Sudak - Щ-106 Судак
Šč-107 Sig - Щ-107 Сиг
Šč-108 Forel - Щ-108 Форель
Šč-109 Som - Щ-109 Сом
Šč-110 Jaz - Щ-110 Язь
Šč-111 Karas - Щ-111 Карась
Šč-112 Pěskar - Щ-112 Пескарь
Posádka:
Crew:
40 osob / persons;
- ? důstojníků / officers
- ? poddůstojníků a námořníků / petty officiers and mariners
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
585 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
603 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
722 t
Délka:
Length:
58,5 m
Šířka:
Beam:
6,2 m
Ponor:
Draught:
3,8 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
- 2x diesel-elektrický agregát typ 38V8 (2x 511 kW)
- 2x hlavní elektromotor typ PGV-8 (2x 298 kW)
- 2x ekonomický elektromotor (2x 14,2 kW)
- 2x sada olověných akumulátorových baterií typ KSM-2 (2x 56 elementů)
Výkon:
Power:
596.6 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
25 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
22 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
15.7 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
4537.4 km při rychlosti 15.7 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
185.2 km při rychlosti 5.1 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
90 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 4x přední torpédomet 533 mm
- 2x zadní torpédomet 533 mm
-- 10x torpédo

- 1x poloautomatický kanón 45 mm typ 21-K
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- autonomnost: 20 dnů
- dosah na hladině s normální zásobou paliva: 2130 km při rychlosti 22 km/h
- dosah na hladině se zvýšenou zásobou paliva: 4260 km při rychlosti 22 km/h
- zvýšená zásoba paliva: 53 t
- dosah pod hladinou 16,7 km při rychlosti 15,7 km/h
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - https://www.deepstorm.ru/
Russkij podplav - https://www.submarines.narod.ru/h_p_03.html
Vojenno-morskoj flot Rossii - https://www.submarine.id.ru/sub.php?sh1
Morflot - www.morflot.tsi.ru
Vojenno=morskoj flot Rossii - https://www.navy.su/navysub191745/p/index.htm
Wikipedia - ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-V-typ-Sc-Scuka-t88253#327426Verze : 4