Main Menu
User Menu

Šumichrast, Peter - Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1939-1944 (2. zväzok)

     
Název knihy:
Name of the book:
Slovenské letectvo 1939-1944, 2. zväzok
Autor:
Author:
ŠUMICHRAST,Peter – KLABNÍK,Viliam
Místo vydaní:
Published in:
Senica
Nakladatelství:
Publisher:
Magnet-Press Slovakia
Rok vydání:
Year of Publication:
2000
Počet stran :
Pages:
160 + 24
ISBN10:
ISBN10:
80-968073-6-6
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
1. Organizácia vzdušných zbraní v rokoch 1942-1944 a plány ich ďalšej výstavby (Peter Šumichrast)
2. Príprava lietajúceho a pozemného personálu vzdušných zbraní (Viliam Klabník)
3. Modernizácia letového parku leteckého pluku a dodávky lietadiel zo zahraničia (Viliam Klabník)
4. Nasadenie jednotiek vzdušných zbraní do poľa (jún 1942 – november 1943) (Peter Šumichrast a Viliam Klabník)
5. Hotovostný roj a pohotovostná letka pri obrane pred spojeneckými náletmi (Peter Šumichrast)
6. Plány a realita slovenského letectva v lete roku 1944

Tabuľky, skratky, vojenské hodnosti
Anotace:
Anotation:
-
Recenze:
Review:
Vynikajúca kniha venovaná Vzdušným zbraniam.
URL : https://www.valka.cz/Sumichrast-Peter-Klabnik-Viliam-Slovenske-letectvo-1939-1944-2-zvaezok-t87733#325610Verze : 1
Titulná strana knihy
URL : https://www.valka.cz/Sumichrast-Peter-Klabnik-Viliam-Slovenske-letectvo-1939-1944-2-zvaezok-t87733#434108Verze : 0
MOD