Main Menu
User Menu

Rajninec, Juraj: Slovenské letectvo 1939-1944 (1. zväzok)

     
Název knihy:
Name of the book:
Slovenské letectvo 1939 - 1944, 1. zväzok
Autor:
Author:
Juraj Rajninec
Místo vydaní:
Published in:
Bratislava
Nakladatelství:
Publisher:
Vojenská informačná a tlačová agentúra
Rok vydání:
Year of Publication:
1997
Počet stran :
Pages:
160
ISBN10:
ISBN10:
80-88842-09-3
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Niekoľko slov na úvod (Ján Stanislav) (9)
Prológ (11)
Čas zrodu (13)
Krst ohňom (19)
Čas polarizácie (32)
Ťaženie proti Poľsku (42)
Čas budovania (50)
V poli (104)
Problémy s Messerschmittmi a Aradami (137)
Avie a Letovy - močiare a partizáni (147)
Anotace:
Anotation:
-
Recenze:
Review:
Vynikajúca kniha venovaná Vzdušným zbraniam. Fotografie a kamufláže lietadiel.
URL : https://www.valka.cz/Rajninec-Juraj-Slovenske-letectvo-1939-1944-1-zvaezok-t87731#325608Verze : 1
Titulná strana knihy
URL : https://www.valka.cz/Rajninec-Juraj-Slovenske-letectvo-1939-1944-1-zvaezok-t87731#434109Verze : 0
MOD