Main Menu
User Menu

Bystrický, Jozef a Šumichrast, Peter

LETKA 13 v dokumentoch a obrazoch

BYSTRICKÝ, Jozef - ŠUMICHRAST, Peter:
Letka 13 v dokumentoch a obrazoch.
Edícia SLOVENSKÉ LETECTVO
MAGNET PRESS SLOVAKIA, 2004, 119 s.
ISBN 80-89169-02-3


"Povinné čítanie" pre záujemcov o činnosť letectva Slovenskej armády počas druhej svetovej vojny.
1. Bojové nasadenie letky 13 na východnom fronte v rokoch 1942-1943 (str. 6)
2. Letecký personál 1. garnitúry letky 13 (str. 18)
3. Letecký personál 2. garnitúry letky 13 (str. 22)
4. Odpisy dobových dokumentov 1. garnitúry letky 13 s komentárom (str. 31)
5. Poznámkový aparát k odpisom dokumentov (str. 57)
6. Odpisy dobových dokumentov 2. garnitúry letky 13 s komentárom (str. 65)
7. Poznámkový aparát k odpisom dokumentov (str. 79)
8. Fotokópie vybraných dobových dokumentov a článkov (str. 83)
9. Fotografie: Grøve, Príprava na odlet, Na frontových letiskách, Východný front, Po návrate na Slovensko (str. 96)
10. Texty k fotografiám (str. 115)
11. Farebné kamufláže (str. 117)
URL : https://www.valka.cz/Bystricky-Jozef-a-Sumichrast-Peter-t87728#325604Verze : 0