Main Menu
User Menu

SSBN - TK-208 Dmitrij Donskoj

ПЛАРБ - ТК-208 Дмитрий Донской

     
Název:
Name:
TK-208 Dmitrij Donskoj
Originální název:
Original Name:
ТК-208 Дмитрий Донской
Kategorie:
Category:
raketonosná ponorka s nukleárním pohonem
Třída:
Class:
Projekt 941 Akula
Kódové označení:
Pennant Number:
TK-208
Loděnice:
Builder:
Severodvinsk: Sevmaš (Severní strojírenský podnik)
Severodvinsk: Sevmash (North engineering company)
Северодвинск: Севмаш (Северное машиностроительное предприятие)
Založení kýlu:
Laid Down:
30.06.1976
Spuštění na vodu:
Launched:
27.09.1979
Uvedení do služby:
Commissioned:
29.12.1981
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Potopené lodě:
Sunk Ships:
XX.XX.XXXX žádné / none
Velitel:
Commander:
XX.XX.1976-XX.XX.1985 - Olchovikov A.V. 1)
XX.XX.1985-XX.XX.1986 - Ivanov V.V. 1)
XX.XX.1986-XX.XX.1987 - Kuzmin A.V. 1)
XX.XX.1987-XX.XX.1989 - Plotnikov V.I. 1)
XX.XX.1989-XX.XX.1991 - Abramov I.V. 1)
XX.XX.1977-XX.XX.1984 - Babin N.M. 2)
XX.XX.1984-XX.XX.1985 - Repin J.M. 2)
XX.XX.1985-XX.XX.1987 - Kiselev M.M. 2)
XX.XX.1987-XX.XX.1989 - Domnin V.I. 2)
XX.XX.1989-XX.XX.1991 - Jedychanov V.G. 2)
XX.XX.1991-XX.XX.1992 - Turčin V.V.
XX.XX.1992-XX.XX.1994 - Fedorenko I.V.
XX.XX.1994-XX.XX.1997 - Jakimov J.M.
XX.XX.1997-XX.XX.2001 - Šnjak S.A.
XX.XX.2001-XX.XX.2007 - Romanov A.J.
XX.XX.2007-XX.XX.XXXX - Cybin O.
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- tovární číslo: 711
1) - první posádka
2) - druhá posádka
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - www.deepstorm.ru
Russkij podplav - www.submarines.narod.ru
Encyklopedija korablej - https://ship.bsu.by/main.asp?id=100061
Bellona - www.bellona.ru
Rossijskij podvodnyj flot - https://www.submarine.id.ru/sub.php?941
glubina72m - glubina72m.net.ru
Vojenno-morskoj flot Rossii - https://www.navy.su/navysub1945/941/index.htm
Submarine - https://submarine.su/941-typhoon.shtml
Sostav VMF - https://www.navy.ru/nowadays/strength/
URL : https://www.valka.cz/SSBN-TK-208-Dmitrij-Donskoj-t87515#327349Verze : 0
Průběh služby SSBN - TK-208 Dmitrij Donskoj


     
Chronologie:SSBN - TK-208 Dmitrij Donskoj
Datum:Událost:
16.03.1976ponorka zapsána do seznamu plavidel VMF SSSR
30.06.1976založen kýl v cechu č.55 "Sevmašpredprijatija" v Severodvinsku jako první ponorky projektu 941 Akula
25.07.1977ponorka zařazena do kategorie " ТРПКСН (тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения)", což znamená "těžký raketový podvodní křižník strategického určení", v u nás používané terminologii je to "raketonosná ponorka s nukleárním pohonem"
27.09.1980 ponorka spuštěna na vodu , posádka začleněna do sestavy 339.OBrSRPL KSF BelVMB - ОБрСРПЛ КСФ БелВМБ (ОБрСРПЛ = отдельная бригада стратегических ракетных подводных лодок = samostatná brigáda strategických raketových ponorek; КСФ = Краснознаменный Северный флот = Severní flotila vyznamenaná Řádem rudého praporu; БелВМБ = Беломорская военно-морская база = Bělomořská vojenská námořní základna)
29.12.1981podepsán přijímací protokol, předseda státní komise - Vrchní velitel VMF Černavin V.N., odpovědný předávající Bělopolskij A.S. a předávající mechanik Pavljuk G.D.
29.12.1981 ponorka byla uvedena do služby, prvním kapitánem byl jmenován kapitán prvního stupně Olchovikov A.V.
09.02.1982přiřazena k sestavě Severní flotily vyznamenané Řádem rudého praporu (dále KSF), začleněna do 18.ponorkové divize 1.ponorkové flotily KSF se základnou v zátoce Něrpičja; prakticky sice byla ponorka již plně vybavena ale nebyla seřízena, tudíž nebyla dokončena tak, aby mohla být použita v boji a proto na ní pokračovaly seřizovací práce; takovéto řešení bylo zvoleno proto, že byla velmi napjatá mezinárodní politická situace
14.12.1982slavnostní vztyčena vlajka Vojenského námořnictva
22.12.1982připlula ke svému kotvišti na základně v zátoce Něrpičja
prosinec 1982 - leden 1983splnila úkoly autonomní bojové služby pod velením kapitána 1.stupně Olchovikova A.V.
roky 1983 - 1984zkušební použití raketového komplexu D-19
prosinec 1983 - duben 1984pod velením kapitána 1.stupně Olchovikova A.V. poprvé v historii ponorkové flotily uskutečnila nepřetržitou podhladinouvou plavbu v trvání 121 dnů; za odvahu a hrdinství byly ponorkáři vyznamenáni řadou státních vyznamenání, kapitánovi byl udělen titul Hrdina Sovětského svazu
rok 1985posádka pod velením kapitána 1.stupně Ivanova V.V. byla vyzyvatelem soutěže o nejlepší vojenský kolektiv v Ozbrojených silách SSSR; obstála výborně a dostala právo používat titul "výtečná posádka"
03.12.1986jméno bylo vyryto do Desky vítězů socialistické soutěže předních svazů, lodí a útvarů VMF v CVMM (= ЦВММ = Центральный военно-морской музей = Ústřední vojenské námořní muzeum)
prosinec 1986 - únor 1987ponorka plnila úkoly autonomní bojové služby s 1.posádkou na palubě
18.ledna 1987xx
1988poprvé uskutečnila dosednutí na mořské dno v trvání 3 dny a odpálení plného počtu balistických raket z pozice na mořském dně
20.09.1989přijata do "Sevmaš" Severodvinsk na střední opravu spojenou s modernizací na Projekt 941U pro použití perspektivního raketového komplexu "Bark"(RSM-52V, kód NATO SS-N-28); vývoj RK "Bark" nebyl dokončen, práce na něm byly přerušeny a posléze ukončeny po třetí neúspěšné zkoušce v roce 1998 (krátká informace je zde)
20.09.1989ponorka začleněna do sestavy 339.brigády strategických raketových ponorek Bělomořské vojenské námořní základny
XX.XX.1989rozpuštěna 2.posádka (přesné datum není známo)
XX.XX.1991utlumeny práce na modernizaci ponorky podle Projektu 941U kvůli nedostatku financí
XX.XX.1991posádka ponorky TK-208 splnila úlohy autonomní bojové služby na sesterské ponorce SSBN TK-20 (velitel kapitán 1.stupně Abramov I.V., řídící cvičení - náčelník štábu kapitán 1.stupně Plotnikov)
03.07.1992ponorka překlasifikována na TAPKSN (= těžký atomový podvodní křižník strategického určení = ТАПКСН = тяжелий атомный крейсер стратегического назначения)
rok 1992 posádka ponorky TK-208 splnila úlohy autonomní bojové služby na sesterské ponorce SSBN TK-20 (velitel kapitán 1.stupně Fedorenko I.V., řídící cvičení - náčelník štábu kapitán 1.stupně Plotnikov)
rok 1995 posádka ponorky TK-208 splnila úlohy autonomní bojové služby na sesterské ponorce SSBN TK-20 (velitel kapitán 1.stupně Jakimov J.M., řídící cvičení - velitel divize kontraadmirál Domnin)
03.05.1995posádka TK-208 splnila úlohu raketových střeleb na sesterské ponorce TK-13
XX.XX.1996obnoveny práce na modernizaci ponorky, teď ale už jako Projekt 941UM pro použití nového raketového komplexu využívajícího rakety R-30 Bulava-M (kód NATO SS-NX-30)
rok 1996posádka TK-208 splnila úlohu autonomní bojové služby na jedné s ponorek 18.ponorkové divize (ponorka neupřesněna, velitel kapitán 1.stupně Jakimov J.M., řídící cvičení ?)
září 1996podepsána patronátní smlouva mezi posádkou ponorky a Ministerstvem RF pro atomovou energii (ministerstvo si nad ponorkou vzalo patronát)
07.10.2000ponorka dostala čestné jméno "Dmitrij Donskoj"; celá tato událost byla inicializována Ruským vojensko-historickým centrem při úřadu vlády Ruské federace, Státním vojensko-historickým muzeem a muzeem přírodní rezervace Kulikovo pole, administrativními orgány Tulské oblasti, když byla podána žádost na velení Vojenského námořnictva o udělení jména velkého knížete Moskvy Dmitrije Donského plavidlu ruské flotily
26.06.2002ponorka vyplula při slavnostním ceremoniálu z cechu č.55 závodu Sevmaš v Severodvinsku za přítomnosti ministra obrany RF Ivanova S.I.
30.06.2002zahájení zkoušek ponorky připoutané u mola
26.07.2002ponorka znovu začleněna do sestavy Severní flotily
26.07.2002zahájeno zkušební použití s cílem provést doladění a zkoušky komplexu Bulava-M ( se základnou v Severodvinsku
11.12.2003v průběhu plavebních zkoušek byly provedeny odpalovací zkoušky komplexu Bulava-M z pozice ponorky na hladině (pouze vystřelení rakety z šachty ponorky)
24.08.2004úspěšně ukončen program rozšířených zkoušek po provedené opravě a modernizaci, bylo provedeno nastavení a naladění komplexů a systémů plavidla a byla také částečně prověřena navigační výbava
23.09.2004 byly provedeny odpalovací zkoušky komplexu Bulava-M z pozice ponorky pod hladinou (pouze vystřelení rakety z šachty ponorky)
13.11.2004-02.12.2004provedeny tovární plavební zkoušky s cílem kompletně prověřit navigační komplex
prosinec 2004předseda komise státní přejímky kontraadmirál Iljin M.V. podepsal přijímací protokol
27.09.2005v 17:22 moskevského času bylo v prostoru Bílého moře provedeno první odpálení ponorkové mezikontinentální balistické rakety s raketovými motory na pevná paliva Bulava-M; po 14 minutách její bojová hlavice doletěla na Kamčatku a zničila cíl na polygonu Kura
21.12.2005odpálení ponorkové balistické rakety Bulava-M z prostoru Bílého moře na polygon Kura na Kamčatce
07.09.2006v 09:50 bylo uskutečněno zkušební odpálení rakety Bulava-M, několik minut po startu spadla do moře
25.10.2006odpálení rakety Bulava-M, po několika minutách odklon od požadovaného kurzu, provedla autodestrukci a dopadla do Bílého moře
24.12.2006v průběhu 3 - 4 minuty letu kvůli chybě motoru třetího stupně provedla raketa Bulava-M autodestrukci
29.06.2007raketa Bulava-M odpálena pod vodou z prostoru Bílého moře, hlavice úspěšně dopadly do prostoru polygonu Kura na Kamčatce
leden 2008na palubě byla uspořádána a otevřena výstava sponzora ponorky, muzea přírodní rezervace Kulikovo pole s názvem "Ve slávě Ruska"
28.11.2008raketa Bulava-M odpálena pod vodou do prostoru Kura na Kamčatce v rámci státních letových a konstrukčních zkoušek komplexu
23.12.2008po odpálení provedla raketa Bulava-M kvůli závadě autodestrukci
15.07.2009po odpálení rakety Bulava-M z prostoru Bílého moře motor 1.stupně pracoval pouze 28 sec, nedosáhl potřebného tahu a inerciální řídicí systém vydal povel k autodestrukci
09.12.2009po odpálení rakety Bulava-M z prostoru Bílého moře motory 1. a 2. stupně pracovaly bez závad, při zapálení motoru 3.stupně došlo k výbuchu, který byl provázen zajímavým světelným efektem (YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3Rm7MYLAaJY), který byl pozorován z Norska
URL : https://www.valka.cz/SSBN-TK-208-Dmitrij-Donskoj-t87515#324756Verze : 0
Raketonosná ponorka s nukleárním pohonem třídy Projekt 941 Akula SSBN TK-208 Dmitrij Donskoj při plavebních zkouškách v Bílém moři, listopad 2003.


Fotografie Podvodnyj flot Rosii, autor neznámý - www.podlodka.su


URL : https://www.valka.cz/SSBN-TK-208-Dmitrij-Donskoj-t87515#324483Verze : 0
SSBN - TK-208 Dmitrij Donskoj - návštěva patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirila dne 24.08.2009
SSBN - TK-208 Dmitrij Donskoj - visit from Kirill - Patriarch Moscow and all RussiaURL : https://www.valka.cz/SSBN-TK-208-Dmitrij-Donskoj-t87515#351920Verze : 0