Main Menu
User Menu

Vyznamenání za zásluhy o lidové milice

Medal of Merit for People's Militia

     
Název:
Name:
Vyznamenání za zásluhy o Lidové milice
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.12.1969
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Struktura:
Structure:
I. a II. stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V., Československá vyznamenání IV. část, ČNS Hradec Králové 1977,
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-zasluhy-o-lidove-milice-t87382#416165Verze : 3
     
Název:
Name:
Vyznamenání za zásluhy o Lidové milice - 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.12.1969
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V., Československá vyznamenání IV. část, ČNS Hradec Králové 1977,
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-zasluhy-o-lidove-milice-t87382#416167Verze : 5
     
Název:
Name:
Vyznamenání za zásluhy o Lidové milice - 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.12.1969
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V., Československá vyznamenání IV. část, ČNS Hradec Králové 1977,
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-zasluhy-o-lidove-milice-t87382#416169Verze : 2
Toto státní, tedy oficielní, vyznamenání je zajímavé jednak svým provedením, jednak založením a udělováním vybraným soudruhům, tedy vybrané a prověřené skupině obyvatel států, kteří se v dané pracovní době na svém závodu (továrně) připravovali k zásahu proti další skupině obyvatel státu. To vše za peníze nás všech - lidu jednoho jediného státu.
Medaile byla sice oficielně založena z rozhodnutí Federální vlády ČSSR, ale na přímý pokyn ÚV KSČ. Bylo to zákonné ustanovení vlády ze dne 18.12.1969. Problém je v tom, že medaile byla určena k ocenění zásluh a pevného internacionálního postoje především dělníků a dalších příslušníků jednotek Lidových milicí, kteří 21. srpna 1969 „hrdinně“ či přesněji hanebně zasáhli proti protestujícím mladým lidem především v Praze. Tedy byla to medaile, která sloužila jen k ocenění vybraných soudruhů, příslušníků LM. Dále se udělovala tehdejším příslušníkům SNB (Sbor národní bezpečnosti). Ve zdůvodnění se sice praví:
Za účelem ocenění budování socialistické vlasti, za obranu výdobytku dělnické třídy. Pravda je taková, že prostí příslušníci tuto medaile v lásce příliš neměli, neb si uvědomovali, že to je jistá „úlitba“ ze strany ÚV KSČ. Tato medaile snad měla i svůj vzor v dekorací NDR, která byla také určená pro bojovníky „Lidové Milice NDR“ (Kampfgruppen der Arbeiterklasse DDR), kteří zabezpečovali klid, pořádek v zemí našeho souseda. Ani tato situace nestačila, snad se zdála být málo vznešenou a tak byla medaile rozdělena do dvou stupňů:
Medaile I. stupně, ražba v obecném kovu, medaile patinována do barvy starého stříbra.
Medaile II. stupně, ražba medaile v bronzu.
Obě medaile propůjčoval president republiky a to zásadně na návrh Ústředního výboru Komunistické strany Československa.
Základní společenský problém a nebezpečí této medaile je v tomto. Byla založená jednou stranou z tak zvané Národní fronty a určena příslušníkům ozbrojených jednotek Lidové Milice, tedy příslušníkům jednotek vytvořených na ochranu komunistického režimu, pro vybrané a "stalinsky zocelené soudruhy", kteří nás snad měli bránit před námi samými. Medaile s udělovacím dekretem však dnes již nepatří mezi běžné dekorace. Naštěstí po roce 1989, kdy LM pod patronací armády museli odevzdat vše, tedy i zásoby řádů a medailí, nacházíme tyto neudělené kusy poměrně běžně, ale jako připomínka doby nedávno minulé jde o zajímavý artefakt soudruhů, kteří ztratili kontakt s lidmi, a kteří se uzavřeli do svých tak zvaných ideálů.
Za obrázky medaile patří poděkování panu Doležalíkovi.
Literatura :
Václav Měřička: Československá vyznamenání IV.část
Stranický tisk Rudé právo
Archiv: Alt
Archiv: I.Smýkal
Vyznamenání za zásluhy o lidové milice - Dekorace soudruhů z DDR jistě inspirovali i naše tvůrce. Samopal je základ socialistické výchovy.

Dekorace soudruhů z DDR jistě inspirovali i naše tvůrce. Samopal je základ socialistické výchovy.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-zasluhy-o-lidove-milice-t87382#323988Verze : 2
Zajímavou dekorací, která je věnována památce hrdinů SNP a zároveň využitá pro ocenění příslušníků jednotky Lidových milicí na Slovensku je tato medaile (viz obrázek). O samotné medaili podrobné informace nemáme, ale lze předpokládat, e medaile byla vydána na pokyn OV KSS.
K vlastnímu udílení medaile dochází při příležitosti 35. výročí oslav Slovenského národního povstání.


Popis medaile:
Na přední straně, ve středu medaile je půlpostava příslušníka LM v pro tuto dobu typickém baretu a se samopalem na prsou. Na medaili nechybí pěticípí hvězda. Celek však je orámován vavřínovým věncem "vítězství!
Zadní strana obsahuje nápis: 35 SNP
V dolní části medaile jsou tři lipové listy.
Závěs medaile je tvořen kovovou stříbrnou sponou, která je opět zdobená lipovými lístky.
Medaile je ražena v obecném kovu a je patinovaná do barvy starého stříbra .
I když nejde o žádné honosné vyznamenání, je to velmi pěkná dekorace, která je jednak připomínkou doby nedávno minulé ale při ideologickém hodnocení bychom si měli uvědomit, že byla udělována i žijícím a skutečným hrdinům, vojákům a partyzánům, kteří se zbrani v ruce bojovali i za naši svobodu.


Obrázek vložen se souhlasem majitele.
Poznámka :
Za každou upřesňující informaci budeme vděčni.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-zasluhy-o-lidove-milice-t87382#337098Verze : 1
Lidové milice jako ozbrojená pěst dělnické třídy tvrdě hájili zájmy KSČ. JIž v roce 1929 Klement Gottwald v parlamentu prohlásil:
Jezdíme do Moskvy, kde se učíme jak Vám nejlépe zakroutit krkem. Prokázal, že při výuce dával pozor což komunisté předvedli v roce 1948 i v roce 1968.
V době, kdy mladí lidé, žáci základních škol s úsměvem říkají:
"Za komunistu to bylo fajn" je nutno si připomínat i LM, které bez nadsázky sehráli podobnou roli jako jednotky SA v Německu. Organizované bojůvky LM, měli vojenský výcvik, kvalitní výzbroj a vysocí velitelé LM studovali na vojenských školách.
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-zasluhy-o-lidove-milice-t87382#338523Verze : 1
Medaile LM můžeme dělit na vkusné a nevkusné. Na pěkné medaile, které tvořil opravdu umělec, který si za dobrou práci nechal zaplatit a na medaile, které navrhl pověřený soudruh z OV KSČ, který se mylně domníval, že to umí (neumí !)
Mezi to lepší, kdy jde o medaili, která může oslovit lidí patří i tato slovenská medaile, která byla udělována jako pamětní a záslužná v okresu Martin. Není ji možno jednoznačně zařadit mezi medaile LM, ale je zde opět spojená symbolika SNP, boje za svobodu. obrázek č. l.
Mezi to horší, jak po výtvarné stránce tak i vlastním námětem je medaile Severomoravského výboru. Medaile je velmi popisná, nikdo nemůže pochybovat kdo na ní měl nárok, nechybí ani velitelský pálcát, znak vojska a v tomto případě symbol ozbrojené dělnické pěsti .


Oba obrázky vloženy se souhlasem majetele .
Vyznamenání za zásluhy o lidové milice - Obr. č. l  Martin

Obr. č. l Martin
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-zasluhy-o-lidove-milice-t87382#339826Verze : 1
Název
Name
Vyznamenání za zásluhy o Lidové milice - 1. stupeň
Medal of Merit for People's Militia - 1st Class
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1973 Pepich, Egyd
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-zasluhy-o-lidove-milice-t87382#626659Verze : 0
MOD
Název
Name
Vyznamenání za zásluhy o Lidové milice - 2. stupeň
Medal of Merit for People's Militia - 2nd Class
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-za-zasluhy-o-lidove-milice-t87382#626660Verze : 0
MOD