Main Menu
User Menu

SOV - 9M113 (protitanková raketa)

9M113 - protitanková riadená raketa určená na ničenie obrnených pohyblivých a nepohyblivých cieľov a ďalších pozemných objektov na vzdialenosti 75-4000 m.


Raketa 9M113 je použiteľná na streľbu z bojových vozidiel 9P148, z výnosného odpaľovacieho zariadenia 9P135M.


Minimálna vzdialenosť streľby je podmienená časom odistenia zapaľovača po odpálení rakety. Raketa je použiteľná pri vonkjích teplotách od -50°C do 50°C. Navedenie rakety je poloautomatické s prenosom navádzacích signálov na raketu po dráte (wire-guided SACLOS).


Základné takticko-technické údaje:
Max. dostrel:
- 9P148: 4000 m
- o.z. 9P135, 9P135M: 3000 m
Min. dostrel:75 m
Prieraznosť: 250 mm (pod uhlom 60°)
Stredná rýchlosť rakety: 208 m/s
Rýchlosť otáčania rakety: 5-7 ot/s
Pohon: raktový motor na tuhé palivo
Priemer rakety: 135 mm
Rozpätie krídiel: 468 mm
Hmotnosť rakety s kontajnerom: 25 kg
Vlastná hmotnosť rakety: 14,5 kg
Hmotnosť trhaviny: 2,185 kg
Rozmery kontajnera: 1260 x 188 x 230 mm
Rozmery ukladacieho truhlíka: 1373 x 292 x 353 mm
Hmotnoisť ukladacieho truhlíka s jednou raketou: 47 kg


Vlastná raketa je uložená v kontajneri, v ktorom sa nachádza aj štartovací motor.Zdroj: PTURS 9M113 - Techničeskoje opisanije i instrukcija po ekspluatacii, MO ZSSR 1978
https://en.wikipedia.org/wiki/9M113_Konkurs
Bull-12-5 Bulletin č. 5, Munícia v OS SR I. diel
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#323881Verze : 1
MOD
Snímka vlastného raketového projektilu:


URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#323882Verze : 0
MOD
zdroje:
Miroslav Hlavatý
Děl-31-51, Děl-31-52.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#359685Verze : 0
MOD
raketa 9M-113 KONKURZ
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#92750Verze : 1
MOD
9M113 Konkurs
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#104671Verze : 0
MOD
9M 113 Konkurs
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#104672Verze : 0
MOD
9M113, Cihelna 2009
SOV - 9M113 (protitanková raketa) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#323766Verze : 0
MOD
foto Cihelna 2007, 18.8.2007
SOV - 9M113 (protitanková raketa) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
SOV - 9M113 (protitanková raketa) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
SOV - 9M113 (protitanková raketa) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#229130Verze : 0
MOD
príprava a priebeh strelby
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#92751Verze : 0
MOD
strelba
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#92752Verze : 0
MOD
strelba
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#92753Verze : 0
MOD
Řez raketou 9М113.


Zdroj :
ПТУРС 9М113, Технническое описание и инструкция по эксплуатации, 1978
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#372340Verze : 0
Srovnání velikostí ruských PTŘS pro rok 2011.


U KONKURS-M (první zleva) je k vidění možná poprvé první část tandemové kumulativní hlavice (precursor, líděr) ve vysunuté poloze, stejně tak malé destabilizátory přidané pro zvýšení manévrovacích schopností mezi dva páry kormidel.


Zdroj:
Kalendář KBP Tula pro rok 2011.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#386935Verze : 0
Licenčnú výrobu PTRS 9M113 v SR realizuje ZVS Holding a.s. Dubnica nad Váhom.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-9M113-protitankova-raketa-t87353#523851Verze : 0
MOD