Main Menu
User Menu

Lombardský četnický pluk [1815-1850]

Gensdarmerie-Regiment der Lombardie

Lombardský četnický pluk
Gensdarmerie-Regiment der LombardieÚtvar vznikl v roce 1815 pod názvem Lombardské četnictvo (Gensdarmerie in der Lombardie), od roku 1818 byl veden jako Lombardský četnický pluk (Gensdarmerie-Regiment der Lombardie). V souvislosti se zřízením četnictva na celém území byl pluk přejmenován na Četnický pluk č. 14 pro Lombardii.Četnický pluk se skládal z pěti eskadron. Eskadrona sestávala ze dvou křídel, křídlo ze dvou čet, četa z několika sekcí a sekce pak ze dvou až tří brigád. Pluku typicky velel důstojník v hodnosti plukovníka, křídlu rytmistr, četě nadporučík či poručík, sekci strážmistr, brigádě desátník. Velitel pluku měl k dispozici štáb. Brigádu tvořilo 4-5 mužů. Eskadry byly formovány jen v případě války. Pluk tedy v mírové sestavě tvořilo deset křídel po 50-150 mužích. Počet příslušníků se odvozoval od lidnatosti přiděleného území. Devět křídel bylo rozmístěno v území, desátý byl posádkou v Miláně. Tento záložní pluk sloužil jako báze pro výcvik četnických elévů a sloužili v něm jen důstojníci a poddůstojníci. V roce 1820 došlo ke zřízení jedenáctého křídla pluku v Jižním Tyrolsku.Příslušníci pluku měli zpočátku tmavě zelené uniformy s bílými knoflíky. Od roku 1819 pak jejich uniforma sestávala z tmavě zeleného kabátu s růžově červenými záložkami a výložkami, žlutými ramenními šňůrami a žlutými knoflíky. Kalhoty nosilo mužstvo tmavě zelené, důstojníci bílé.Zdroje:
Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, K. k. Hof- und Staats-Druckerey, Wien 1816.
Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, K. k. Hof- und Staats-Druckerey, Wien 1818.
Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, K. k. Hof- und Staats-Druckerey, Wien 1819.
MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchie (1526 - 1918), Themis, Praha 1997.
URL : https://www.valka.cz/Lombardsky-cetnicky-pluk-1815-1850-t87173#323081Verze : 0
MOD
Stav v roce 1816


štábní důstojníci:
- plukovník Ludwig Rivaira
- plukovník Franz svobodný pán Scotti
- major Peter Seguini
- major Carl Cazzola


setníci či rytmistři:
- 14 důstojníků
nadporučíci:
- 12 důstojníků
podporučíci:
- 10 důstojníků


štáb:
- pobočník při generálním inspektorovi: nadporučík Carl Ludwig Chiaro
- účetní: nadporučík Peter Fracchia
- účetní: Ludwig Chinaglia
- účetní: podporučík Joseph Dedini
- šéflékař: Desidor Cajroli
Zdroj:
Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, K. k. Hof- und Staats-Druckerey, Wien 1816
Stav v roce 1817


sídlo štábu: Miláno


štábní důstojníci:
- plukovník Ludwig Rivaira
- plukovník Franz svobodný pán Scotti
- major Peter Seguini
- major Carl Cazzola


setníci či rytmistři:
- 13 důstojníků
nadporučíci:
- 12 důstojníků
podporučíci:
- 10 důstojníků


štáb:
- pobočník při generálním inspektorovi: nadporučík Carl Ludwig Chiaro
- účetní: nadporučík Peter Fracchia
- účetní: podporučík Ludwig Brigati
- účetní: podporučík Joseph Dedini
- šéflékař: Desidor Cajroli
Zdroj:
Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, K. k. Hof- und Staats-Druckerey, Wien 1817
Stav v roce 1818


sídlo štábu: Miláno
štábní důstojníci:
- generální inspektor: plukovník Ludwig Rivaira
- velitel pluku: plukovník Franz svobodný pán Scotti
- major Carl Cazzola


setníci či rytmistři:
- 13 důstojníků, z toho:
--- velitel hlavního skladu: Joseph Dolara
nadporučíci:
- 13 důstojníků, z toho:
--- pobočník při generálním inspektorovi: Carl Ludwig Chiaro
--- ubytovatel 2. eskadrony: Peter Ivacchia


podporučíci:
- 12 důstojníků, z toho
--- ubytovatel 1. eskadrony: Ludwig Brigati
--- ubytovatel hlavního skladu: Joseph Dedini


šéflékař: Desider Cajroli
Zdroj:
Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, K. k. Hof- und Staats-Druckerey, Wien 1818
Stav v roce 1819


sídlo štábu: Miláno
štábní důstojníci:
- generální inspektor: plukovník Ludwig Rivaira
- velitel pluku: plukovník Franz svobodný pán Scotti
- major Ántonio von Negroni de Ello


setníci či rytmistři:
- 7 důstojníků
kapitán-poručíci:
- 2 důstojníci
nadporučíci:
- 9 důstojníků
podporučíci:
- 6 důstojníků


účetní: Anton Mezzoranna
Zdroj:
Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, K. k. Hof- und Staats-Druckerey, Wien 1819.
URL : https://www.valka.cz/Lombardsky-cetnicky-pluk-1815-1850-t87173#323082Verze : 0
MOD